Oudewater, eind juli 2020

 

 

Beste dames en heren leden van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater,

  

Hopelijk bent u allemaal zo gezond als maar mogelijk is.

Dat is op dit moment [en eigenlijk altijd] belangrijker dan de Geschiedkundige Vereniging.

 Want weer is er een maand voorbij.

En weer kan ik helaas weinig activiteiten melden uit onze Vereniging.

 

Stadsmuseum en tentoonstelling ‘Zorg in Oudewater’ nog niet open

 

Sterker nog, de ontwikkelingen op Coronagebied hebben het (dagelijks) bestuur doen besluiten het Stadsmuseum op onze zolder ook in september nog niet te openen.

 

 De enige activiteit die ik wel onder uw aandacht kan brengen is deze:

 

De herdenking van de Moord van Oudewater, op zondag 9 augustus

 

Zondag 7 augustus 1575, nu 445 jaar gelden, nam een Spaans leger de stad Oudewater in. En dat ging er ‘weinig zachtzinnig’ aan toe. Reden waarom deze gebeurtenis ‘De Moord van Oudewater’ is gaan heten.

 

Wat was er aan de hand in die jaren? En waarom herdenken we nog elk jaar deze gebeurtenis?

 

Antwoorden op deze en nog veel meer vragen kunt u horen op de eerste zondag na 7 augustus. Dan organiseert de Gemeente Oudewater samen met het TIP (en ook een beetje onze Vereniging) de jaarlijkse Herdenking van ‘De Moord van Oudewater in 1575’.

De vormgeving is dit jaar anders in verband met de inachtneming van de geldende Corona-maatregelen.

 

De herdenking vindt plaats op zondag 9 augustus, vanaf 12.00 uur. Wie aanwezig wil zijn bij het verhaal van De Moord door Mw. Nettie Stoppelenburg, moet zich van tevoren opgeven bij het TIP. Dat kan tijdens openingsuren aan de balie, het kan telefonisch (0348 – 56 46 36) en via de e-mail (tip@oudewater.net). Bij aanmelding s.v.p. opgeven: naam, adres en telefoonnummer. U wordt ook gevraagd te verklaren dat u zich gezond voelt. Er kunnen ca. 10 mensen in de Trouwzaal de herdenking bijwonen. Wanneer er partners en/of gezinsleden bij zijn, dan enkelen meer. Bij voldoende belangstelling wordt de herdenking nog een keer gedaan om 13.00 uur, en zo nodig om 14.00 uur.

 

 

En dan de Vereniging zelf?

 

We hopen dat we in het najaar weer wat meer van onze gewone activiteiten kunnen oppakken. Onder voorbehoud van de corona-maatregelen en de mogelijke versoepeling daarvan hebben we dit in petto:

 

Woensdag 7 oktober

20.00 uur

Lezing door Pim Brinkman over “Raadhuizen in Nederland”

Indien mogelijk tevens onze uitgestelde

Algemene Ledenvergadering/ Jaarvergadering over 2019

Zalencentrum

Donderdag 5 november

20.00 uur

Lezing: “De historie van bier” door de heer Leen Alberts, met proeverij

Zalencentrum

Woensdag 9 december

20.00 uur

Lezing: “Godfried Bomans” door de heer Gé Vaartjes

Zalencentrum

 

Ten slotte

 

 

 

 

Alle hier vermelde bedrijven en instellingen hebben, ieder op eigen wijze, bijgedragen aan het tot stand brengen en in stand houden van ons Stadsmuseum. Speciaal te vermelden is natuurlijk de touch table die er zonder onze sponsoren niet zou zijn geweest.

HARTELIJK DANK aan al onze sponsoren.

 

 

Slot:

 

Welaan, sterkte allemaal met het voorzichtig zijn. En hopelijk gezond zijn en blijven.

Het Bestuur wenst u allemaal van harte de best mogelijke gezondheid toe.

 

Namens het Bestuur van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater

Met een vriendelijke groet,

 

Nell van Gool – van Liessum, voorzitter

Gé de Gunst, secretaris

 


 

 

 

Stichting Oude Hollandse

Waterlinie
Houttuinlaan 4, 3447 GM Woerden
www.oudehollandsewaterlinie.nl
contact@ohwl.nl 

 

 

Fotowedstrijd 2020:
Iconen van de Oude Hollandse Waterlinie 


Na een relatieve stille periode, wat begrijpelijk is vanwege de Corona crisis, komen de eerste foto’s voor de fotowedstrijd van de Stichting Oude Hollandse Waterlinie via de e-mail binnen.

Ieder jaar organiseert onze stichting een fotowedstrijd. Dit jaar is het thema ‘Iconen van de Oude Hollandse Waterlinie’. De opdracht is om een gebouw of monument dat in verband staat met de Oude Hollandse Waterlinie en dat binnen dit gebied valt op de gevoelige plaat vast te leggen. Hiertoe is iedereen uitgenodigd, amateur of professioneel, iedereen is welkom. Het gaat ons om de creativiteit en de kwaliteit van de foto.

Inmiddels hebben wij al heel wat foto’s van het Muiderslot binnengekregen maar ook drie prachtige foto’s van de stenen wallen van vesting Naarden.

U heeft nog tot (woensdag) 30 september 2020 de tijd om maximaal drie foto’s in te sturen. Dit kan via: contact@ohwl.nl

Na deze datum zal een onafhankelijke jury zich buigen over alle ingezonden foto’s. Uiterlijk (donderdag) 15 oktober 2020 zullen de winnaars (en alle andere deelnemers) via de mail op de hoogte worden gebracht van de uitslag.

De winnaar ontvangt een bedrag van € 150,-, de nummer twee van € 100,- en de nummer drie van € 50,-.

 

Kijk voor meer informatie op onze website:
https://oudehollandsewaterlinie.nl/activiteiten/fotowedstrijd/

 

Van: Netwerk Oorlogsbronnen
Verzonden: maandag 8 juni 2020 10:14
Aan: info@geschiedkundigeverenigingoudewater.nl
Onderwerp: De oorlog dichtbij

 

 

OPROEP: KENNIS OVER DE TWEEDE WERELDOORLOG IN UW REGIO

Dit jaar herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. Netwerk Oorlogsbronnen (NOB) brengt digitaal 11,5 miljoen bronnen over en uit de Tweede Wereldoorlog samen op Oorlogsbronnen.nl. En dat aantal blijft groeien. Dit jaar wordt deze website/collectieportal vernieuwd en wil NOB de bronnen over gebeurtenissen in de directe omgeving van websitebezoekers, nog dichterbij brengen. 

Om dat mogelijk te maken, vragen we uw hulp. Want juist u als lokale vereniging, stichting of comité heeft als geen ander de kennis over wat zich bij u in de omgeving afspeelde tijdens de Tweede Wereldoorlog. We vragen u dan ook om via een online formulier door te geven welke belangrijke gebeurtenissen uit de lokale oorlogsgeschiedenis van uw werkgebied we niet mogen missen.

Deze zullen we verwerken we in een 'WO2-thesaurus', die we gebruiken om bronnen over hetzelfde onderwerp aan elkaar te koppelen. Door het delen van uw kennis met het netwerk, worden de gebeurtenissen uit uw regio toegelicht en zijn bronnen over deze gebeurtenissen binnen de collectieportal beter te vinden. Ook komt elke gebeurtenis in context te staan van gerelateerde gebeurtenissen en thema's.

Vast veel dank namens Netwerk Oorlogsbronnen!

 

 

 

 

 

 

 

U ontvangt deze vragenlijst omdat u bekend bent
bij een van de deelnemers van Netwerk Oorlogsbronnen

update your preferences | unsubscribe from this list

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

load porn free online fetish porn stream extreme porn porn online free free online porn free stream porn