Jaarlijks zullen diverse lezingen worden gehouden.

Aanvang steeds om 20.00 uur.
De toegang is gratis voor leden, niet-leden betalen 2,50 entree.

 

Wilt u alvast rekening houden met de volgende data:

 

2018

 

 

Donderdag 11 oktober

De Geschiedkundige Vereniging Oudewater organiseert een bijzondere

bijeenkomst op donderdag 11 oktober 2018 met als onderwerp:

 

Arminius en 400 jaar Synode van Dordrecht

 

Lezing door Dr. Tjaard Barnard over de Synode die 400 jaar geleden in Dordrecht plaatsvond van 13 november 1618 tot 29 mei 1619.

 

De Synode van Dordrecht was een door de Nederduits Gereformeerde Kerk belegde kerkvergadering van 1618 - 1619. De Synode kwam bijeen, in opdracht van de Staten-Generaal, in Dordrecht, de eerste stad van Holland, om te proberen een eind te maken aan de godsdienstige controverse tussen remonstranten (Arminianen) en contra-remonstranten (Gomaristen), een conflict. Dit conflict had zich in de voorgaande jaren tot een ware splijtzwam ontwikkeld in de nog zeer jonge Republiek der Verenigde Nederlanden. De Republiek verkeerde toen in de jaren van het Twaalfjarig Bestand met de Spaanse-Habsburgse monarchie.

Over de inhoud van het godsdienstig conflict en over de verhouding tussen godsdienst en staat zal worden gesproken door ds. dr. Tjaard Barnaard.

 

 

De besluiten die toen zijn genomen, waren en zijn nog steeds van grote invloed

= op de ontwikkeling van het protestantisme in de Nederlanden

= op ons staatsbestel en de scheiding (of niet) van kerk en staat

= op onze taal via de toen begonnen eerste Bijbelvertaling in de volkstaal (de Statenbijbel) en

= op het debat over de vrije wil dat nog altijd voortduurt (“baas in eigen brein”)

 

Spreker is dr. Tjaard Barnaard, voorganger binnen de Remonstrantse Broederschap en sinds begin 2018 ook hoofdredacteur van het remonstrantse maandblad AdRem. Van 2012 tot 2016 was hij tevens rector van het Remonstrants Seminarium te Amsterdam, waar hij ook lesgaf in praktische theologie en geschiedenis van het remonstrantisme.

 

Gegevens:

De bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 11 oktober 2018 in het Zalencentrum aan de Westsingel te Oudewater en begint om 20.00 uur. Alle belangstellenden zijn van harte welkom. De toegang is voor iedereen gratis.

Zaal: Zalencentrum aan de Westsingel te Oudewater, aanvang 20.00 uur

 

 

Dinsdag 13 november

“Heksenvervolging”, lezing door Mw. Jeannette Blake, directeur van de Heksenwaag

Zaal: Zalencentrum aan de Westsingel te Oudewater, aanvang 20.00 uur

 

Woensdag 12 december

“Herman de Man”, lezing door de heer Gé Vaartjes

Zaal: De Rank aan de Noorder Kerkstraat te Oudewater, aanvang 20.00 uur

 

2019

 

Maandag 7 januari

Nieuwjaarsreceptie en lezing: “Boer en erfgoed” door mw. Marina Laméris

Stadhuis, aanvang 20.00 uur.

 

Woensdag 13 februari

Lezing: “Pieter Breughel de Oude” door Gerard Koorman

Zaal: De Rank aan de Noorder Kerkstraat te Oudewater, aanvang 20.00 uur

 

Donderdag 14 maart

Jaarvergadering en lezing: ”Streektaal of dialect” door de heer Ton den Boon

Stadhuis, aanvang 20.00 uur

 

Maandag 15 april

Lezing: “Duizend jaar strijd tegen het water” door de heer Theo Aarsen

Zaal: Zalencentrum aan de Westsingel te Oudewater, aanvang 20.00 uur

 

 

 

Noteert u deze data alvast in uw agenda?