STADSMUSEUM OUDEWATER

 


OUDEWATER IN ROERIGE TIJDEN

 Met als titel “Oudewater in roerige tijden” presenteert de Geschiedkundige Vereniging Oudewater in het Stadsmuseum Oudewater een nieuwe tentoonstelling.

 Deze tentoonstelling vertelt het verhaal van de geschiedenis van Oudewater vanuit een nieuwe invalshoek: de Roerige Tijden die Oudewater heeft gekend. 

Nieuwe, spectaculaire vondsten laten zien dat Oudewater in de middeleeuwen een rijke stad was. Een stad ook die zelfbewust koos voor de kant van de opstand tegen de Spaanse overheersing. Die opstand begon 450 jaar geleden en zou acht decennia gaan duren: de Tachtigjarige Oorlog. Van die tijden van oorlog, verwoesting, herbouw en nieuw hervonden rijkdom geeft de nieuwe tentoonstelling een intrigerend beeld.

 De godsdiensttwisten van de 16e eeuw zorgden ook voor de nodige roering. Arminius, in Oudewater geboren, speelde daarin (en dus in de tentoonstelling) een grote rol. Hij is in vol ornaat aanwezig, met zijn originele stoel. En meer: van een overzicht van de vele schuilkerken in Oudewater waar de aanhangers van het toen niet toegestane roomse geloof hun erediensten hielden tot en met de vondsten die zijn gedaan bij de restauratie van de al meer dan 125 jaar oude St.-Franciscuskerk.

 Oudewater in de Tweede Wereldoorlog, ook die roerige periode komt aan de orde.

 Om tot rust te komen kan de bezoeker plaats nemen op de bank waarop eeuwen geleden de schepenen bij grote rechtszaken plaatsnamen, en genieten van films die de lang vervlogen tijden laten herleven.

Ook de schilderijenwand helpt bij de ont-roering. Daar hangen kunstwerken van niet-Oudewaterse schilders, die de schoonheid van Oudewater ieder op hun eigen manier hebben vastgelegd.

 ROERIGE TIJDEN IN OUDEWATER

 Op zaterdag 7 april wordt de tentoonstelling en daarmee het alweer vierde seizoen van ons Stadsmuseum Oudewater geopend.

De opening zal worden verricht door iemand die een heel recente roerige tijd in Oudewater representeert.

 Gegevens:

Het Stadsmuseum Oudewater is gevestigd in het Stadhuis van Oudewater, voornamelijk op de zolder.

Tijdens openingstijden van het Stadsmuseum is het gehele Stadhuis toegankelijk ter bezichtiging, ook het Schilderij “De Moord van Oudewater”

 De Geschiedkundige Vereniging Oudewater nodigt iedereen van harte uit om de opening bij te wonen en het Museum te bezoeken.

 De opening vindt plaats op zaterdag 7 april 2018 in het Stadhuis aan de Visbrug te Oudewater en begint om 16.00 uur. Alle belangstellenden zijn van harte welkom. De toegang is voor iedereen gratis.

 


Beste bezoekers van ons stadsmuseum.

Zondag 8 oktober 2017 sloot ons museum de expositie over “Oudewater, de IJzeren Eeuw”, over de industrialisatie van Oudewater af. Een machtig mooie expositie zo hoorden we van de vele bezoekers die wij mochten verwelkomen. Wij hebben genoten van uw verhalen van herkenning van de oude beelden van de industrieën die Oudewater bekendheid hebben gegeven (en nog).
Naast deze expositie kon u een expositie van schilderwerken bewonderen die een beeld gaven van Oudewater van weleer en vertelden wij van het wel en wee van het stadhuis en van de Oudewaterse moord aan de hand van het schilderij van Dirck Stoop dat in de ruimte achter de raadszaal hangt.
Wij danken u voor de vele blijken van waardering voor hetgeen ten toon gesteld was.

Wij, suppoosten, vonden het fijn u wegwijs te kunnen maken maar bovenal nodigen wij u weer uit op onze nieuwe tentoonstelling die volgend jaar van start gaat en die handelt over de “roerige tijden van Oudewater”. De Geschiedkundige vereniging voert u terug naar middeleeuwse tijden waarvan ons de rillingen over de rug trekken middeleeuwen….. U zult daar zeker nog van horen

Vriendelijke groet,

Namens alle supposten…bedankt voor uw belangstelling

 

 

 

Nieuwe folder in 2018 :

                          GESCHIEDKUNDIGE VERENIGING OUDEWATER

 

                                               STADSMUSEUM 2018

 

 

GESCHIEDKUNDIGE VERENIGING OUDEWATER

 

Secretariaat: Leeuweringerstraat 42  3421AD  Oudewater

Telefoon: 06-22140752

www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl

E-mailadres: info@geschiedkundigeverenigingoudewater.nl

 

 

S T A D S M U S E U M  O U D E W A T E R 2018

IN HET STADHUIS AAN DE VISBRUG

Gratis toegang

open van 14.00 tot 17.00 uur op de volgende dagen:

zaterdag* 7 april en zondag 8 april

zondag 6 mei, zaterdag 12 en zondag 13 mei

zaterdag 19 en maandag 21 mei (Pinksteren)

zondag 3 juni, zaterdag 9 en zondag 10 juni

zaterdag 7 en zondag 8 juli

zaterdag 4,  zondag 5 augustus en zondag 12 augustus**

Zaterdag 8 en zondag 9 september

zondag 7 oktober

zaterdag 20 en zondag 21 oktober (begin herfstvakantie)

zaterdag 27 en zondag 28 oktober (einde herfstvakantie)

Tijdens de openingsuren van het Stadsmuseum is het gehele Stadhuis

 vrij toegankelijk ter bezichtiging

 

 

   *   7 april vanaf de officiële opening

   **  12 augustus open vanaf Herdenking Oudewaterse Moord om 12.00 uur

   *** 8 september open vanaf 10.00 uur i.v.m. Open Monumentendag

 

GESCHIEDKUNDIGE VERENIGING OUDEWATER

 

Secretariaat: Leeuweringerstraat 42  3421AD  Oudewater

Telefoon: 06-22140752

www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl

E-mailadres: info@geschiedkundigeverenigingoudewater.nl

 

 

 

GESCHIEDKUNDIGE VERENIGING OUDEWATER

 

De Geschiedkundige Vereniging Oudewater bevordert de kennis en de belangstelling voor de geschiedenis van Oudewater en de aangrenzende dorpen en buurtschappen. De Vereniging organiseert (maandelijkse) lezingavonden, kleine en grote excursies. Ook geeft de Vereniging boeken en geschriften uit. De Vereniging verleent adviezen, beantwoordt vragen en werkt waar mogelijk ook samen met anderen aan het uitdragen van de interesse voor de Oudewaterse historie.

De QR-code wandeling in de binnenstad van Oudewater is hier een voorbeeld van. Dit project is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging en het TIP.

De Vereniging heeft een bescheiden collectie geschiedkundig interessante boekwerken, beeldmateriaal en voorwerpen. De verzameling is opgebouwd uit giften, bruiklenen en (bodem)vondsten.

 

En, natuurlijk, de Vereniging organiseert het Stadsmuseum Oudewater.

 

Voor alle activiteiten kan de Vereniging rekenen op de inzet van veel leden / vrijwilligers.

 

Meer informatie kunt u vinden op www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl.

U kunt zich daar ook opgeven als lid van de vereniging.

De contributie bedraagt € 20 individueel of € 30 voor een gezamenlijk lidmaatschap op één adres.

Het postadres van het secretariaat is Leeuweringerstraat 42, 3421AD Oudewater.

 

 

GESCHIEDKUNDIGE VERENIGING OUDEWATER

 

Secretariaat: Leeuweringerstraat 42  3421AD  Oudewater

Telefoon: 06-22140752

www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl

E-mailadres: info@geschiedkundigeverenigingoudewater.nl

 

 

 

 

STADSMUSEUM OUDEWATER

 

Op de zolder van het stadhuis aan de Visbrug te Oudewater is het STADSMUSEUM OUDEWATER gevestigd. Dit museum heeft in seizoen 2017 twee exposities:

 

“Oudewater door de eeuwen heen”

De tentoonstelling vertelt het verhaal van de geschiedenis van Oudewater vanaf de eerste sporen van bewoning via de middeleeuwen naar de periode van het beleg, de moord en de verwoesting en de wederopbouw tot en met Oudewater in oorlogstijd.

Archeologische vondsten in Oudewater

Documenten en prenten

Schilderijen van Oudewaterse schilders

Gebruiksvoorwerpen

Alles ter ondersteuning van het verhaal van de geschiedenis van onze stad.

 

“De IJzeren eeuw”

Industriële ontwikkelingen in Oudewater

Na het slechten van de wallen aan het einde van de 19e eeuw begint in Oudewater een industriële ontwikkeling. De moderne tijd breekt aan.

Er komt waterleiding, er komt een gasfabriek. Er zijn scheepswerven en wasserijen, er is de olieslagerij (de koekenfabriek), de machinefabriek, de houtzagerij, de wagenmakerij, de veevoederfabriek en de melkfabriek . . . . . .

En dan was er al de industrie rond  tabak en rond hennep . . . 

 

 

GESCHIEDKUNDIGE VERENIGING OUDEWATER

 

Secretariaat: Leeuweringerstraat 42  3421AD  Oudewater

Telefoon: 06-22140752

www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl

E-mailadres: info@geschiedkundigeverenigingoudewater.nl

 

 

GESCHIEDKUNDIGE VERENIGING OUDEWATER

 

De Geschiedkundige Vereniging Oudewater bevordert de kennis en de belangstelling voor de geschiedenis van Oudewater en de aangrenzende dorpen en buurtschappen. De Vereniging organiseert (maandelijkse) lezingavonden, kleine en grote excursies. Ook geeft de Vereniging boeken en geschriften uit. De Vereniging verleent adviezen, beantwoordt vragen en werkt waar mogelijk ook samen met anderen aan het uitdragen van de interesse voor de Oudewaterse historie.

De QR-code wandeling in de binnenstad van Oudewater is hier een voorbeeld van. Dit project is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging en het TIP.

De Vereniging heeft een bescheiden collectie geschiedkundig interessante boekwerken, beeldmateriaal en voorwerpen. De verzameling is opgebouwd uit giften, bruiklenen en (bodem)vondsten.

 

En, natuurlijk, de Vereniging organiseert het Stadsmuseum Oudewater.

 

Voor alle activiteiten kan de Vereniging rekenen op de inzet van veel leden / vrijwilligers.

 

Meer informatie kunt u vinden op www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl.

U kunt zich daar ook opgeven als lid van de vereniging.

De contributie bedraagt € 20 individueel of € 30 per gezin.

Het postadres van het secretariaat is Leeuweringerstraat 42, 3421AD Oudewater.

 

 

 


 

 

 

 


 

Het STADSMUSEUM OUDEWATER is een museum in opbouw. Het is op 11 oktober 2014 officieel geopend door de burgemeester van Oudewater. Het museum wordt georganiseerd vanuit de Geschiedkundige Vereniging Oudewater.

Dit museum heeft in seizoen 2016 twee exposities:

 “Oudewater door de eeuwen heen”

De tentoonstelling vertelt het verhaal van de geschiedenis van Oudewater vanaf de eerste sporen van bewoning via de middeleeuwen naar de periode van het beleg, de moord en de verwoesting en de wederopbouw tot en met Oudewater in oorlogstijd.

Archeologische vondsten in Oudewater

Documenten en prenten

Schilderijen van Oudewaterse schilders

Gebruiksvoorwerpen

Alles ter ondersteuning van het verhaal van de geschiedenis van onze stad.

 

“De IJzeren eeuw”

Industriële ontwikkelingen in Oudewater

Na het slechten van de wallen aan het einde van de 19e eeuw begint in Oudewater een industriële ontwikkeling. De moderne tijd breekt aan.

Er komt waterleiding, er komt een gasfabriek. Er zijn scheepswerven en wasserijen, er is de olieslagerij (de koekenfabriek), de machinefabriek, de houtzagerij, de wagenmakerij, de veevoederfabriek en de melkfabriek . . . . . .

En dan was er al de industrie rond  tabak en rond hennep . . . 

 

 

Het STADSMUSEUM OUDEWATER is open elk eerste weekend van de maand op zaterdagmiddag en zondagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur, in de periode  april tot november.  De toegang is gratis.

Tijdens deze openingsuren is ook het gehele stadhuis vrij toegankelijk ter bezichtiging.