Bron : Nettie Stoppelenburg

 

Hier vind u de geschiedenis van Oudewater in korte omschrijvingen.
De documentatie van de geschiedenis is nooit compleet en inbreng is welkom.
Wanneer u over gegevens beschikt die niet in de tijdlijn staan, horen we graag van u.

 


circa 150 Ontstaan van de IJselloop tussen Oudewater en Montfoort
circa 800 Ontstaan van de nederzetting Oudewater
circa 1100 Eerste turfstenen kerk / Ontginning Lopikerwaard
1122 Hoenkoop voor het eerst genoemd
1163 Stormvloed, overstromingen in Holland en het Sticht volgens de Annales Egmundenses; Gottschalk vecht dit aan en noemt het jaar 1170
1176 Overstromingen door stormvloed
1183 Hevige regenval in juli, rivieren in Holland en het Sticht overstromen met als gevolg hongersnood
1234 De dijken langs de Lek en de Hollandse IJssel worden verzwaard op initiatief van elect-bisschop Otto van Holland
1239 Oudste vermelding van Oudewater in een akte over tienden van het Utrechts Kapittel van Oudewater
circa 1250 Het tufstenen kerkje wordt vergroot tot een kruiskerk
circa 1265 Rond dit jaar kreeg Oudewater stadsrechten volgens de kroniek van Johannes de Beka en Wilhelmus Heda, uitgegeven door van Buchell: Quin et Oudewater in opidum erexit deditque incolis iura municipalia et privilegia, quibus postea sunt [ja zelfs Oudewater tot stad verheven en aan de inwoners stedelijke rechten en privileges geschonken, die zij nadien uitoefenen]. De acte hieraan voorafgaand is gedateerd: Anno domini MCC sexagesimo quinto (AD 1265), feria secunda post translationem Sancti Martini. De translatio van de relieken van de heilige Martinus was op 4 juli. De maandag (feria secunda) daarna is dan 6 juli.
1280 Ten gevolge van zware regenval in de winter van 1279-1280 dijkdoorbraak van de Hollandse IJssel bij Oudewater
1281 Oudewater wordt als onderpand van een lening door de bisschop afgestaan aan FlorisV van Holland, tegelijk met Bodegraven en Waarder; de moord op FlorisV in 1269 had tot gevolg dat de lenen verbeurd werden verklaard. Zie over deze grensverschuiving de provinciegeschiedenis, pp. 199-201
1282 Oudste zegel van Oudewater: viooltje in een ruit; Floris V zou Oudewater haar huidige stadswapen hebben geschonken, jaar onduidelijk
1282 Ridder Claas van Cats doet uitspraak in het geschil tussen elect-bisschop Jan en Hendrik de Rover over het eigendom van Rateles en Willeskop
1282 Dirk, pastoor van Oudewater, verkoopt kerkelijke goederen aan de deken van het kapittel van Oud-munster voor het herstel van een vervallen dijk
1289 De Kerkwetering wordt gegraven door de ingezetenen van Diemerbroek;volgens inv.nr. 282 Heerlijkheid Montfoort door land van de paap van Oudewater en land van Henric zwager van vrouwe Agate; toestemming gegeven door Herman, ridder van Woerden
1293 Oudewater blijkt een Lombaardenhuis te hebben, Leen- en registerkamer van Holland
1298 Graaf Jan I van Holland en Zeeland beleent heer Wolfert van Borselen met de stad Oudewater met tienden en gerecht, verbeurd door Herman van Woerden