Bron : Nettie Stoppelenburg

 

Hier vind u de geschiedenis van Oudewater in korte omschrijvingen.
De documentatie van de geschiedenis is nooit compleet en inbreng is welkom.
Wanneer u over gegevens beschikt die niet in de tijdlijn staan, horen we graag van u.

 


1800 Paardendieven in het Stadswapen
1802 De lijndraaiersbeurs is zo slecht bij kas dat de uitkeringen worden gehalveerd.
1802 Burgemeester Montijn bespot door Franse soldaten
1803 Nieuwbouw katholieke kerk aan het Heilig Leven
1805 Oudewater wordt ingedeeld bij het departement Utrecht
1806 De bende van ’t Zwartjesgoed opgepakt en berecht
1808 Start bevolkingsregistratie met de volkstelling van Montijn
1808 Salomon Levi Cohen opgepakt wegens oplichting
1810 Instelling van het departement van de Zuiderzee, verdeeld in vier arrondissementen
1811 Napoleon reist langs Oudewater en spreekt met de maire; de keizerin komt een uur later langs en rijdt door zonder te stoppen
1813 December Russische cavalarie en kozakken in Oudewater
1814 Met de ‘wedergeboorte’ van Nederland wordt de oude provincie-indeling hersteld, Oudewater valt weer onder Holland
1814 Afbraak gasthuis, na een periode als kruithuis gebruikt te zijn.
1814 De koeienmarkt wordt weer in ere hersteld
1814 20 april Vreugdefeest ter gelegenheid van de verlossing van de Franse overheersing met o.a. een Oranjeboom voor het stadhuis
1818 Hoenkoop samengevoegd met Dijkveld en Rateles
1820 Aanleg katholiek kerkhof aan de Kapellestraat, na sloop van enkele huizen waaronder het huis van Snellius van Royen
1821 Oudewater verkrijgt de vier stadspoorten in eigendom
1826 Verbouwing openbare school bij de Ursulakapel
1826 Oudewater verkrijgt de wallen en een deel van de buitenwerken in eigendom, maar mag niet direct slopen
1829 Aanleg begraafplaatsen aan de Waardsedijk
1830 Generaal-majoor Van Imbyze van Batenburg schenkt een partij wapentuig uit 1575 aan Oudewater (dit 193 in het stadhuis)
1833 Adriaan Maarten Montijn benoemd tot burgemeester als opvolger van zijn vader
1841 Oprichting Vereniging tot ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen
1845 Bouw van het kerkje in Hekendorp
1846 Start van de touwpluizerij aan de Wijngaardstraat, een werkelozenproject
1847 Start werkzaamheden aanleg spoorbaan door de Nederlandsche Rhijnspoorwegmaatschappij met o.a. aanleg van bruggen over de Papekopperwetering, de Achterwetering, de Papekopperachterwetering en de Koddewetering
1847 Het polderbestuur van Ruige Weide heeft zonder toestemming van de Ingelanden grond verkocht aan de Rhijnspoorwegmaatschappij
1852 Start werkzaamheden aanleg spoorbaan in de polder Ruige Weide; vervolg werkzaamheden spoorbaan in Papekop
1853 A.C. van Aelst sr wethouder, tot 1871
1854 Eberhard Cornelis Rahms vestigt zich in Oudewater
1854 Oprichting ‘Vereniging tot oefening in uiterlijke Welsprekendheid’, vanaf 1858 Rederijkerskamer ‘Borger’
1855 Sloop IJsselpoort en Broeckerpoort
1855 Spoorweg Rotterdam-Utrecht met station in Papekop in gebruik genomen

1856 R.W. Haentjens Dekker benoemd tot burgemeester
1856 Onderwijzer P.H. Seuter begint een school in een huis in de Leeuweringerstraat; dit wordt uiteindelijk de St. Franciscusschool
1857 Sloop Waardpoort
1857 Aanleg spoorweg Rotterdam-Utrecht met station in Papekop
1857 Sloop Waardpoort en Linschoterpoort
1857 Toestemming om de Goudsche en Utrechtse boom af te breken
1857 Sloop visbanken
1857 De zusters Franciscanessen van Bennebroek vestigen zich aan de Korte Havenstraat en beginnen daar een school (die later voortgezet wordt als de Mariaschool)
1858 Oprichting rederijkerskamer ‘Borger’ als voortzetting van de ‘Vereniging tot oefening in uiterlijke Welsprekendheid’
1859 Rahms maakt een prent van het schilderij van Stoop
1859 De zusters Franciscanessen kopen het huis aan de Korte Havenstraat
1860 IJsselbrug 1860
1860 Bouw Cosijnbrug
1861 W.C. van Zyll publiceert ‘Oudewater en omstreken’
1863 Onafhankelijkheidsfeesten met versierde stad

1865 Sloop Goudsche boom
1867 Sloop van de Romeyn- of gevangentoren
1867 de Nederlandsche Rhijnspoorwegmaatschappij laat de lijn Gouda-Utrecht verdubbelen; werkzaamheden in de polder Ruige Weide en Papekop; station Papekop wordt uitgebreid
1868 Sneeuwstorm op 10 januari
1869 Het weeshuis verbouwd tot gasfabriek
1870 Aanleg Noord-Linschoterkade na verlegging van de bedding van de Linschoten
1871 Bouw gemaal Benschop aan de Damweg
1871 De latere ontdekkingsreiziger Mr.Dr.Hendrk Albertus Lorentz geboren in Oudewater. Zijn ouders bouwden de panden Leeuweringerstraat 13(woonhuis) en 15 (stal en koetshuis).In 1873 verhuist de familie naar Brussel.
1872 Oprichting machinefabriek De Jong & Co, later Machinefabriek De Hollandsche IJssel
1873 Oprichting muziekcorps Euterpe
1874 Aanleg begraafplaats Hekendorp
1875 Rahms en dominee Van Heerde schrijven een gedenkboek over de Oudewaterse moord
1875 Bouw gemaal De Volharding, Zuid-Linschoterzandweg, architect J. Goldberg
1875 A.C. van Aelst jr. wethouder tot 1881
1880 Oprichting olieslagerij Fa H.W. Verloop & Co.
1880 Bouw gemaal de Noord Linschoten
1880 Gijsbert van der Lee (1819-1903) richt een stoomtouwslagerij op in de polder Klein-Hekendorp
1882 Bouw Openbare Lagere School, Kapellestraat hoek Sint Janstraat, architect M.C. van Wijngaarden,
1882 Bouw en opening van de School met den Bijbel aan de Biezenwal, architect M.C. van Wijngaarden; in 1886 wordt het gebouw uitgebreid door dezelfde architect.
1882 Inwijding Sint Franciscuskerk, architect Everhardus Johannes Margry
1882 Nieuwbouw Oud-katholieke kerk en kosterswoning, architect C. van Wijngaarden
1882 Bouw gemaal Willeskop, ter vervanging van de vier molens
1883 De IJssel Stoomtramweg Maatschappij gaat van start met een verbinding met Gouda
1884 Oprichting stoomwasserij De Jongh & Co; de stoommachine bevindt zich tegenwoordig in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen
circa 1885 Cornelis Springer1817-1891
1886 Oprichting gymnastiekvereniging ‘Brinio’
1887 13 huizen in de kapellestraat en Kloosterstraat aangekocht; Bouw St. Franciscusgesticht, architect Everhardus Johannes Margry
1893 A.C.Van Aelst jr. publiceert ‘Schets der Staatkundige en Kerkelijke Geschiedenis en van den Maatschappelijken Toestand der Stad Oudewater tot hare inneming en gedeeltelijke verwoesting in 1575.’
1894 Ursulakapel aangekocht door het St. Franciscusgesticht
1894 De Weesboom gerooid
1895 Bouw RK Sint Franciscusschool aan de Reyersteeg
1895 Opening Halte Hekendorp langs de spoorlijn Gouda-Utrecht