Jaarlijks zullen diverse lezingen worden gehouden.

Aanvang steeds om 20.00 uur.
De toegang is gratis voor leden, niet-leden betalen 2,50 entree.

 Wilt u alvast rekening houden met de volgende data:

2018

 

2019

Woensdag 6 februari: Lezingavond (Arminiuswerkgroep i.s.m. G.V.O.)

In Oudewater wordt in het najaar van 2018 en het voorjaar van 2019 de zogenoemde “Arminiuswinter” georganiseerd. De aanleiding is de herdenking van “400 jaar Synode van Dordrecht”. De Synode waarin de verschillen tussen de geloofsopvattingen van onze stadgenoot Arminius en zijn tegenstrever Gomarus uitgebreid zijn besproken. De publiciteit rond deze activiteiten wordt verzorgd door de organiserende werkgroep. De Geschiedkundige Vereniging is lid van deze werkgroep.

Lezing: “je brein de baas?” ofwel “Heeft de mens een vrije wil?” Sprekers: dr. André Aleman (o.a. auteur ‘Je brein is de baas’; hoogleraar cognitieve neuropsychiatrie Groningen) en prof. dr. Peter Hagoort (geboortig in Oudewater) (hoogleraar cognitieve wetenschap Nijmegen)

Plaats en tijd: Stadhuis Oudewater, ingang Kapellestraat, aanvang 20.00 uur.

Toegang voor iedereen gratis.

 

 

Woensdag 13 februari

Lezing: “Pieter Breughel de Oude” door Gerard Koorman

Zaal: De Rank aan de Noorder Kerkstraat te Oudewater, aanvang 20.00 uur

 

Donderdag 28 maart (gewijzigde datum!): Lezingavond en Jaarvergadering Geschiedkundige Vereniging

Lezing: “Streektaal of dialect” door de heer Ton den Boon, hoofdredacteur van het van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal.

Plaats en tijd: Stadhuis Oudewater, ingang Kapellestraat, aanvang 20.00 uur.

Toegang: voor leden gratis, voor niet-leden € 2,50.

 

 

Maandag 15 april

Lezing: “Duizend jaar strijd tegen het water” door de heer Theo Aarsen

Zaal: Zalencentrum aan de Westsingel te Oudewater, aanvang 20.00 uur

 

Woensdag 12 juni: Lezingavond

Lezing: “Pierre Cuypers, architect” door de heer Pierre Cuypers, nazaat van de gelijknamige architect van o.a. Kasteel de Haar

Plaats en tijd: Zaal de Rank, Noorder Kerkstraat te Oudewater, aanvang 20.00 uur

Toegang: voor leden gratis, voor niet-leden € 2,50.

 

 

Noteert u deze data alvast in uw agenda?