Jaarlijks zullen diverse lezingen worden gehouden.

Aanvang steeds om 20.00 uur.
De toegang is gratis voor leden, niet-leden betalen 2,50 entree.

 

Wilt u alvast rekening houden met de volgende data:

 

2018

 

Woensdag 20 juni: Lezingavond

De Geschiedkundige Vereniging Oudewater organiseert een bijzondere

bijeenkomst op woensdag 20 juni 2018 met als onderwerp:

 

De scheepswerf Stofberg

 

Lezing over het geslacht Stofberg als scheepsbouwers en in het bijzonder over de (verdwenen) scheepswerf Stofberg te Oudewater.

 

In de afgelopen eeuwen bevonden zich in de waterrijke gebieden van Nederland talloze scheepswerven, waar met name vrachtschepen gebouwd werden. Vrijwel alle vervoer ging immers over water. Sommige werven bestonden maar relatief kort, andere hielden het langer vol. Het geslacht Stofberg bouwde sinds 1785 tientallen schepen op eigen werven in Mijdrecht, Wilnis, Ouderkerk a/d Amstel, Oudewater, Woerden, Aalsmeer, Lemmer en Leimuiden. Thans bouwt de familie Stofberg nog steeds bijzondere schepen in Enkhuizen en de oorsprong van deze familietak gaat terug tot de allereerste werf in Mijdrecht. Zij is daarmee na 2¼ eeuw het oudste familiebedrijf van Nederland in de scheepsbouw en in 1993 verwierf men ook de status van hofleverancier.

Een van de werven van Stofberg bevond zich in Oudewater en het is volgend jaar precies 100 jaar geleden dat deze scheepswerf haar poorten noodgedwongen moest sluiten. Het vervoer over water werd immers rap verdrongen door transport over de weg of per spoor.

 

Op 20 juni a.s. zal de heer Henk Stofberg, kleinzoon van de laatste scheepsbouwer van Oudewater, een lezing en beeldpresentatie verzorgen over de roemrijke historie van het geslacht Stofberg als scheepsbouwers. In het bijzonder zal hij ingaan op de destijds in Oudewater gevestigde scheepswerf en op de familieleden die de werf gedurende 70 jaar lang een grote bloei bezorgden.

Het belooft een boeiende avond te worden met nog nooit eerder vertoonde beelden en nog nooit eerder vertelde verhalen.

 

Gegevens:

De bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 20 juni 2018 in zaal De Rank aan de Noorder Kerkstraat te Oudewater en begint om 20.00 uur. Alle belangstellenden zijn van harte welkom. De toegang is gratis voor leden van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater.

Voor niet-leden is de bijdrage € 2,50.

  

 

Donderdag 11 oktober

“Arminius en 400 jaar Synode van Dordrecht”, lezing door de heer ds. Tjaard Barnard.

Zaal: Zalencentrum aan de Westsingel te Oudewater, aanvang 20.00 uur

 

Dinsdag 13 november

“Heksenvervolging”, lezing door Mw. Jeannette Blake, directeur van de Heksenwaag

Zaal: Zalencentrum aan de Westsingel te Oudewater, aanvang 20.00 uur

 

Woensdag 12 december

“Herman de Man”, lezing door de heer Gé Vaartjes

Zaal: De Rank aan de Noorder Kerkstraat te Oudewater, aanvang 20.00 uur

 

 

Noteert u deze data alvast in uw agenda?