Oudewater, eind december 2019

  

Het Bestuur van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater wenst alle leden van harte Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig en Gelukkig Nieuwjaar.

 

U bent van harte uitgenodigd voor onze Nieuwjaarsreceptie in het Stadhuis, maandag 6 januari na afloop van de lezing

  

Geachte dames en heren leden van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater,

  

N I E U W

 

= uitnodiging nieuwjaarsreceptie

= napraat decemberavond

= voorpraat januariavond

= benoeming erelid

= vervulling vacature in bestuur

= vooraankondiging contributienota

 

NB: deze brief omvat vier tekstpagina’s en géén bijlage

 

 Activiteiten voor leden

 

Terugblik            


 

Voor wie er bij was op donderdag 12 december, en dat waren er weer een zaal vol, kent de bouw van een kathedraal nauwelijks geheimen meer. Ons lid Pim Brinkman wist met eenvoudige middelen neer te zetten hoe je een complex bouwwerk als een kathedraal neerzet. En ook, en dat vond ik zelf nog wel het meest interessant, waarom je dat zou doen. 

Dan de inmiddels traditionele gezellige terugblik op de meerdaagse reis van het voorbije voorjaar. Voor welhaast ieder in de zaal een blije blik van herkenning.

En tenslotte een warme aanbeveling voor de komende Hanze-meerdaagse.

 

Vooruitblik

 

En omdat de commissie meerdaagse reizen een ander, beter én groter, hotel heeft weten te reserveren, is er plaats voor wat meer deelnemers. U kunt zich nog melden bij een van de leden van de meerdaagse reiscommissie (zie ledenbrief november) of bij de secretaris. U komt dan op een wachtlijst.

Na de eerste aankondiging in de novemberbrief was de meerdaagse reis binnen twee dagen volgeboekt, uitverkocht, overtekend, en wat voor woorden daar nog meer voor zijn, enz.

Nu is niet meer het hotel, maar weer gewoon de bus de beperkende factor.

 

Dan de januariavond

Maandag 6 januari in het Stadhuis aan de Visbrug ingang Kapellestraat, in de avond vanaf 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur) praat ons lid de heer Dirk de Jong over zijn ervaringen in zijn praktijk als dierenarts te Oudewater en omgeving. En wie hem een beetje kent, en wie doet dat niet, die weet twee dingen: eerstens komen er mooie en leuke verhalen en anekdotes en tweedens zal de voorzitter wel een keer ho moeten roepen . . . . .

Want

Na de lezing houdt het bestuur van onze vereniging zijn Nieuwjaarsreceptie.

 

U wordt daarvoor allemaal van harte uitgenodigd.

Ook en juist degenen die vroeger moesten denken, ja maar die lastige trap. Er is nu een traplift!

We moeten wel vragen of u een beetje bijtijds wil komen als u van de traplift gebruik wil maken.       

  

 En verder in 2020:

Woensdag 5 februari

“Grootwaterschap Woerden”, lezing door de heer Jan van Es, in De Rank

 

Donderdag 12 maart

“Klokken door de eeuwen heen”, lezing door de heer Peter Schipper en Jaarvergadering, in het Stadhuis

 

Zaterdag 4 april

Opening van het nieuwe seizoen van ons Stadsmuseum, in het Stadhuis

 

Maandag 20 april

“Schermutselingen na de bevrijding”, lezing door de heer Hans Suijs, in het Zalencentrum

 

Dinsdag 12 tot en met vrijdag 15 mei

Meerdaagse reis “De Hanze”

 

Juni (nader te bepalen zaterdag)

Kleine excursie, wordt aan gewerkt

 

Woensdag 10 juni

“Godfried Bomans”, lezing door de heer Gé Vaartjes, in het Stadhuis

 

September (nader te bepalen zaterdag)

Grote excursie, wordt ook aan gewerkt

 

Woensdag 7 oktober

Lezing door de heer Pim Brinkman, onderwerp nog nader te bepalen

 

Donderdag 5 november

“De historie van bier”, lezing door de heer Leen Alberts

 

December [datum nog te bepalen]

Reünie meerdaagse excursie van mei 2020

Uit de vereniging

  

Erelidmaatschap mr. Drs. P. Verhoeve

Bij gelegenheid van zijn afscheid als burgemeester van Oudewater heeft het bestuur ons lid Pieter Verhoeve benoemd tot erelid van onze Geschiedkundige Vereniging Oudewater.

De considerans, zoals vermeld op de aan hem uitgereikte oorkonde, luidt:

 

De heer Verhoeve heeft in zijn periode als burgemeester van Oudewater van 2012 tot 2019 met nooit aflatende ijver een grote bijdrage geleverd aan de eerste Doelstelling van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater:

Het bevorderen van kennis van en belangstelling voor de geschiedenis van Oudewater.

 

Onze Vereniging telt nu vier ereleden:

Nettie Stoppelenburg, 26 maart 2013                            Jacques Zanen 18 maart 2014

Herman Rutten, 9 maart 2016                                       Pieter Verhoeve, 8 november 2019

  

Vacature in bestuur

Sinds het terugtreden van de heer Peter den Hertog, tijdens de Algemene Ledenvergadering van 13 maart 2018, is er een vacature in het Bestuur. Het bestuur is er pas onlangs in geslaagd een kandidaat te vinden om deze vacature in te vullen. Het is de heer A. (André) de Groot te Oudewater. Hij heeft de meest recente bestuursvergadering, van 11 december jl. al bijgewoond, om te zien of het iets voor hem is. De beroepsmatige achtergrond van André de Groot is de accountancy. Wanneer onze Algemene Ledenvergadering van 12 maart 2020 instemt met zijn kandidatuur, kan hij vanaf dat moment fungeren als volwaardig bestuurslid. Het nieuw samengestelde bestuur maakt dan ook een nieuwe interne werkverdeling. Daarin is André de Groot de beoogde opvolger van Jaap van der Laan als eerste penningmeester.

Tot maart 2020 is de status van André de Groot ‘kandidaat-bestuurslid’. 

  

Contributie 2020

Nu het jaar 2019 op zijn einde loopt, kunnen we over de tijdgrens heen al zien dat er een nieuw verenigingsjaar aan komt. Met daarbij een nieuwe gelegenheid om de activiteiten van onze Vereniging te steunen met een financiële bijdrage. Volgend jaar, en dat is al snel, sturen wij de contributienota voor ons Verenigingsjaar 2020

  

Collectie

Een van de doelen van onze Vereniging is het bewaren en conserveren van geschiedkundig waardevol en/of interessant materiaal. Het moet wel direct of indirect betrekking hebben op de historie van Oudewater. Als u over materiaal beschikt dat voor onze collectie interessant zou kunnen zijn, neemt u dan gerust contact op met het secretariaat: info@geschiedkundigeverenigingoudewater.nl of via 06-22140752.

Zo overkwam de Vereniging bijvoorbeeld dit:

Op 10 december heeft de Vereniging van de familie Van Doorninck een document gekregen waarin wordt toegezegd dat op 31 maart 2020 het schilderij “De Vischbrug” van Ype Heerke Wenning door de familie in eigendom zal worden overgedragen aan de Geschiedkundige Vereniging Oudewater.

Dit schilderij werd 80 jaar geleden, op 31 maart 1940, door de gemeente Oudewater geschonken aan de toenmalige burgemeester, de heer J.M. van Doorninck en zijn echtgenote, mevrouw E.J. van Doorninck-Westerink, bij gelegenheid van het 25-jarig jubileum als burgemeester.

  

 

Facebook

Hebt u al eens gekeken op onze Facebookpagina Oud-Oudewater? [NB: met een streepje]

 

Instagram

Hebt u al eens gekeken op ons Instagramaccount Oud.Oudewater? [NB: met een punt]

Allebei de moeite waard hoor!

  

 

Stadsmuseum

Voor de serie “Wereldberoemd in Oudewater”, opgenomen in de touch table, zijn we nog op zoek naar een afbeelding van Mw. Ritman, eerste vrouwelijk raadslid van onze stad. Kan iemand ons helpen?

  

Mededelingen van derden

 

Geen, dit keer

  

Slot

 

Het Bestuur hoopt velen van u te ontmoeten bij onze verenigingsactiviteiten.

Namens het bestuur, met een vriendelijke groet,

Nell van Gool - van Liessum, voorzitter

Gé de Gunst, secretaris

 

 

 

load porn free online fetish porn stream extreme porn porn online free free online porn free stream porn