Jaarlijks zullen diverse lezingen worden gehouden.

Aanvang steeds om 20.00 uur.
De toegang is gratis voor leden, niet-leden betalen 2,50 entree.

 

Wilt u alvast rekening houden met de volgende data:

 

 

Maandag 12 juni: 

Lezing: "Wat weten we eigenlijk van Montfoort?"door dhr.Petrer Versloot.

Plaats en tijd: Zalencentrum,Westsingel 2 te Oudewater. Aanvang: 20.00 uur

Toegang : voor leden gratis, voor niet leden € 2,50

 

Woensdag 18 oktober:

(i.s.m. Ontmoetingskerk) Lezing met orgelspel:"1517 Luther in Wittenberg, 500 jaar reformatie door dhr. Sander Wassink en dhr.Bas Vliegenthart ( organist Ontmoetongskerk)

Plaats en tijd: Zalencentrum, Westsingel 2 te Oudewater. Aanvang 20.00 uur

Toegang : voor leden gratis, voor niet leden € 2,50

 

Maandag 13 november:

Verslag in beeld en geluid van de meerdaagse excursie van mei 2017

Zaal: Zalencentrum aan de Westsingel te Oudewater, aanvang 20.00 uur

 

Donderdag 14 december:

Lezing: "Monumentenzorg"door dhr. Anthony Tom

Plaats en tijd: Gebouw De Rank, Noorder Kerkstraat te Oudewater. Aanvang: 20.00 uur

Toegang : voor leden gratis, voor niet leden € 2,50

 

Noteert u deze data alvast in uw agenda?