Bron : Nettie Stoppelenburg

 

Hier vind u de geschiedenis van Oudewater in korte omschrijvingen.
De documentatie van de geschiedenis is nooit compleet en inbreng is welkom.
Wanneer u over gegevens beschikt die niet in de tijdlijn staan, horen we graag van u.

 


1902 Oprichting veevoederfabriek Six
1902 A.L. Wichers benoemd tot burgemeester
1903 Oprichting Wilhelmina vereniging
1906 Tramverbinding met het station in Papekop
1907 Overlijden Eberhard Rahms; Borgerd Pieter Rahms aangesteld als archivaris van Oudewater
1907 Opheffing stoomtram naar Gouda
1907 Koninginnedag met ballonvaart
1908 Viering 10 jarig jublileum koningin Wilhelmina

1909 Oprichting Oudewaters mannenkoor
1911 Bouw watertoren en aanleg waterleiding
1912 Oprichting van het Vrijwillige Brandweerkorps Oudewater; dit wordt in 1975 opgeheven voor de oprichting van een nieuw korps met Hoenkoop
1913 Scheepswerf Stofberg opgeheven
1913 Veevoederfabriek Six breidt uit met de aankoop van de soldatenbarakken
1913 Scheepswerf Stofberg opgeheven
1913 Onafhankelijkheidsfeesten met optocht
1914 Belgische vluchtelingen uit Antwerpen en omgeving arriveren in Oudewater
1914 Burgemeester Arend Ludolf Wichers overlijdt
1915 Hendrik Pieter van Praag, huisarts en uitvinder van een medicijn tegen gal- en nierstenen, overlijdt.
1915 Benoeming burgemeester J.M. van Doorninck (2 maart 1883, Zwolle – 1954); was in 1909 benoemd tot burgemeester van Stavenisse
1916 Bouw Sint Antonius Patronaat op de plaats van de burgemeesterswoning van Johannes Justus Montijn
1917 Einde lijndraaiersknechtsgildebeurs
1919 Oprichting Coöperatieve Aankoop- en Bankvereniging Oudewater. Op het huidige adres Willeskop 206 wordt, op de plaats van de houtzaagmolen van de firma de Jong, een pakhuis voor opslag en distributie van veevoer, stro etc. gebouwd.
1920 Bouw gemaal bij Hekendorp
1920 Bouw melkfabriek op het Gasplein
1920 Bouw weegbrug op het Arminiusplein
1922 Bouw van het ‘rode dorp’ aan de Lange Burchwal, architect Jan Wils
1923 Ongeluk met de pont in Hekendorp
1923 Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van koningin Wilhelmina wordt een feest georganiseerd met een intocht van Jacoba van Beieren
1923 Jaarmarkt en beestenmarkt in Oudewater afgeschaft
1924 Oprichting ‘Eerste Oudewaterse Autobusdienst’
1925 Bouw gemeentehuis Hoenkoop
1925 Ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijksfeest van koningin Wilhelmina wordt een feest georganiseerd met o.a. een optocht met die de intocht van Filips de Schone (koning Filips IV van Frankrijk) en zijn vrouw voorstelt
1925 Oudewater probeert financiën te verzamelen voor de restauratie van de waag
1925 Afbraak van de molen op de Molenwal
1926 Start bouw St. Jacob Gesticht, architect Bartels
1926 Bouw villa Taxandria, Goudse straatweg, door architect Herman van de Kloot Meyburg, voor dokter E.A.L.M. Verbeek
1929 Installatie van Theodora Catharina Ritman-van Rhijn(1883-1978) als het eerste vrouwelijk raadslid van Oudewater voor de partij Gemeentebelang.
1929 Bouw van het waaggebouw aan het Gasplein en verplaatsing van de kaasmarkt naar het Gasplein
1929 Nieuw reglement voor de Vereniging tot ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen
1929 Kippendiefstal bij J. Compier en Th. Bode aan de Oudesingel

1930 Aanleg waterleiding in Papekop
1931 De tram naar het station Papekop wordt opgeheven
1931 Oprichting van het Vrijwillige Brandweerkorps Hoenkoop
1932 Oprichting voetbalvereniging Oudewater O.V.S. (Onverzettelijk Vastberaden Solidair)
1933 Oprichting katholieke voetbalvereniging Unio
1933 De spoorbrug over de Papekopperwetering wordt vervangen door een duiker
1934 Oprichting van de afdeling Oudewater van de Katholieke Plattelandsvrouwen Organisatie
1936 Laatste personentrein bij station Papekop
1936 Halte Hekendorp wordt opgeheven
1936 Bouw schakelstation bij Papekop tbv electrificatie van de spoorweg Gouda-Utrecht
1936 Oprichting katholiek herenkoor St Caecilia

1938 Begin restauratie waag
1938 Bouw politiepost en brandweergarage aan de Lange Burchwal
1939 Inwoneraantal per 1 januari: 3164
1939 Oprichting muziekvereniging Juliana (fanfare-drumband)
1941 Touwfabriek Van der Lee gaat van stoom over op electriciteit
1942 De autobusdiensten van Blom en Zanen fuseren
1942 Burgemeester Van Doorninck afgezet en geïnterneerd in het kamp in St. Michelsgestel
1945 Bevrijdingsoptocht in de zomer
1947 Oprichting Christelijke Landbouw Huishoudschool
1948 Start nieuwbouwproject Biezenpoortstraat (zuid)Oude singel
1948 Vertrek burgemeester J.M. van Doorninck; benoeming waarnemend burgemeester A.M. Nieuwenhuizen; in september benoeming burgemeester H.F. Arke uit Enschede
1948 Lichtweek

1950 Lichtweek (herhaling wegens succes van 1948)
1950 Wijkzuster E. van de Brand neemt afscheid; wijkzuster Koelewijn begint

1951 25 februari Brand bij veevoederbedrijf Six
1952 Bezoek koningin Juliana aan Oudewater
1954 Invoering straatsgewijze nummering,
1954 Nieuwbouwproject Biezenpoortstraat-noord, Oudesingel, Van der Griendstraat
1954 Oud-burgemeester Van Doorninck overleden
1955 Nieuwbouwproject Biezenpoortstraat-noord, Oudesingel, Van der Griendstraat
1955 Opnames televisieserie Swiebertje tot 1975
1956 Het nieuwe gebouw van de Christelijke Landbouw Huishoudschool aan de Noord-Linschoterkade wordt in gebruik genomen
1957 Nieuwbouwproject Brede Dijk-Noord.
1957 Het Stichts Oorkondenboek zorgt voor opschudding omdat dhr Kettner 1257 noemt als het jaar dat Oudewater stadsrechten kreeg; hij baseert zich hiervoor op Van Aelst die dit op zijn beurt weer overnam uit de kroniek van Frederik Kersseboom. In 1957 blijkt deze kroniek in bezit van Gijsbert van der Lee. De tekst van Kersseboom wordt herkend als afkomstig uit de Batavia Sacra.
1960 Vertrek burgemeester H.F. Arke; benoeming burgemeester H.J. M. Bosma
1960 Gemeentesecretaris A.W. den Boer gaat met pensioen na 40 werkjaren
1960 Tentoonstelling over Arminius
1961 Bouw St. Josefschool aan de Waardsedijk
1962 Opnames Stadhuis op Stelten
1963 Oprichting R.K. u.l.o school Regina Pacis
1964 Hekendorp en Papekop als zelfstandige gemeenten opgeheven
1965 Begin uitbreiding nieuwbouw Brede Dijk
1965 Feestjaar Oudewater 700-jaar stad
1968 Stadhuisbrand
1970 Gemeente Hoenkoop opgeheven en bij Oudewater gevoegd; Oudewater gaat over naar de provincie Utrecht
1971 Begin van de bouw van de wijk Klein Hekendorp op het voormalige Papenhoef
1972 Prinses Beatrix bezoekt Oudewater
1972 Start peuteropvang Jip en Janneke
1973 Brinkers in brand
1974 Openstelling T 38
1975 De vrijwillige brandweerkorpsen van Oudewater en Hoenkoop worden opgeheven en gaan samen in een nieuw Vrijwillige Brandweerkorps Oudewater
1976 Twee boerderijen langs de Lange Linschoten branden volledig uit, vrijdag 27 augustus
1977 Herman de Man-monument door beeldhouwster Ineke van Dijk geplaatst bij de Marktbrug
1981 Brinkers stopt
1981 Sluiting Oudewaterse Stoomwasserij

1982 Vertrek burgemeester N.W.M. Mooyman; benoeming burgemeester J. Smit
1985 Oprichting Muziekgroep Oudewater vanuit de muziekvereniging Juliana
1987 Begin van de bouw van de wijk Noort Syde
1987 Busmaatschappij VAGU wordt overgenomen door West-Nederland
1987 Vertrek burgemeester J. Smit; benoeming mr. J.A. Oosterhoff tot waarnemend burgemeester van Oudewater
1988 Snelrewaard en Willeskop als zelfstandige gemeenten opgeheven.
1989 Bij de gemeentelijke herindeling van 1 januari 1989 werd het grootste deel van de gemeente Snelrewaard bij Oudewater gevoegd, een kleiner deel kwam bij Montfoort. Tegen die herindeling bestond aanvankelijk weinig verzet.
Pas toen de gemeente echt werd opgeheven en vanuit Oudewater de naam Snelrewaard geschrapt dreigde te worden, ontstond commotie onder de bevolking. Op aandrang van het Oudewaterse gemeentebestuur veranderde de postcode van Snelrewaard in een Oudewaterse en verdwenen de bebouwde komborden van de vroegere gemeente.
1989 Mr. J.A. Oosterhoff benoemd tot burgemeester van Oudewater
1990 heksenfestijn Oudewater vind voor het eerst plaats.

Ieder jaar vindt er op zaterdag in het laatste weekend van juni de braderie plaats die zich in de gehele binnenstad van Oudewater bevindt. Niet alleen winkeliers van Oudewater verkopen hun waar, maar ook mensen van buiten Oudewater.
1990 LHNO ‘De Brug’, voorheen de Christelijke Landbouw Huishoudschool, wordt opgeheven
1990 Oprichting Gospelkoor New Creation
1992 Stedenband met Rychnov
1993 De Regina Pacis Mavo wordt op 1 augustus gesloten

1995 Oranjecomite Oudewater organiseerd een herdenking en feestdag ter nagedachtenis van de tweede wereldoorlog, 50 jaar geleden.
1995 Vertrek burgemeester mr. J.A. Oosterhoff; benoeming Marianne Ruijgrok-Verreijt tot burgemeester
1995 Sluiting Eliëzerschool te Papekop
1998 Het St. Luciafonds, gebaseerd op de opbrengst van het onroerend goed van de Regina Pacis Mavo, behandelt de eerste subsidie-aanvragen
1998 Oprichting shantykoor ‘De Kaapstander’