De Geschiedkundige Vereniging Oudewater organiseert een bijzondere

bijeenkomst op woensdag 20 juni 2018 met als onderwerp:

 

De scheepswerf Stofberg

 

Lezing over het geslacht Stofberg als scheepsbouwers en in het bijzonder over de (verdwenen) scheepswerf Stofberg te Oudewater.

 

In de afgelopen eeuwen bevonden zich in de waterrijke gebieden van Nederland talloze scheepswerven, waar met name vrachtschepen gebouwd werden. Vrijwel alle vervoer ging immers over water. Sommige werven bestonden maar relatief kort, andere hielden het langer vol. Het geslacht Stofberg bouwde sinds 1785 tientallen schepen op eigen werven in Mijdrecht, Wilnis, Ouderkerk a/d Amstel, Oudewater, Woerden, Aalsmeer, Lemmer en Leimuiden. Thans bouwt de familie Stofberg nog steeds bijzondere schepen in Enkhuizen en de oorsprong van deze familietak gaat terug tot de allereerste werf in Mijdrecht. Zij is daarmee na 2¼ eeuw het oudste familiebedrijf van Nederland in de scheepsbouw en in 1993 verwierf men ook de status van hofleverancier.

Een van de werven van Stofberg bevond zich in Oudewater en het is volgend jaar precies 100 jaar geleden dat deze scheepswerf haar poorten noodgedwongen moest sluiten. Het vervoer over water werd immers rap verdrongen door transport over de weg of per spoor.

 

Op 20 juni a.s. zal de heer Henk Stofberg, kleinzoon van de laatste scheepsbouwer van Oudewater, een lezing en beeldpresentatie verzorgen over de roemrijke historie van het geslacht Stofberg als scheepsbouwers. In het bijzonder zal hij ingaan op de destijds in Oudewater gevestigde scheepswerf en op de familieleden die de werf gedurende 70 jaar lang een grote bloei bezorgden.

Het belooft een boeiende avond te worden met nog nooit eerder vertoonde beelden en nog nooit eerder vertelde verhalen.

 

Gegevens:

De bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 20 juni 2018 in zaal De Rank aan de Noorder Kerkstraat te Oudewater en begint om 20.00 uur. Alle belangstellenden zijn van harte welkom. De toegang is gratis voor leden van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater.

Voor niet-leden is de bijdrage € 2,50.

 

 

 

 

GESCHIEDKUNDIGE VERENIGING OUDEWATER

De stukken voor de jaarvergadering kunt u nu vinden in de rubriek downloads, de uitnodiging voor de vergadering staat onderaan in de rubriek nieuwsbrief.

 

Fotoreportage heropening Stadsmuseum toegevoegd ( Foto's Jaap de Wit )

 

OUDEWATER IN ROERIGE TIJDEN

 Met als titel “Oudewater in roerige tijden” presenteert de Geschiedkundige Vereniging Oudewater in het Stadsmuseum Oudewater een nieuwe tentoonstelling.

 Deze tentoonstelling vertelt het verhaal van de geschiedenis van Oudewater vanuit een nieuwe invalshoek: de Roerige Tijden die Oudewater heeft gekend. 

Nieuwe, spectaculaire vondsten laten zien dat Oudewater in de middeleeuwen een rijke stad was. Een stad ook die zelfbewust koos voor de kant van de opstand tegen de Spaanse overheersing. Die opstand begon 450 jaar geleden en zou acht decennia gaan duren: de Tachtigjarige Oorlog. Van die tijden van oorlog, verwoesting, herbouw en nieuw hervonden rijkdom geeft de nieuwe tentoonstelling een intrigerend beeld.

 De godsdiensttwisten van de 16e eeuw zorgden ook voor de nodige roering. Arminius, in Oudewater geboren, speelde daarin (en dus in de tentoonstelling) een grote rol. Hij is in vol ornaat aanwezig, met zijn originele stoel. En meer: van een overzicht van de vele schuilkerken in Oudewater waar de aanhangers van het toen niet toegestane roomse geloof hun erediensten hielden tot en met de vondsten die zijn gedaan bij de restauratie van de al meer dan 125 jaar oude St.-Franciscuskerk.

 Oudewater in de Tweede Wereldoorlog, ook die roerige periode komt aan de orde.

 Om tot rust te komen kan de bezoeker plaats nemen op de bank waarop eeuwen geleden de schepenen bij grote rechtszaken plaatsnamen, en genieten van films die de lang vervlogen tijden laten herleven.

Ook de schilderijenwand helpt bij de ont-roering. Daar hangen kunstwerken van niet-Oudewaterse schilders, die de schoonheid van Oudewater ieder op hun eigen manier hebben vastgelegd.

 

 

De Geschiedkundige Vereniging Oudewater organiseert een bijzondere

bijeenkomst op dinsdag 17 april 2018 met als onderwerp:

 

“Grensoverschrijdingen, Nederlandse vrouwen in het Nazi-oosten”

Lezing door mw. Jocelyn Krusemeijer

 

Dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog Nederlandse mannen dienst hebben genomen bij de SS en onder andere naar het Oostfront zijn vertrokken, is algemeen bekend. Veel minder bekend is, dat ook Nederlandse vrouwen voor de Duitse bezetters hebben gewerkt en naar het Nazi-Oosten zijn gegaan. Wat voor vrouwen waren dat en wat gingen ze daar doen? Volgden zij hun echtgenoten zoals wel eens is gesuggereerd? Of hadden ze andere beweegredenen? Wat waren hun verwachtingen en wat werd er van hen verwacht? Wat troffen zij aan toen ze de grens overtrokken naar de oostelijke - door de Duitsers bezette - gebieden?

 Op 17 april 2018 gaat historica Jocelyn Krusemeijer op deze vragen in. Ze schreef haar afstudeerscriptie over Nederlandse vrouwen die zich vrijwillig aanmeldden bij de nationaal-socialistische Nederlandsche Oost Compagnie (NOC). Momenteel doet zij onderzoekt naar Nederlandse vrouwen die zich onder andere aangemeld hebben bij het Duitsche Roode Kruis, de Nederlandsche Ambulance en de Luftwaffe. Niet alleen wat ze ontdekt heeft over deze vrouwen en hun omstandigheden komt aan de orde, maar ook de zoektocht zelf met de bijbehorende problemen en - niet te vergeten - het plezier van onverwachte vondsten.

 Gegevens:

De bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 17 april 2018 in zaal De Rank aan de Noorder Kerkstraat te Oudewater en begint om 20.00 uur. Alle belangstellenden zijn van harte welkom. De toegang is gratis voor leden van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater.

Voor niet-leden is de bijdrage € 2,50.

 

         

Commissie meerdaagse excursies

 

Oudewater, november 2017

Beste leden van de GVO,

Met deze brief willen wij U informeren over de meerdaagse buitenlandse reis.

.Met de keuze van een nieuwe bestemming hebben we nog eens goed naar de vorig jaar gehouden enquête gekeken. Omdat we meerdere keren naar Duitsland zijn geweest hebben we de focus nu  op België gericht. De keuze is gevallen op West Vlaanderen en we denken u weer een prachtige reis te kunnen aanbieden.

De reis staat in het historisch perspectief van de scheiding van de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden.

We brengen een bezoek aan West Vlaanderen, de bakermat van deze geschiedenis.

 

In vogelvlucht een indruk van het programma:

We bezoeken o.a. de plaatsen Gent en Brugge maar willen ook een dag vullend  bezoek brengen aan Ieper (Ypres) met aandacht voor WO I en we met het beluisteren van de “Last Post” de slachtoffers van de 1e WO zullen eren.

In Gent staat de binnenstad met z’n historische havengezicht en bezoek aan het stadmuseum “Het Stam” centraal en in Brugge staat o.a. een bezoek aan het  Groeningemuseum met werken van Gerard David, op het programma. Op de heenreis doen we fort Breendonk aan terwijl we op de terugreis in Zeeuws- Vlaanderen, ’t Vlasschuurke in Koewacht bezoeken. Tussen de bedrijven door hebben we gezorgd voor voldoende tijd voor u zelf en kunt u overal rustig rondkijken.

In de bijlage treft u een uitgebreide toelichting aan.

 

Onze uitvalsbasis is het Van der Valk hotel “Nazareth” net buiten Gent.

De reis organiseren we weer met de professionele medewerking van KRAS.

 

Reizen in België blijkt een wat duurdere aangelegenheid, met name de hotelkosten maken de reis duurder. Na overleg hebben we de kosten kunnen afmaken op  € 535. In dit bedrag zijn de diners, een lunch en  alle excursie en fooien begrepen. Voor een eenpersoonskamer moet u rekenen op een toeslag van € 95.

 

De excursie zal plaats vinden van dinsdag 15  t/m vrijdag 18 mei 2018

 

In verband met het bespreken van het hotel en de, vanwege de grote drukte, moeizaam verkregen optie op het aantal kamers verzoeken wij uiterlijk 27 november uw belangstelling voor deze reis kenbaar te maken. De deelname is beperkt tot maximaal 50 personen.

 

U kunt zich voor de reis opgeven bij Jaap van der Laan of het secretariaat van de GVO info@geschiedkundigeverenigingoudewater.nl

Ter bevestiging van uw deelname en de betaling aan Kras verzoeken wij u bij uw aanmelding € 125 per persoon over te maken op de rekening van de GVO  rek.nr. NL44RABO 0141 0980 82

 

Diegene die zich bij de presentatie op 13 november reeds aangemeld hebben verzoeken wij alleen  de aanbetaling te voldoen (voor 27 november)

 

Met vriendelijk groet,

De excursie-commissie

 

Gert Hoogendoorn                          tel. 0348 - 56 2600           g.a.hoogendoorn@planet.nl   

Jaap van der Laan                          tel. 0348 - 56 2516           jaapvanderlaan@wxs.nl  

Ton Spaan                                       tel. 06- 57 323 551           ton-spaan@planet.nl  

 

 

Belangrijk:  Deelnemers dienen een goede reis- en annuleringsverzekering te hebben. Er bestaat de mogelijkheid dat via het reisbureau te doen. Indien u dat wenst wordt u verzocht dit tijdig op te geven aan Jaap vd Laan.

 

Toelichting/ reisprogramma kunt u vinden in de rubriek Download

 

 

Bodemonderzoek Lange Burchwal

 

 

 

 

In de rubriek Activiteiten informatie en programma toegevoegd van de Open Monumentendag op zaterdag 

9 september 2017

 

Foto's toegevoegd van grote excursie naar Limburg 2017

:

                              GESCHIEDKUNDIGE VERENIGING OUDEWATER

 

                                                 STADSMUSEUM 2017

 

 

 

GESCHIEDKUNDIGE VERENIGING OUDEWATER

 

Secretariaat: Leeuweringerstraat 42  3421AD  Oudewater

Telefoon: 06-22140752

www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl

E-mailadres: info@geschiedkundigeverenigingoudewater.nl

 

S T A D S M U S E U M  O U D E W A T E R

IN HET STADHUIS         AAN DE VISBRUG

Toegang gratis

open van 14.00 tot 17.00 uur op de volgende dagen:

zaterdag 1 en zondag 2 april *

zaterdag 15 en maandag 17 april (Pasen)

zaterdag 6 en zondag 7 mei

zaterdag 3 en maandag 5 juni (Pinksteren)

zaterdag 1 ** en zondag 2 juli

zaterdag 5 en zondag 6 augustus ***

zaterdag **** 9 en zondag 10 september

zaterdag 7 en zondag 8 oktober

 

Tijdens de openingsuren van het Stadsmuseum is het gehele Stadhuis

 vrij toegankelijk ter bezichtiging

    * 2 april van 13.00 tot 16.00 uur

   ** 1 juli van 14.30 tot 17.00 uur

  *** 6 augustus open aansluitend aan Herdenking Oudewaterse Moord

**** 9 september open vanaf 10.00 uur i.v.m. Open Monumentendag

GESCHIEDKUNDIGE VERENIGING OUDEWATER

 

Secretariaat: Leeuweringerstraat 42  3421AD  Oudewater

Telefoon: 06-22140752

www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl

E-mailadres: info@geschiedkundigeverenigingoudewater.nl

 

 

STADSMUSEUM OUDEWATER

 

Op de zolder van het stadhuis aan de Visbrug te Oudewater is het STADSMUSEUM OUDEWATER gevestigd. Dit museum heeft in seizoen 2017 twee exposities:

 

“Oudewater door de eeuwen heen”

De tentoonstelling vertelt het verhaal van de geschiedenis van Oudewater vanaf de eerste sporen van bewoning via de middeleeuwen naar de periode van het beleg, de moord en de verwoesting en de wederopbouw tot en met Oudewater in oorlogstijd.

Archeologische vondsten in Oudewater

Documenten en prenten

Schilderijen van Oudewaterse schilders

Gebruiksvoorwerpen

Alles ter ondersteuning van het verhaal van de geschiedenis van onze stad.

 

 

“De IJzeren eeuw”

Industriële ontwikkelingen in Oudewater

Na het slechten van de wallen aan het einde van de 19e eeuw begint in Oudewater een industriële ontwikkeling. De moderne tijd breekt aan.

Er komt waterleiding, er komt een gasfabriek. Er zijn scheepswerven en wasserijen, er is de olieslagerij (de koekenfabriek), de machinefabriek, de houtzagerij, de wagenmakerij, de veevoederfabriek en de melkfabriek . . . . . .

En dan was er al de industrie rond  tabak en rond hennep . . . 

 

GESCHIEDKUNDIGE VERENIGING OUDEWATER

 

Secretariaat: Leeuweringerstraat 42  3421AD  Oudewater

Telefoon: 06-22140752

www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl

E-mailadres: info@geschiedkundigeverenigingoudewater.nl

 

GESCHIEDKUNDIGE VERENIGING OUDEWATER

 

De Geschiedkundige Vereniging Oudewater bevordert de kennis en de belangstelling voor de geschiedenis van Oudewater en de aangrenzende dorpen en buurtschappen. De Vereniging organiseert (maandelijkse) lezingavonden, kleine en grote excursies. Ook geeft de Vereniging boeken en geschriften uit. De Vereniging verleent adviezen, beantwoordt vragen en werkt waar mogelijk ook samen met anderen aan het uitdragen van de interesse voor de Oudewaterse historie.

De QR-code wandeling in de binnenstad van Oudewater is hier een voorbeeld van. Dit project is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging en het TIP.

De Vereniging heeft een bescheiden collectie geschiedkundig interessante boekwerken, beeldmateriaal en voorwerpen. De verzameling is opgebouwd uit giften, bruiklenen en (bodem)vondsten.

 

En, natuurlijk, de Vereniging organiseert het Stadsmuseum Oudewater.

 

Voor alle activiteiten kan de Vereniging rekenen op de inzet van veel leden / vrijwilligers.

 

Meer informatie kunt u vinden op www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl.

U kunt zich daar ook opgeven als lid van de vereniging.

De contributie bedraagt € 20 individueel of € 30 per gezin.

Het postadres van het secretariaat is Leeuweringerstraat 42, 3421AD Oudewater.

 

 

 

 


 

 

 

Link naar Streekarchief Rijnstreek toegevoegd (o.a. Geschiedenis Oudewater en Collectie van der Lee)

Foto's excursie Fort bij Vechten toegevoegd

Foto's excursie Paderborn toegevoegd

Fotoreportage opening stadsmuseum 2016 toegevoegd

Het secretarieel jaarverslag 2015 , de finaciele stukken 2015 en begroting 2016 zijn nu beschikbaar in de rubriek Download.

Canon Oudewater toegevoegd aan website.

Hoofdstuk Stadsmuseum toegevoegd op de website

 

Recente aanwinsten

Het Amsterdamse Veer te Oudewater. Schilderijtje door A. Burla (geb. Amsterdam 23-6-1895, sterfdatum onbekend). Olieverf op doek, 30 x 24,5 cm. Datering ca. 1930. 

Foto's buitenlandexcursie mei 2014 toegevoegd

Arie Willem den Boer toegevoegd bij beroemde inwoners.

Portret Dokter van Praag toegevoegd bij beroemde inwoners (zie ook Canon}.

Invulling van het hoofdstuk Jeugd per 01-12-2013

Nieuw in de rubriek Water  : 6  nieuwe artikelen van Nettie Stoppelenburg

Nieuw in de rubriek Fotogalerie :  Foto's van de excursie naar Kent en de excursie naar Dordrecht plus de excursie naar Zierikzee.

 

 Uitbreiding Tijdlijn  van Oudewater met groot aantal nieuwe data en gebeurtenissen


 

Recent verworven

= Collectie Vendrig (uit nalatenschap Hr. Vendrig): ca 1300 dia's en 13 cd's met beeldmateriaal over Oudewater

= Boekje van Van Zijll en prachtig oud bijbeltje van Mw. G. Mulder - Blom

= Boek "400 jaar geschiedenis van de Kromme Haven" van de heer J. van 't Riet

400 jaar Kromme Haven