Bron : Nettie Stoppelenburg

 

Hier vind u de geschiedenis van Oudewater in korte omschrijvingen.
De documentatie van de geschiedenis is nooit compleet en inbreng is welkom.
Wanneer u over gegevens beschikt die niet in de tijdlijn staan, horen we graag van u.

 


1400 Harman Ghise is schepen van Oudewater, hij overlijdt in 1400
1401 Albrecht van Beieren bezoekt Oudewater (Beke)
1401 Een poging van Jan van Arkel, heer van Haastrecht, om Oudewater in te nemen, mislukt (Den Boer)
1401 Nieuwe ordonnantie op de samenstelling van het stadsbestuur (Den Boer); de stad blijkt dan al verdeeld te zijn in de vier kwartieren.
1402 Op zondag voor ‘Palmdag’ is er een dagvaart te Oudewater waar de bisschop van Utrecht, de raadsleden van de stad Utrecht en de graaf van Holland samenkomen
1404 Graaf Willem VI bevestigt de privileges van Oudewater
1405 Graaf Willem VI verleent het privilege ‘dat sy een molen setten sullen mogen binnen hoire vrijheden’ plus het windrecht – dit betreft de Biezenmolen of de molen buiten de Broeckerpoort
1407 Vermelding van een ordonnantie van de Draperyen
1411 Het Lombaerdenhuis vermeld in de Kapellestraat
1411 Willem, palensgrave upten Rijn, verliet heer Jan van Vliet, ridder, met zijn leen, te weten het huis en de hoge en lage heerlijkheid ten Vliete nabij Hekendorp met bijbehorende rechten, daar de oude leenbrieven bij de overweldiging van de stad Oudewater door die van Utrecht verbrand waren. Gegeven tot Schoenhoeven. (Index op de regesten van de Staten van Holland)
1413 Willem VI geeft het privilege voor het houden van een paardenmarkt.
1414 Willem VI verleent toestemming voor de oprichting van het Ursulaklooster
1416 Oudewater ondertekent de ‘Acte van Belofte’ om Jacoba te huldigen als landsvrouwe
1419 Het gasthuis van Oudewater voor het eerst genoemd
1420 Treneyse Pieterssoon aangesteld tot schout van Oudewater
1421 Eerste Elisabethsvloed, 18/19 november; de Krimpenerwaard staat onder water; mogelijk mede ten gevolge van schade in 1420
1422 Jacoba van Beieren bezoekt Oudewater en wordt gehuldigd .
1422 De burgers van Oudewater ondernemen een plundertocht in het Sticht (Beke)
1424 Derde Elisabethsvloed op 18 november, drie breuken in de Lekdijk, Krimpenerwaard onder water; pas in 1430 wordt de dijk hersteld.
1425 Jacoba van Beieren bezoekt Oudewater en wordt gehuldigd (Beke)
1427 Oudewater belooft poorters van Delft op te zullen nemen zonder poortergeld te eisen; dit is de eerste verwijzing naar het stedenverbond van Delft, Alkmaar en Oudewater; Delft is overigens Kabeljauws.
1428 De nonnen van het klooster van de elfduizend maagden arriveren in Leiden
1428 ‘Soen’ tussen Jacoba van Beieren en haar neef Philips de Goede; Gouda, Oudewater en Schoonhoven genoemd als steden die haar trouw gebleven zijn.
1428 Tussen 1428 en 1465 werkt de schilder Albert van Ouwater in Oudewater

1430 Sommige straten in Oudewater zijn verhard door omwonenden.Stenen mogen niet verwijderd worden
1430 Het klooster wordt verkocht aan de zuster van Over-Isselt, die op de vlucht zijn voor Rudolf van Diepholt
1434 Lekdijk breekt door, Lopikerwaard onder water
1442 Dirk van Zijl is schepen van Oudewater

1445 Philips de Goede geeft opdracht aan het stadsbestuur van Oudewater om in geval van nood poorters van IJsselstein dag en nacht in de stad toe te laten en te beschermen.
1448 Burgers van Oudewater vermoorden de Goudse schout Floris van Bouchout en zijn broer Willem.
1460 Het wanthuis in de Kapellestraat wordt als belending genoemd in de kerkelijke thinslijst
circa 1460 De schilder Gerard David wordt in Oudewater geboren; zijn vader Jan David werkt hier in Oudewater aan schilderingen in de St. Michaëlskerk die in deze eeuw wordt vergroot van een kruiskerk tot een hallekerk.
1462 Filips van Bourgondië verleent een privilege aan het gasthuis van Oudewater
1464 In een acte van kwijting van het Brigittenconvent te Utrecht wordt het St. Agnesklooster in Oudewater genoemd (in ieder geval in de inventaris). In dit klooster wonen de dochters van Dirc Heymerick en zijn vrouw Machtelt.
1481 Maximiliaan van Oostenrijk bezoekt Oudewater.
1482 Vanuit Montfoort wordt onder leiding van de burggraaf een rooftocht ondernomen naar Dordrecht; de terugreis gaat langs de IJssel; in Gouda is het blokhuis (=fort) onbemand maar bij Oudewater raken de rovers slaags met ruiters uit Oudewater; aan beide zijden vallen doden.(Analecta)
1482 Ruiters uit Oudewater doen een overval op de kerk van Lopik tijdens de mis; 2 Lopikers worden gedood en zo’n 33 gevangen genomen. Het is een wraakoefening voor drie doden die gevallen zijn na een veeroof.(Analecta)
1482 Vergadering van de Hollandse steden in Gouda, Schoonhoven en Oudewater; het Hollandse leger trekt naar Oudewater maar het komt niet echt tot een oorlog met Utrecht.; volgens Den Boer probeert het leger IJsselstein te ontzetten en wordt het slot Vronestein veroverd.
1482 38 mannen uit Montfoort roven paarden en koeien uit de omgeving van Oudewater en nemen zo’n 30 ‘lantluden’ gevangen; de ruiters en burgers van Oudewater achtervolgen de rovers en doden er 12. De rest vlucht naar Linschoten en verschuilt zich in de kerk. De Oudewaterse ruiters steken de kerk in brand en doden iedereen die eruit komt. (Analecta)
1482 Vergadering van de Hollandse steden in Gouda, Schoonhoven en Oudewater; het Hollandse leger trekt naar Oudewater maar het komt niet echt tot een oorlog met Utrecht.; volgens den Boer probeert het leger IJsselstein te ontzetten en wordt het slot Vronestein veroverd.
1487 De Johannieterorde doet een schenking aan het gasthuis
1489 Burggraaf Jan van Montfoort probeert tevergeefs Oudewater te veroveren.
1490 Bouw van het ‘kasteel van Oudewater’ bij de Linschoterpoort door Willem Arnoudsz; door Maximilaan wordt het kasteel in 1490 genoemd als ‘nyeuwe huys ende slote onlanx gesticht’
1492 Willem Arnouds is tot 1497 kastelein op de Linschoterpoort
1494 Enqueste. Willem Aernts genoemd als kastelein en schout; Gerrit Henricxs en Hendrick Dierk als burgemeesters; Pons Jans en Henrick Aernsz als schepenen. Er zijn 292 haardsteden, dit was eerder 542. De IJssel is nauwelijks nog bevaarbaar en het land blijft drassig.