Bron : Nettie Stoppelenburg

 

Hier vind u de geschiedenis van Oudewater in korte omschrijvingen.
De documentatie van de geschiedenis is nooit compleet en inbreng is welkom.
Wanneer u over gegevens beschikt die niet in de tijdlijn staan, horen we graag van u.

 


1700 De Katholieke gemeente in de Leeuweringerstraat koopt brouwerij De Witte Leeuw aan
1700 Claes Blom uitgemaakt voor tovenaar en schelm
1700 Burgemeesters: Nicolaes Maurick en Egbert Backer

1703 De katholieke gemeente in de Leeuweringerstraat koopt het huis van de weduwe Mourick aan
1703 Sara de Leeuw aangesteld als vroedvrouw, zij vertrekt al in 1704
1703 In de nacht van 7 op 8 december trekt ‘de storm van de eeuw’ over Nederland. Uit de rekeningen blijkt dat de IJsseldijk kritiek was en dat het merendeel van de leien van het kerkdak zijn gewaaid.
1704 Jacomijntie Aerts Decker aangesteld als vroedvrouw
1704 Herman Bitter wordt in december aangesteld als weesvader
1705 Jezuïtenpater Daneels, pastoor van de parochie aan het Heilig Leven, wordt uit Oudewater verbannen
1705 Januari: voormalig weesvader Aert Heindricksen van Wijngaerden wordt levenslang verbannen wegens misbruik van het innocente weesmeisje Sybilla Hogervorst
1707 Johannes van der Lee en Dirck Munter gekozen tot burgemeesters
1709 Eerste Franciscaanse priester in de parochie aan het Heilig Leven
1710 Oprichting timmerliedengilde
1710 Dirck Munter en Frederik Kersseboom gekozen tot burgemeesters

1711 Jan van Eekhout en Maria Speyert aangesteld als weesvader en weesmoeder

1712 Kroniek van Ignatius Walvis met Oudewaterse informatie van Aagje Copper
1712 Geerlof Houmes en Elizabeth Rapenburg aangesteld als weesvader en weesmoeder
1713 Gerrit de Jongh koopt in Willeskop grond aan voor de bouw van een windhoutzaagmolen.
1713 Begin van de veepest
1713 Annetje Zegersz de Hoogh, vrouw van Jacob Jansz de Mik aangesteld als tweede vroedvrouw; tot ca 1730
1713 Pieter Schrijver van Rodenburg en Christiaan Boonen gekozen tot burgemeesters
1714 Storm op 26 februari gevolgd door een storm op 2 maart. De schade aan de singels en ‘stadsdijken’ bedraagt zo’n 100 gulden.
1714 Frederik Kersseboom en Huijbert Sonnenberg gekozen tot burgemeesters

1717 Het gasthuis gaat failliet
1717 Hendrik Admiraal aangesteld als weesvader
1720 Burgemeester Kersseboom zorgt voor een eeuwenlange verwarring als hij uit de Batavia Sacra (kerkelijke historie en outheden der zeven vereenigde provincien) in zijn “kroniek” overneemt dat Oudewater net als Amersfoort in 1257 stadsrechten zou hebben gekregen. Amersfoort kreeg ze in 1259.
1720 Oprichting schoenmakers- en leerbewerkersgilde
1725 Voor het eerst genoemd: Cornelis Versluijs als weesvader
1725 Mr Gaspar Rudolph van Kinschot aangesteld als baljuw
1725 Adriaan Maas aangesteld als secretaris van de stad
1725 Twee weesmeisjes zijn naar Brugge gebracht om katholiek te worden opgevoed
1726 In februari breken de Lekdijk en de dijk van de Hollandse IJssel door. Overstroming van de Snelrewaard, de Lopikerwaard en de Krimpenerwaard; er worden kaden verstevigd, ‘zeijlen’ nagekeken. Ook delen van Oudewater, zoals IJsselveere, dreigen onder te lopen. Pachtboeren in Willeskop, Snelrewaard en Zuid-Linschoten hebben betalingsproblemen.
1730 De houten molen op de Biezentoren zal worden afgebroken
1730 Adriaan Maas en Gerrit de Jong gekozen tot burgemeesters
1731 Oprichting lijndraaiersknechtsgildebeurs
1731 Josina de Lange aangesteld als tweede vroedvrouw
1732 Er zijn 564 huizen in Oudewater
1734 Keur tegen het loslopen van grote honden
1735 Voor de bouw van baan- en hekelschuren moet toestemming worden gevraagd ivm brandgevaar.
1736 Start van de zaak rond de parochiale jurisdictie van Oudewater
1736 Gerrit van Oudenallen en Bastiaan Ouwerogge gekozen tot burgemeesters

1737 Gerrit van Capelle en Leena Tukker aangesteld als weesvader en weesmoeder
1737 Bastiaan Ouweroggen en Olivier van Pamburg gekozen tot burgemeesters

1738 Oliver van Pamburg en Hendrik Willem van Zijl gekozen tot burgemeesters
1739 Hendrik Willem van Zijl en Gerrit de Jongh gekozen tot burgemeesters
1740 Biezenpoort afgebroken, de wal op deze plaats wordt gesloten
1740 Verbod op dansmuziek tijdens de prediking van ‘het beleg en de uymoording van dese stad’
1741 Waterpoort in de Lange Burchwal afgebroken

1743 François van Hoogstraten aangesteld als secretaris van de stad
1743 Cornelis Hooybouw en Barbara Mik aangesteld als weesvader en weesmoeder
1744 Sophia van Willesweerd, kleindochter van Jacomijntie Aerts Decker en vrouw van Cornelis Welgemoed, aangesteld als vroedvrouw; tot haar overlijden in 1769
1745 Brand in de brouwerij ” Het Wapen van Haarlem” op IJsselveere.
1745 Er wordt geklaagd over het grote aantal bedelaars in de stad
1746 Een lutherse predikant mag voor de soldaten preken en het avondmaal bedienen
1746 Johannes de Jong maakt de stadsplattegrond voor het boek van Van Kinschot
1747 Van Kinschot publiceert zijn ‘Beschryving der stad Oudewater (etc.)’
1748 Mr. Willem Decker heer van Urcem uit Gouda wordt baljuw; waarnemer wordt Hugo Maas
1749 Molenaar Pieter Welle wordt door de bakkers beschuldigd van oplichting
1749 Stadsplattegrond van I. Tirion
1750 De koning van Engeland (George II) passeert Oudewater op doorreis naar Hannover
1751 Gekozen tot burgemeesters: Francois van Hoogstraten en Pieter van Lexmondt

1752 Verkoop van het gast- en proveniershuis
1752 Cornelis Hooybouw ontslagen als weesvader wegens ontucht met weesmeisjes
1752 Er wordt een nieuwe bedding gegraven voor de Pijpenvliet door aannemer Jan Plemper.
1752 Jacob van Os aangesteld als weesvader
1752 Gekozen tot burgemeesters: Pieter van Lexmondt en mr. Pieter de Mey

1753 Gekozen tot burgemeesters: mr. Pieter de Mey en Dirk van Pamburg
1754 Gekozen tot burgemeesters: Dirk van Pamburg en Gerrit Breda
1756 Bode Gorsseling van Varsseveld vilt de bruinvis die in de haven van Oudewater is gevangen, vult de huid op en hangt de vis in de hal van het stadhuis
1757 Adrianus van Dam aangesteld als weesvader
1758 Brand in de drie baanschuren aan het zuideinde van de Wijngaardstraat. De brand is aanleiding voor een verscherping van de brandvoorschriften. Er mag niet meer gerookt worden in baanschuren, hekelschuren, in of op schepen, in de waag, en tijdens het verkopen van hennep
1759 Dominicus de Jong aangesteld als secretaris van de stad
1759 Gekozen tot burgemeesters: Gerrit Breda als presiderend, Arien Vermij
1760 Gekozen tot burgemeesters: Arien Vermij presiderend, Pieter van Lexmond
1761 Het dak van het stadhuis krijgt nieuwe leien.
1761 Gekozen tot burgemeesters: Pieter van Lexmond presiderend, Pieter de Meij
1762 Cornelis de Jong van Rodenburg geboren
1762 Apotheker Jan Boogh vestigt zich in Oudewater aan de Kromme Haven
1762 Cornelis Lomeyer als schoolmeester aangesteld
1762 Gekozen tot burgemeesters: Pieter de Meij presiderend, Dirk van Pamburg
1764 Gekozen tot burgemeesters: Arien Vermij presiderend, Pieter van Lexmond
1765 Juni: burgemeester Pieter van Lexmond is overleden, nieuw gekozen Gerrit Breda jr.
1765 het Tuureluurs dijkje wordt onderhouden voor 20 gulden per jaar
1765 Geen burgemeestersverkiezing: volgend jaar weer Arien Vermij en Gerrit Breda jr.
1766 Gekozen tot burgemeesters: Gerrit Breda jr. presiderend en Dirk van Pamburg

1767 Onrust tgv de sollicitatieprocedure voor een nieuwe schoolmeester; Gerrit Kaptain uit Moercapelle wordt aangesteld ipv de overleden Cornelis Lomeyer
1767 De baanschuur van Jillis Bruineman bij de Linschoterpoort brandt af.
1767 De rijweg buiten de Linschoterpoort moet worden verbreed, de situatie is gevaarlijk voor rijtuigen die elkaar moeten passeren.
1768 Mr Aert van der Goes aangesteld als baljuw van Oudewater
1769 Veepest rond Oudewater; dansen in de herbergen en andere ‘dertelheid’ wordt verboden
1769 Een valsemunter loopt op 3 maart rond in Oudewater
1769 Magdalena Vianen aangesteld als vroedvrouw
1771 Rel in het stadsbestuur rond het verzoek het aantal bakkerijen tot 6 te beperken
1772 Jan Boogh verzoekt te worden ontslagen als vroedschap

1773 Registratie van ziek, gebeterd en gestorven rundvee
1774 Gekozen tot burgemeesters: dr. Rudolph Voss van Zijll presiderend en Adriaan van Welt
1775 Voorschrift voor het maken van stoepen voor en achter en naast het huis
1776 Abraham Spiering aangesteld als weesvader
1776 Gekozen tot burgemeesters: Arien Vermeij en Dirk van Pamburg
1777 Gekozen tot burgemeesters: Dirk van Pamburg en Arien Vermij
1778 Gekozen tot burgemeesters: Arien Vermij en Adriaan van Welt
1779 Nieuwe gevel voor het waaggebouw
1779 Gekozen tot burgemeesters: Adriaan van Welt en Gerardus Johannes de Jong
1780 t/m 1783 Onderhoud van de St. Michaëlskerk
1780 Gekozen tot gurgemeesters: Gerardus Johannes de Jong en Dirk van Pamburg
1780 Onderhoud aan de Michaëlskerk tot 1783

1781 Gekozen tot burgemeesters: Dirk van Pamburg en Arien Vermij
1782 Gekozen tot burgemeesters: Arien Vermij en Adriaan van Welt
1783 Gedeeltelijke afbraak Ursulakapel en nieuwbouw school
1783 Gekozen tot burgemeesters: Adriaan van Welt en Gerardus Johannes de Jong
1784 Gekozen tot burgemeesters: Gerardus Johannes de Jong en Dirk van Pamburg
1785 Jozef II van Oostenrijk dreigt de zuidelijke Nederlanden binnen te vallen; de burgers van Oudewater worden opgeroepen in een burgerwacht; zij oefenen eerst bij de kerk later op het plein van het voormalige gasthuis
1785 Gekozen tot burgemeesters: Dirk van Pamburg en Arien Vermij
1786 Nieuwe gevel voor de Schuttersdoelen
1786 Tegen het huis van Olivier Daniel Huge is in de nacht van 28 op 29 december een plakkaat met oproerige taal en dreige­menten geplakt en verder zijn in die nacht en opnieuw in de nieuwjaarsnacht de glazen ingeslagen.
1786 Nieuwe gevel voor de schuttersdoelen
1786 Brouwerij De Poort (Havenstraat) wordt afgebroken
1786 Gekozen tot burgemeesters: Arien Vermij en Adriaan van Welt
1786 Tegen het huis van Olivier Daniel Huge is in de nacht van 28 op 29 december 1786 een placaat met oproerige taal en dreige¬menten geplakt en verder zijn in die nacht en opnieuw in de nieuwjaarsnacht de glazen ingeslagen.
1787 Prinses Wilhelmina wordt, na aangehouden te zijn in de Vlist, een dag vastgehouden in de boerderij Goejanverwelle 33.
1787 Pruisische troepen ingekwartierd in Oudewater
1787 Baljuw Van der Goes stelt Hendrik Willem van Zijll de Jong aan tot substituut baljuw dijkgraaf en schout
1787 Prinses Wilhelmina wordt, na aangehouden te zijn in de Vlist, een dag vastgehouden in de boerderij Goejanverwelle 33.
1787 Machtsgreep van de patriotten
1787 Geen herdenking van de Oudewaterse moord vanwege de onrust in de stad; dit zal o.a. in de Haarlemse courant worden aangekondigd.
1787 De kermis wordt afgelast
1788 Nicolaas van Oudenallen aangesteld als weesvader
1788 Secretaris Dominicus de Jong vertrekt naar Weesp
1788 Burgemeester Adriaan van Welt overlijdt; als vervanger Carel van Wijngaarden Aalbertsz
1789 Bouw van de soldatenbarakken aan IJsselveere
1794 Geen kermis dit jaar
1795 De schutters moeten hun wapens inleveren; er zijn Franse troepen in de stad
1795 Dominee Hermanus Swavink wordt afgezet wegens zijn politiek getinte preken
1795 Johannes Justus Montijn benoemd tot ‘maire’, burgemeester
1798 Afschaffing van de gilden
1799 De Doelen wordt verkocht aan Dirk Boer uit Amsterdam