GESCHIEDKUNDIGE VERENIGING OUDEWATER

 

De Geschiedkundige Vereniging Oudewater organiseert een bijzondere

bijeenkomst op donderdag 8 februari 2018 met als onderwerp:

 

“De restauratie van het praalgraf van Willem van Oranje”

Film

 

Tijdelijke bijzetting
Na de moordaanslag door Balthasar Gerards, werd Willem van Oranje op 3 augustus 1584 bijgezet in een kelder in de Nieuwe Kerk. Het (tijdelijke) grafmonument bestond eerst alleen nog uit een baldakijn met daaronder een lege doodskist.

Grafkunst
Jaren later, tijdens het Twaalfjarig Bestand, begon de beroemde beeldhouwer Hendrick de Keyser pas aan het huidige praalgraf, dat zou uitgroeien tot zijn meesterwerk. De Keyser stierf echter twee jaar te vroeg, en zijn zoon Pieter maakte het werk af in 1623. Nog steeds geldt het monument als het mooiste voorbeeld van grafkunst uit die tijd.

850 stukken
In 1996 moest het grafmonument ingrijpend worden gerestaureerd. Zouten hadden het marmer aangetast. Bij de restauratie werd het praalgraf uiteen gehaald in 850 stukken. Eén voor één werden de elementen schoongemaakt en weer in elkaar gezet. Hierdoor kan het monument weer jaren mee als publiekstrekker.

Film

Van deze restauratie is een film gemaakt. Deze film wordt vertoond. De restaurateur, de heer Jan van Ipenburg is daarbij aanwezig.

 

 

Over de restaurateur

De heer Jan van Ipenburg is een Nederlandse beeldhouwer, woonachtig in Schoonhoven. Daar zijn in de openbare ruimte ook werken van hem te zien: “Olivier van Noort” aan het Veerplein en “de verfmenger” aan de Veerstraat. Daarnaast is hij ook restaurateur. Hij restaureerde o.a. het Gouden Hooft in Schoonhoven. Een prestigieus restauratieproject was het herstel van het praalgraf van Willem van Oranje  in de Nieuwe Kerk van Delft van 1996 tot 2001. Zowel Van Ipenburg als zijn zoon Ahrend (schilder en restaurateur) waren bij deze restauratie betrokken.

 

Gegevens:

De bijeenkomst wordt gehouden op maandag 8 februari 2018 in het Zalencentrum aan de Westsingel te Oudewater en begint om 20.00 uur. Alle belangstellenden zijn van harte welkom. De toegang is gratis voor leden van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater.

Voor niet-leden is de bijdrage € 2,50.

 

 

 

 

Het praalgraf van Willem van Oranje in de Nieuwe Kerk te Delft

 

         

Commissie meerdaagse excursies

 

Oudewater, november 2017

Beste leden van de GVO,

Met deze brief willen wij U informeren over de meerdaagse buitenlandse reis.

.Met de keuze van een nieuwe bestemming hebben we nog eens goed naar de vorig jaar gehouden enquête gekeken. Omdat we meerdere keren naar Duitsland zijn geweest hebben we de focus nu  op België gericht. De keuze is gevallen op West Vlaanderen en we denken u weer een prachtige reis te kunnen aanbieden.

De reis staat in het historisch perspectief van de scheiding van de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden.

We brengen een bezoek aan West Vlaanderen, de bakermat van deze geschiedenis.

 

In vogelvlucht een indruk van het programma:

We bezoeken o.a. de plaatsen Gent en Brugge maar willen ook een dag vullend  bezoek brengen aan Ieper (Ypres) met aandacht voor WO I en we met het beluisteren van de “Last Post” de slachtoffers van de 1e WO zullen eren.

In Gent staat de binnenstad met z’n historische havengezicht en bezoek aan het stadmuseum “Het Stam” centraal en in Brugge staat o.a. een bezoek aan het  Groeningemuseum met werken van Gerard David, op het programma. Op de heenreis doen we fort Breendonk aan terwijl we op de terugreis in Zeeuws- Vlaanderen, ’t Vlasschuurke in Koewacht bezoeken. Tussen de bedrijven door hebben we gezorgd voor voldoende tijd voor u zelf en kunt u overal rustig rondkijken.

In de bijlage treft u een uitgebreide toelichting aan.

 

Onze uitvalsbasis is het Van der Valk hotel “Nazareth” net buiten Gent.

De reis organiseren we weer met de professionele medewerking van KRAS.

 

Reizen in België blijkt een wat duurdere aangelegenheid, met name de hotelkosten maken de reis duurder. Na overleg hebben we de kosten kunnen afmaken op  € 535. In dit bedrag zijn de diners, een lunch en  alle excursie en fooien begrepen. Voor een eenpersoonskamer moet u rekenen op een toeslag van € 95.

 

De excursie zal plaats vinden van dinsdag 15  t/m vrijdag 18 mei 2018

 

In verband met het bespreken van het hotel en de, vanwege de grote drukte, moeizaam verkregen optie op het aantal kamers verzoeken wij uiterlijk 27 november uw belangstelling voor deze reis kenbaar te maken. De deelname is beperkt tot maximaal 50 personen.

 

U kunt zich voor de reis opgeven bij Jaap van der Laan of het secretariaat van de GVO info@geschiedkundigeverenigingoudewater.nl

Ter bevestiging van uw deelname en de betaling aan Kras verzoeken wij u bij uw aanmelding € 125 per persoon over te maken op de rekening van de GVO  rek.nr. NL44RABO 0141 0980 82

 

Diegene die zich bij de presentatie op 13 november reeds aangemeld hebben verzoeken wij alleen  de aanbetaling te voldoen (voor 27 november)

 

Met vriendelijk groet,

De excursie-commissie

 

Gert Hoogendoorn                          tel. 0348 - 56 2600           g.a.hoogendoorn@planet.nl   

Jaap van der Laan                          tel. 0348 - 56 2516           jaapvanderlaan@wxs.nl  

Ton Spaan                                       tel. 06- 57 323 551           ton-spaan@planet.nl  

 

 

Belangrijk:  Deelnemers dienen een goede reis- en annuleringsverzekering te hebben. Er bestaat de mogelijkheid dat via het reisbureau te doen. Indien u dat wenst wordt u verzocht dit tijdig op te geven aan Jaap vd Laan.

 

Toelichting/ reisprogramma kunt u vinden in de rubriek Download

 

GESCHIEDKUNDIGE VERENIGING OUDEWATER

PROTESTANTSE GEMEENTE OUDEWATER
                                                                                             
 

Persbericht                    

Oudewater, 3 oktober 2017

 

Luther in Oudewater

Lezing: ‘500 jaar Luther, de reformatie in Oudewater’ op woensdag 18 oktober a.s. in de Ontmoetingskerk te Oudewater

Op woensdag 18 oktober a.s. zal er in de Ontmoetingskerk te Oudewater (Westsingel 2) een lezing worden gehouden met als onderwerp 500 jaar reformatie - Luther in Oudewater.
Deze lezing is georganiseerd door de PGO te Oudewater en de Geschiedkundige Vereniging Oudewater.


Op 31 oktober 1517, nu 500 jaar geleden, publiceert Maarten Luther zijn 95 stellingen. Luther had biechtelingen gehad die op voorhand de vergeving van hun zonden hadden gekocht. Het is vooral deze aflatenhandel waar Luther tegen ageert. Luther wil deze misstanden aanklagen en rechtzetten. Hij gaat er dan nog oprecht van uit dat ook de paus de misbruiken van de aflaatverkoop  zal veroordelen.

 

Maarten Luther

Wij weten nu dat de geschiedenis in oktober 1517 een andere wending heeft genomen . . . . !

 “500 jaar Luther, de reformatie in Oudewater” is de titel van de lezing die de heer Sander Wassing komt geven.

De spreker heeft zich verdiept in de Oudewaterse situatie rond de overgang naar wat destijds heette “het nieuwe geloof”. Vanuit verschillende invalshoeken belicht hij de ontwikkeling van de reformatie in Oudewater. Zo zal bijvoorbeeld de laatste pastoor Theodorus Aemilius ten berde worden gebracht, die er niet voor schuwde het reformatorisch gedachtegoed op de kansel uiteen te zetten.

En als u wilt weten hoe het de eerste dominees in Oudewater verging zou u beslist deze avond in uw agenda moeten zetten.

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Bas Vliegenthart.

De aanvang van de avond is om 20:00 uur en de toegang is vrij.

 


Protestantse Gemeente Oudewater (PGO)

De Protestantse Gemeente te Oudewater (PGO) is op 9 oktober 2005 tot stand gekomen uit een fusie van de Gereformeerde Kerk van  Oudewater en de Hervormde deelgemeente “De Biezen”  te Oudewater. In de praktijk bestond de PGO al eerder, sinds 1 januari 2000 als federatie van de beide kerken.
De PGO telt op dit moment ruim 1000 leden.

 

Geschiedkundige Vereniging Oudewater

De Geschiedkundige Vereniging Oudewater is opgericht op 23 maart 1987. De vereniging telt bijna 400 leden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodemonderzoek Lange Burchwal

 

 

 

 

In de rubriek Activiteiten informatie en programma toegevoegd van de Open Monumentendag op zaterdag 

9 september 2017

 

Foto's toegevoegd van grote excursie naar Limburg 2017

:

                              GESCHIEDKUNDIGE VERENIGING OUDEWATER

 

                                                 STADSMUSEUM 2017

 

 

 

GESCHIEDKUNDIGE VERENIGING OUDEWATER

 

Secretariaat: Leeuweringerstraat 42  3421AD  Oudewater

Telefoon: 06-22140752

www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl

E-mailadres: info@geschiedkundigeverenigingoudewater.nl

 

S T A D S M U S E U M  O U D E W A T E R

IN HET STADHUIS         AAN DE VISBRUG

Toegang gratis

open van 14.00 tot 17.00 uur op de volgende dagen:

zaterdag 1 en zondag 2 april *

zaterdag 15 en maandag 17 april (Pasen)

zaterdag 6 en zondag 7 mei

zaterdag 3 en maandag 5 juni (Pinksteren)

zaterdag 1 ** en zondag 2 juli

zaterdag 5 en zondag 6 augustus ***

zaterdag **** 9 en zondag 10 september

zaterdag 7 en zondag 8 oktober

 

Tijdens de openingsuren van het Stadsmuseum is het gehele Stadhuis

 vrij toegankelijk ter bezichtiging

    * 2 april van 13.00 tot 16.00 uur

   ** 1 juli van 14.30 tot 17.00 uur

  *** 6 augustus open aansluitend aan Herdenking Oudewaterse Moord

**** 9 september open vanaf 10.00 uur i.v.m. Open Monumentendag

GESCHIEDKUNDIGE VERENIGING OUDEWATER

 

Secretariaat: Leeuweringerstraat 42  3421AD  Oudewater

Telefoon: 06-22140752

www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl

E-mailadres: info@geschiedkundigeverenigingoudewater.nl

 

 

STADSMUSEUM OUDEWATER

 

Op de zolder van het stadhuis aan de Visbrug te Oudewater is het STADSMUSEUM OUDEWATER gevestigd. Dit museum heeft in seizoen 2017 twee exposities:

 

“Oudewater door de eeuwen heen”

De tentoonstelling vertelt het verhaal van de geschiedenis van Oudewater vanaf de eerste sporen van bewoning via de middeleeuwen naar de periode van het beleg, de moord en de verwoesting en de wederopbouw tot en met Oudewater in oorlogstijd.

Archeologische vondsten in Oudewater

Documenten en prenten

Schilderijen van Oudewaterse schilders

Gebruiksvoorwerpen

Alles ter ondersteuning van het verhaal van de geschiedenis van onze stad.

 

 

“De IJzeren eeuw”

Industriële ontwikkelingen in Oudewater

Na het slechten van de wallen aan het einde van de 19e eeuw begint in Oudewater een industriële ontwikkeling. De moderne tijd breekt aan.

Er komt waterleiding, er komt een gasfabriek. Er zijn scheepswerven en wasserijen, er is de olieslagerij (de koekenfabriek), de machinefabriek, de houtzagerij, de wagenmakerij, de veevoederfabriek en de melkfabriek . . . . . .

En dan was er al de industrie rond  tabak en rond hennep . . . 

 

GESCHIEDKUNDIGE VERENIGING OUDEWATER

 

Secretariaat: Leeuweringerstraat 42  3421AD  Oudewater

Telefoon: 06-22140752

www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl

E-mailadres: info@geschiedkundigeverenigingoudewater.nl

 

GESCHIEDKUNDIGE VERENIGING OUDEWATER

 

De Geschiedkundige Vereniging Oudewater bevordert de kennis en de belangstelling voor de geschiedenis van Oudewater en de aangrenzende dorpen en buurtschappen. De Vereniging organiseert (maandelijkse) lezingavonden, kleine en grote excursies. Ook geeft de Vereniging boeken en geschriften uit. De Vereniging verleent adviezen, beantwoordt vragen en werkt waar mogelijk ook samen met anderen aan het uitdragen van de interesse voor de Oudewaterse historie.

De QR-code wandeling in de binnenstad van Oudewater is hier een voorbeeld van. Dit project is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging en het TIP.

De Vereniging heeft een bescheiden collectie geschiedkundig interessante boekwerken, beeldmateriaal en voorwerpen. De verzameling is opgebouwd uit giften, bruiklenen en (bodem)vondsten.

 

En, natuurlijk, de Vereniging organiseert het Stadsmuseum Oudewater.

 

Voor alle activiteiten kan de Vereniging rekenen op de inzet van veel leden / vrijwilligers.

 

Meer informatie kunt u vinden op www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl.

U kunt zich daar ook opgeven als lid van de vereniging.

De contributie bedraagt € 20 individueel of € 30 per gezin.

Het postadres van het secretariaat is Leeuweringerstraat 42, 3421AD Oudewater.

 

 

 

 


 

 

 

Link naar Streekarchief Rijnstreek toegevoegd (o.a. Geschiedenis Oudewater en Collectie van der Lee)

Foto's excursie Fort bij Vechten toegevoegd

Foto's excursie Paderborn toegevoegd

Fotoreportage opening stadsmuseum 2016 toegevoegd

Het secretarieel jaarverslag 2015 , de finaciele stukken 2015 en begroting 2016 zijn nu beschikbaar in de rubriek Download.

Canon Oudewater toegevoegd aan website.

Hoofdstuk Stadsmuseum toegevoegd op de website

 

Recente aanwinsten

Het Amsterdamse Veer te Oudewater. Schilderijtje door A. Burla (geb. Amsterdam 23-6-1895, sterfdatum onbekend). Olieverf op doek, 30 x 24,5 cm. Datering ca. 1930. 

Foto's buitenlandexcursie mei 2014 toegevoegd

Arie Willem den Boer toegevoegd bij beroemde inwoners.

Portret Dokter van Praag toegevoegd bij beroemde inwoners (zie ook Canon}.

Invulling van het hoofdstuk Jeugd per 01-12-2013

Nieuw in de rubriek Water  : 6  nieuwe artikelen van Nettie Stoppelenburg

Nieuw in de rubriek Fotogalerie :  Foto's van de excursie naar Kent en de excursie naar Dordrecht plus de excursie naar Zierikzee.

 

 Uitbreiding Tijdlijn  van Oudewater met groot aantal nieuwe data en gebeurtenissen


 

Recent verworven

= Collectie Vendrig (uit nalatenschap Hr. Vendrig): ca 1300 dia's en 13 cd's met beeldmateriaal over Oudewater

= Boekje van Van Zijll en prachtig oud bijbeltje van Mw. G. Mulder - Blom

= Boek "400 jaar geschiedenis van de Kromme Haven" van de heer J. van 't Riet

400 jaar Kromme Haven