Oudewater, eind november 2019

 

Geachte dames en heren leden van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater,

 

N I E U W

 

= napraat novemberavond

= bericht van mw. Rianne Oosterom

= voorpraat decemberavond

= data 2020-avonden

= traplift

 

NB: deze brief omvat drie pagina’s tekst en géén bijlage

 

Activiteiten voor leden

 

Terugblik      

                              


 

Lezingavond “Moffenmeiden” door Rianne Oosterom op 4 november 2019.

In een wel zeer volle Rank (ca. 100 aanwezigen) gaf Mw. Rianne Oosterom een boeiende inkijk in de manier waarop direct na de bevrijding werd omgegaan met wat toen heette “moffenmeiden”. Nuanceren van goed of fout was noch meteen noch breed gedragen aan de orde, toen. Het verhaal maakte veel reacties los in de zaal.

 

Rianne Oosterom, ook schrijfster van het boek “Moffenmeiden”, heeft ons een bericht gestuurd waarin zij schrijft dat zij de lezingavond over dit onderwerp in Oudewater een geweldige avond heeft gevonden. Wat een opkomst!

Op deze avond heeft zij met twee mensen gesproken die haar een wonderbaarlijk verhaal vertelden.

Zij vertelden haar over een familielid dat een bordeel in Utrecht runde waar hooggeplaatste Duitse militairen kwamen. Met het geld dat ze daarmee verdiende zou ze joodse kinderen hebben geholpen.

Rianne zou graag in contact komen met deze mensen.

Als u deze mensen kent of hier meer van weet, wilt u dan contact opnemen met mij via email  lezingengvo@gmail.com of telefoon 06-46770390

Namens Rianne Oosterom alvast hartelijk dank, Mieke Kuik

 

 

 

 

Al een tijdje is er een traplift in het Stadhuis. Dinsdag 26 november is hij officieel in gebruik genomen. Eigenlijk zijn het er twee: van de kelderverdieping naar de raadszaal / trouwzaalétage en dan de tweede verder omhoog naar onze museumzolder. Aan die tweede heeft onze Vereniging ook een bijdrage geleverd.

 

Ons Stadsmuseum is toegankelijker geworden!   

  

Vooruitblik

 

 

Donderdag 12 december, Zalencentrum Westsingel, 20.00 uur

“Hoe bouw je een kathedraal?”, lezing door de heer Pim Brinkman

Na de pauze de film van Gerard en Gerrie van Roon over de meerdaagse reis van mei van dit jaar

En

Nadere informatie over de meerdaagse reis van mei 2020. 

 Lezing van Pim Brinkman “hoe bouw je een kathedraal?”

Wij hebben tijdens de excursie dit jaar in België een aantal grote middeleeuwse kerken bezocht, zoals de Pieterskerk in Leuven. De gidsen vertelden ons over de geschiedenis, de aanwezige kunstschatten en soms over de restauratie. Het zou interessant zijn ook een andere kant te belichten: hoe werden die immense en bouwkundig zeer geavanceerde gebouwen gerealiseerd in een tijd waarin men niet beschikte over mechanische hulpmiddelen en men alleen gebruik kon maken van natuurlijke bouwmaterialen zoals steen en hout. Terloops zal ook duidelijk worden gemaakt waarom het dak van de Nôtre Dame wel brandde als een fakkel, maar toch niet instortte.

Pim Brinkman is kunsthistoricus. Hij was werkzaam als analytisch onderzoeker van historische verf en als lector monumentenzorg. Momenteel werkt hij bij de inspectie van het onderwijs. Pim en zijn vrouw Mienke zijn vorig jaar lid geworden van de GVO.

 

Over de film schrijven Gerard en Gerrie van Roon:

Onze film is zoals gebruikelijk een impressie van de reis en compact van samenstelling. In 42 minuten geven we in korte fragmenten de hoogtepunten van de reis weer. Van o.a. de bibliotheek en het Begijnhof in Leuven, onze bootreis door en langs alle sluizen, de torenbeklimming in Mechelen en de rondleiding in Lier. 

 

 

 En dan in 2020:

Maandag 6 januari

“Dierenarts in Oudewater”, lezing door de heer Dirk de Jong en Nieuwjaarsreceptie

 

Woensdag 5 februari

“Grootwaterschap Woerden”, lezing door de heer Jan van Es

 

Donderdag 12 maart

“Klokken door de eeuwen heen”, lezing door de heer Peter Schipper en Jaarvergadering

 

Zaterdag 4 april

Opening van het nieuwe seizoen van ons Stadsmuseum

 

Maandag 20 april

“Schermutselingen na de bevrijding”, lezing door de heer Hans Suijs

 

Dinsdag 12 tot en met vrijdag 15 mei

Meerdaagse reis “De Hanze”

 

Juni (nader te bepalen zaterdag)

Kleine excursie, wordt aan gewerkt

 

Woensdag 10 juni

“Godfried Bomans”, lezing door de heer Gé Vaartjes

 

September (nader te bepalen zaterdag)

Grote excursie, wordt ook aan gewerkt

 

Woensdag 7 oktober

Lezing door de heer Pim Brinkman, onderwerp nog nader te bepalen

 

Donderdag 5 november

“De historie van bier”, lezing door de heer Leen Alberts

 

December [datum nog te bepalen]

Reünie meerdaagse excursie van mei 2020

 

Uit de vereniging

 

 

Decembermaand      Cadeaumaand      Decembermaand

Het meest bijzondere geschenk voor in de schoen of onder de boom of gewoon met een decemberverjaardag:

Een jaar lang lid van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater

En

Nauwelijks iets minder bijzonder

Een boek

Het Verhaal van de Straten van Oudewater

en

www[1] nog meer

 

 

Collectie

Een van de doelen van onze Vereniging is het bewaren en conserveren van geschiedkundig waardevol en/of interessant materiaal. Het moet wel direct of indirect betrekking hebben op de historie van Oudewater. Als u over materiaal beschikt dat voor onze collectie interessant zou kunnen zijn, neemt u dan gerust contact op met het secretariaat: info@geschiedkundigeverenigingoudewater.nl of via 06-22140752.

 

Facebook

Hebt u al eens gekeken op onze Facebookpagina Oud-Oudewater? [NB: met een streepje]

 

Instagram

Hebt u al eens gekeken op ons Instagramaccount Oud.Oudewater? [NB: met een punt]

Allebei de moeite waard hoor!

 

Stadsmuseum

Voor de serie “Wereldberoemd in Oudewater”, opgenomen in de touch table, zijn we nog op zoek naar een afbeelding van Mw. Ritman, eerste vrouwelijk raadslid van onze stad. Kan iemand ons helpen?

 

 

Mededelingen van derden

 

Geen, dit keer

 

 

Slot

 

 

Het Bestuur hoopt velen van u te ontmoeten bij onze verenigingsactiviteiten.

Namens het bestuur, met een vriendelijke groet,

Nell van Gool - van Liessum, voorzitter

Gé de Gunst, secretaris

 

 [1] Wie weet wat / vraag het de secretaris