Jaarlijks zullen diverse lezingen worden gehouden.

Aanvang steeds om 20.00 uur.
De toegang is gratis voor leden, niet-leden betalen 2,50 entree.

 Wilt u alvast rekening houden met de volgende data:

2018

 

2019

 

 

Maandag 15 april

Lezing: “Duizend jaar strijd tegen het water” door de heer Theo Aarsen

Duizend jaar strijd tegen het water

 

Half Nederland bestaat eigenlijk niet. 

Hè? 

Als er geen duinen, dijken en dammen waren . . . . 

Dan zou Nederland er zo uitzien.

 

 

  

Onze spreker leidt de lezing en zichzelf zo in:

 

Het is september 1997 en prins Willem Alexander is net dertig geworden. Paul Witteman vraagt hem in een televisie-interview waaraan hij de komende jaren zijn aandacht wil geven.

“Dat is watermanagement,” zegt hij. Hij gaat er eens goed voor zitten. “Pardon?” reageert Witteman. “Watermanagement. Water is iets fantastisch moois. Het is een primaire levensbehoefte, het is gezondheid, het is milieu, het is transport. Het is een gevecht tegen water, of een gevecht voor te weinig water. Je kunt er echt alles mee doen. En bovenal is het een oer-Hollands iets.”

 

Bij Rijkswaterstaat, waterschappen, de TU-Delft en veel andere instanties werd op deze keuze verrast gereageerd. In de twintig jaar die daarop volgden was er een ongekende activiteit op het gebied van waterveiligheid. Met zijn keuze trad de kroonprins in de sporen van zijn voorgangers. De prinsen van Oranje en de vroegmiddeleeuwse bestuurders van onze landsdelen hadden grote belangstelling voor de gevaren, maar ook voor de mogelijkheden van het water. Tien eeuwen terug immers ontstond het nimmer ophoudende gevecht tussen de bewoners van het veen aan de ene kant en de zee en de rivieren aan de andere kant. Juist alle inspanningen die de bewoners van onze delta door de eeuwen heen en tot op de dag van vandaag hebben geleverd om zich aan de zee en rivieren te ontworstelen, zijn bepalend geweest voor het aanzien dat ons land heeft gekregen.

 

In de lezing voor de Geschiedkundige Vereniging Oudewater gaat ir. Theo Aarsen, voormalig directeur Water van Rijkswaterstaat, in op de oorzaken die tot overstromingen in de afgelopen eeuwen hebben geleid en de acties die daarop volgden. De inleiding rondt hij af met een beschouwing over de nationale hoogwater-beschermingsplannen voor de komende eeuw samengevoegd in het Deltaprogramma.

 

Theo Aarsen studeerde In 1971 aan de TU Delft af als civiel ingenieur. In zijn loopbaan bekleedde hij diverse functies binnen het ministerie van Verkeer en Waterstaat. In de laatste periode als directeur Water in Noord-Holland had hij een coördinerende taak op het gebied van de zeeweringen. Na zijn pensionering verdiepte hij zich het Nederlandse watermanagement in historische context.

 

Zaal: Zalencentrum aan de Westsingel te Oudewater, aanvang 20.00 uur

 

Woensdag 12 juni: Lezingavond

Lezing: “Pierre Cuypers, architect” door de heer Pierre Cuypers, nazaat van de gelijknamige architect van o.a. Kasteel de Haar

Plaats en tijd: Zaal de Rank, Noorder Kerkstraat te Oudewater, aanvang 20.00 uur

Toegang: voor leden gratis, voor niet-leden € 2,50.

 

 

Noteert u deze data alvast in uw agenda?