OUDEWATER IN ROERIGE TIJDEN

 

Zaterdag 6 april begint het nieuwe seizoen 2019 van het Stadsmuseum van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater. De tentoonstelling van vorig jaar, “Oudewater in roerige tijden”, is wegens succes geprolongeerd.

 

Deze tentoonstelling vertelt het verhaal van de geschiedenis van Oudewater vanuit een nieuwe invalshoek: de Roerige Tijden die Oudewater heeft gekend. 

Nieuwe, spectaculaire vondsten laten zien dat Oudewater in de middeleeuwen een rijke stad was. Een stad ook die zelfbewust koos voor de kant van de opstand tegen de Spaanse overheersing. Die opstand begon 450 jaar geleden en zou acht decennia gaan duren: de Tachtigjarige Oorlog. Van die tijden van oorlog, verwoesting, herbouw en nieuw hervonden rijkdom geeft de nieuwe tentoonstelling een intrigerend beeld.

 

De godsdiensttwisten van de 16e eeuw zorgden ook voor de nodige roering. Arminius, in Oudewater geboren, speelde daarin (en dus in de tentoonstelling) een grote rol. Hij is in vol ornaat aanwezig. En meer: van een overzicht van de vele schuilkerken in Oudewater waar de aanhangers van het toen niet toegestane roomse geloof hun erediensten hielden tot en met de vondsten die zijn gedaan bij de restauratie van de al meer dan 125 jaar oude St.-Franciscuskerk.

 

Oudewater in de Tweede Wereldoorlog, ook die roerige periode komt aan de orde.

 

Om tot rust te komen kan de bezoeker plaats nemen op de bank waarop eeuwen geleden de schepenen bij grote rechtszaken plaatsnamen, en genieten van films die de lang vervlogen tijden laten herleven.

Ook de schilderijenwand helpt bij de ont-roering. Daar hangen kunstwerken van niet-Oudewaterse schilders, die de schoonheid van Oudewater ieder op hun eigen manier hebben vastgelegd.

 

Tijdens de openingstijden van het Stadsmuseum is het gehele Stadhuis open voor bezichtiging. Bij het schilderij ‘De moord van Oudewater’ wordt uitleg gegeven.

 

OPENINGSTIJDEN STADSMUSEUM OUDEWATER

 

Vanaf zaterdag 6 april 14.00 uur is het Stadsmuseum weer open op de bekende tijden: eerste weekend van de maand op zaterdagmiddag en zondagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur. Daarnaast zijn er openingen met Pasen en Pinksteren en andere bijzondere dagen. De openingstijden staan verderop in deze rubriek vermeld.

  

Gegevens:

Het Stadsmuseum Oudewater is gevestigd in het Stadhuis van Oudewater, voornamelijk op de zolder.

Tijdens openingstijden van het Stadsmuseum is het gehele Stadhuis toegankelijk ter bezichtiging, ook het Schilderij “De Moord van Oudewater”

 

 

 

 

 

STADSMUSEUM OUDEWATER

 

 

 

Nieuwe folder in 2019 :

                          GESCHIEDKUNDIGE VERENIGING OUDEWATER

 

                                               STADSMUSEUM 2019

 

 

GESCHIEDKUNDIGE VERENIGING OUDEWATER

 

Secretariaat: Leeuweringerstraat 42  3421AD  Oudewater

Telefoon: 06-22140752

www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl

E-mailadres: info@geschiedkundigeverenigingoudewater.nl

 

S T A D S M U S E U M  O U D E W A T E R

IN HET STADHUIS AAN DE VISBRUG

Gratis toegang

open van 14.00 tot 17.00 uur op de volgende dagen:

zaterdag 6 april en zondag 7 april

zaterdag 20 en maandag 22 april (Pasen)

zaterdag 4 en zondag 5 mei

zaterdag 1 en zondag 2 juni

zaterdag 8 en maandag 10 juni (Pinksteren)

zaterdag 6 en zondag 7 juli

zaterdag 3,  zondag 4 augustus en zondag 11 augustus*

zaterdag 7, zondag 8 en zaterdag 14 september**

zaterdag 5 en zondag 6 oktober

zaterdag 19 en zondag 20 oktober (begin herfstvakantie)

zaterdag 26 en zondag 27 oktober (einde herfstvakantie)

Tijdens de openingsuren van het Stadsmuseum is het gehele Stadhuis

 vrij toegankelijk ter bezichtiging

 

 

   * 11 augustus open vanaf Herdenking Oudewaterse Moord om 12.00 uur

   ** 14 september open vanaf 10.00 uur i.v.m. Open Monumentendag

 

GESCHIEDKUNDIGE VERENIGING OUDEWATER

 

Secretariaat: Leeuweringerstraat 42  3421AD  Oudewater

Telefoon: 06-22140752

www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl

E-mailadres: info@geschiedkundigeverenigingoudewater.nl

 

Op de zolder van het stadhuis aan de Visbrug te Oudewater is het STADSMUSEUM OUDEWATER gevestigd.

Dit museum heeft in seizoen 2019 deze expositie:

 

“Oudewater in roerige tijden”

 

 

Deze tentoonstelling vertelt het verhaal van de geschiedenis van Oudewater vanuit de invalshoek van de Roerige Tijden die Oudewater heeft gekend.  

Nieuwe, spectaculaire vondsten laten zien dat Oudewater in de middeleeuwen een rijke stad was. Een stad ook die zelfbewust koos voor de kant van de opstand tegen de Spaanse overheersing. Die opstand begon 450 jaar geleden en zou acht decennia gaan duren: de Tachtigjarige Oorlog. Van die tijden van oorlog, verwoesting, herbouw en nieuw hervonden rijkdom geeft de nieuwe tentoonstelling een intrigerend beeld.

Topstukken zijn Noodmunten die zijn geslagen tijdens het beleg door de Spaanse Habsburgers in 1575.

De godsdiensttwisten van de 16e eeuw zorgden ook voor de nodige roering. Arminius, in Oudewater geboren, speelde daarin (en dus in onze tentoonstelling) een grote rol.

En dan de tweede wereldoorlog, ook die roerige periode komt aan de orde.

Zittend op de bank waarop eeuwen geleden de schepenen bij grote rechtszaken plaatsnamen, kunt u genieten van films die de lang vervlogen tijden laten herleven.

De schilderijenwand toont kunstwerken van schilders die de schoonheid van Oudewater ieder op hun manier vastlegden.

 

GESCHIEDKUNDIGE VERENIGING OUDEWATER

 

Secretariaat: Leeuweringerstraat 42  3421AD  Oudewater

Telefoon: 06-22140752

www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl

E-mailadres: info@geschiedkundigeverenigingoudewater.nl

 

 

GESCHIEDKUNDIGE VERENIGING OUDEWATER

 

De Geschiedkundige Vereniging Oudewater bevordert de kennis en de belangstelling voor de geschiedenis van Oudewater en de aangrenzende dorpen en buurtschappen. De Vereniging organiseert (maandelijkse) lezingavonden, kleine en grote excursies. Ook geeft de Vereniging boeken en geschriften uit. De Vereniging verleent adviezen, beantwoordt vragen en werkt waar mogelijk ook samen met anderen aan het uitdragen van de interesse voor de Oudewaterse historie.

De QR-code wandeling in de binnenstad van Oudewater is hier een voorbeeld van. Dit project is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging en het TIP.

De Vereniging heeft een bescheiden collectie geschiedkundig interessante boekwerken, beeldmateriaal en voorwerpen. De verzameling is opgebouwd uit giften, bruiklenen en (bodem)vondsten.

 

En, natuurlijk, de Vereniging organiseert het Stadsmuseum Oudewater.

 

Voor alle activiteiten kan de Vereniging rekenen op de inzet van veel leden/ vrijwilligers.

 

Meer informatie kunt u vinden op www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl.

U kunt zich daar ook opgeven als lid van de vereniging.

De contributie bedraagt € 20 individueel of € 30 voor een gezamenlijk lidmaatschap op één adres.

Het postadres van het secretariaat is Leeuweringerstraat 42, 3421AD Oudewater.

 

 

 

 


 

 

 

 


 

Het STADSMUSEUM OUDEWATER is een museum in opbouw. Het is op 11 oktober 2014 officieel geopend door de burgemeester van Oudewater. Het museum wordt georganiseerd vanuit de Geschiedkundige Vereniging Oudewater.

Dit museum heeft in seizoen 2016 twee exposities:

 “Oudewater door de eeuwen heen”

De tentoonstelling vertelt het verhaal van de geschiedenis van Oudewater vanaf de eerste sporen van bewoning via de middeleeuwen naar de periode van het beleg, de moord en de verwoesting en de wederopbouw tot en met Oudewater in oorlogstijd.

Archeologische vondsten in Oudewater

Documenten en prenten

Schilderijen van Oudewaterse schilders

Gebruiksvoorwerpen

Alles ter ondersteuning van het verhaal van de geschiedenis van onze stad.

 

“De IJzeren eeuw”

Industriële ontwikkelingen in Oudewater

Na het slechten van de wallen aan het einde van de 19e eeuw begint in Oudewater een industriële ontwikkeling. De moderne tijd breekt aan.

Er komt waterleiding, er komt een gasfabriek. Er zijn scheepswerven en wasserijen, er is de olieslagerij (de koekenfabriek), de machinefabriek, de houtzagerij, de wagenmakerij, de veevoederfabriek en de melkfabriek . . . . . .

En dan was er al de industrie rond  tabak en rond hennep . . . 

 

 

Het STADSMUSEUM OUDEWATER is open elk eerste weekend van de maand op zaterdagmiddag en zondagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur, in de periode  april tot november.  De toegang is gratis.

Tijdens deze openingsuren is ook het gehele stadhuis vrij toegankelijk ter bezichtiging.