Oudewater, eind januari 2019

 

 

Geachte dames en heren leden van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater,

 

N I E U W

= informatie over de lezing ‘Pieter Breugel de Oude’

= Arminiuswinter: Lezing ‘Je Brein de ’Baas?

 

NB: deze brief omvat vier pagina’s tekst/ er zijn geen bijlagen

 

 

Activiteiten voor leden

 

 

Terugblik                                                                 


 


Maandag 7 januari

 

Een met meer dan 90 belangstellenden welhaast overvol Stadhuis genoot maandagavond 7 januari van zoiets schijnbaar alledaags als boerderijen in de polders om ons heen. Maar mw. Marina Laméris maakte ons vriendelijk maar wel stellig heel duidelijk dat elke boerderij bijzonder kan zijn. Door de polder wandelen en naar de bebouwing kijken is veranderd . . . . !

En toen naar de kelder voor de traditionele Nieuwjaarstoespraak van onze Voorzitter, omlijst door het even traditionele hapje en drankje.

 

Het Verenigingsjaar 2019 is mooi begonnen.

 

 

Vooruitblik

 

 

Woensdag 6 februari

 

De Arminiuslezing 2019

 

“Je brein de baas?” ofwel “Heeft de mens een vrije wil?”

 

wordt gegeven door twee sprekers: dr. André Aleman (o.a. auteur ‘Je brein is de baas’; hoogleraar cognitieve neuropsychiatrie Groningen) en prof. dr. Peter Hagoort (geboortig in Oudewater) (hoogleraar cognitieve wetenschap Nijmegen)

Zaal: Stadhuis Oudewater, ingang Kapellestraat, aanvang 20.00 uur. Toegang voor iedereen gratis.

                

Deze avond bevelen we van harte aan in uw aandacht!

 

Woensdag 13 februari

 

“Pieter Breugel de Oude”

lezing door Gerard Koorman

 

In 2019 is het 450 geleden dat Pieter Bruegel de Oude (ca. 1525-1569) in Brussel overleed.

Naar aanleiding van dit jubileum organiseerde het Weens Kunsthistorisch museum een overzichtstentoonstelling die in de NRC met vijf sterren werd gewaardeerd.

 

Over het leven van Pieter Bruegel zijn weinig feitelijkheden bekend en dat is opmerkelijk voor een kunstenaar die al tijdens zijn leven een grote faam genoot. We weten niet wanneer hij geboren is en waar. Wel dat hij in 1569 te Brussel is gestorven. Het leven van Bruegel speelde zich af in een roerige tijd: de Reformatie en de vooravond van de Spaanse bezetting, uitmondend in de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648).

Bruegel werd in zijn tijd ook wel “Boeren-Bruegel” genoemd of “Pier den Drol” (grapjas).

Maar hij was méér dan de schilder van volkse taferelen!

Bruegel woonde en werkte in Antwerpen en Vlaanderen stond in de 16e eeuw nog met één been in de Middeleeuwen en met het andere in de Nieuwe Tijd.  En dat is terug te vinden in het werk van Bruegel.

De lezing zal gaan over de ontwikkeling die Bruegel als tekenaar-schilder doormaakte, over de invloed van Erasmus en het humanisme op zijn werk, over de plaats die volkse wijsheden in zijn oeuvre inneemt en natuurlijk zullen er belangrijke schilderijen worden getoond en worden en besproken.

 

Zaal; De Rank aan de Noorder Kerkstraat te Oudewater, aanvang 20.00 uur

 

Ook deze avond bevelen we van harte aan in uw aandacht!

 

 

En verder in het nieuwe jaar 2019:

 

 

Donderdag 28 maart

Jaarvergadering en lezing: ”Streektaal of dialect” door de heer Ton den Boon

Zaal: Stadhuis, ingang Kapellestraat, te Oudewater, aanvang 20.00 uur

 

Zaterdag 6 en zondag 7 april

Opening nieuw seizoen Stadsmuseum

 

Maandag 15 april

“Duizend jaar strijd tegen het water”, lezing door de heer Theo Aartsen

Zaal: Zalencentrum aan de Westsingel te Oudewater, aanvang 20.00 uur.

 

Zaterdag 11 mei (gewijzigde datum)

Activiteiten in het kader van de Arminiuswinter (zie hieronder)

 

Dinsdag 21 tot en met vrijdag 24 mei

Meerdaagse reis “Roerige tijden der Lage Landen” naar België. Inschrijven kan nog, maar u komt dan wel, vrijblijvend, op de wachtlijst.

 

Woensdag 12 juni

“Pierre Cuypers, architect,” lezing door de heer Pierre Cuypers, nazaat van de gelijknamige architect van o.a. Kasteel de Haar

Zaal; De Rank aan de Noorder Kerkstraat te Oudewater, aanvang 20.00 uur

 

Zaterdag 15 juni

Kleine excursie

Waarschijnlijk naar Castellum De Hooge Woerd in De Meern

 

 

En verder in de planning van 2019:

 

= Nieuw seizoen Stadsmuseum met de tentoonstelling “Oudewater in roerige tijden”

= De grote excursie: zaterdag 28 september

= Lezingavonden: op een dag in oktober en op maandag 4 november

= En op donderdag 12 december de avond over de meerdaagse reis van mei 2019 met lezing over bijbehorend onderwerp

  

 

Uit de vereniging 

  

Contributie 2019

U hebt de contributienota voor het nieuwe verenigingsjaar 2019 in uw mailbox of brievenbus gekregen.

Hebt u ook al betaald? Dank u wel.

Nog niet? Wilt u dat a.u.b. snel doen.

Met een extraatje? Als dat kan, heel graag.

NB: ereleden hoeven geen contributie te betalen, het mag wel natuurlijk!

In de ALV van 28 maart staat de hoogte van de contributie voor 2020 wel op de agenda.  

 

Algemene Ledenvergadering/ Jaarvergadering

Datum: donderdag 28 maart

Op de agenda komen o.m. de jaarlijkse rekening en verantwoording van het bestuur aan de leden, de hoogte van de contributie vanaf 2020 en de vacature in het bestuur.

 

Facebook

Hebt u al eens gekeken op onze Facebookpagina Oud-Oudewater?

Instagram

Hebt u al eens gekeken op ons Instagramaccount Oud.Oudewater?

 

Allebei de moeite waard hoor!

 

Collectie


Een van de doelen van onze Vereniging is het bewaren en conserveren van geschiedkundig waardevol en/of interessant materiaal. Het moet wel direct of indirect betrekking hebben op de historie van Oudewater. Als u over materiaal beschikt dat voor onze collectie interessant zou kunnen zijn, neemt u dan gerust contact op met het secretariaat: info@geschiedkundigeverenigingoudewater.nl of via 06-22140752.

 

Vergeten/ Verloren/ Gevonden

Bij de lezing over Herman de Man is na afloop een jasje blijven hangen.

Het hangt nu bij de secretaris thuis. De eigenaresse kan zich bij hem melden.

 

 

Nog niemand heeft hierop gereageerd. . . . . . ? ! 

 

 

  

 

Mededelingen van derden

  

Arminiuswinter

De werkgroep Arminiuswinter heeft nog enkele activiteiten in voorbereiding:

 

Woensdag 6 februari

“Je brein de baas?” ofwel “Heeft de mens een vrije wil?” Sprekers: dr. André Aleman (o.a. auteur ‘Je brein is de baas’; hoogleraar cognitieve neuropsychiatrie Groningen) en prof. dr. Peter Hagoort (geboortig in Oudewater) (hoogleraar cognitieve wetenschap Nijmegen)

Zaal: Stadhuis Oudewater, ingang Kapellestraat, aanvang 20.00 uur. Toegang gratis.

 

Zaterdag 11 mei [gewijzigde datum]

Een concert met muziek uit de tijd van Arminius

Een bijzondere activiteit op het Arminiusplein: onthulling van een Arminiuskunstwerk

 

 

Effe Zappen, deel 4

Eind vorig jaar is deel 4 verschenen van ‘ff z@ppen naar de vorige eeuw’ door Wout van Kouwen. Het boek bevat de laatste 25 afleveringen van de gelijknamige artikelen in de IJsselbode met daarin verhalen over mensen en gebeurtenissen in ons stadje tijdens de 20ste eeuw. Echter met veel extra informatie en foto’s. Het rijk geïllustreerde boekje is voor € 17,50 te koop bij de schrijver zelf (De Cope 6), de Readshop en de T.I.P. van Oudewater. Tevens is er een 2de druk verschenen van Deel 1. Een aanrader voor onze leden.

 

Hebt u ze alle vier al?

 

 

Slot

 

Het Bestuur hoopt velen van u te ontmoeten bij onze verenigingsactiviteiten.

Namens het bestuur, met een vriendelijke groet,

Nell van Gool - van Liessum, voorzitter

Gé de Gunst, secretaris