Secretarieel Jaarverslag over het verenigingsjaar 2017

  

2017 

Een terugblik op 2017.

Wat was 2017 voor een jaar voor onze vereniging?

Wat waren de bijzonderheden? Wat ging er goed? Wat kan beter? Is de penningmeester tevreden? Wat vindt de voorzitter ervan?

Vragen die je je kunt stellen als je begint met het schrijven van een secretarieel jaarverslag.

Maar het verslag is af, nu ik dit schrijf. Ken ik dan nu de antwoorden?

Ja en nee. Hoezo zo?

Nou, het meeste was goed of mooi of iets daar tussenin. En als er weinig uitgesproken toppen of dalen zijn, dan klinkt dat vlak. Maar misschien is het wel een hoogvlakte. Trouwens, louter toppen is ook een vlakte, toch?

Oordeelt u zelf.

  

OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE VERENIGING IN 2017  

  

A) Bijeenkomsten en Excursies 

1) Maandag 9 januari vertelde mw. Marianne Eekhout boeiend over “Furies in beeld. Schilderijen van extreem geweld in de 17e eeuw”. Het was voor velen van de vele aanwezigen een verrassing hoezeer schilderijen in die tijd een rol konden vervullen, zowel in de oorlogspropaganda als in het achteraf verheerlijken van de overwinnaar of zelfs van het slachtoffer dat zo heroïsch het leed had verdragen. En natuurlijk was De Moord van Oudewater een voorbeeld bij uitstek.

Na afloop was er de traditionele, en goed bezochte, nieuwjaarsreceptie

 

2) Woensdag 8 februari legde de heer Gerard Koorman aan de meer dan 80 aanwezigen uit hoe toch duidelijk in het surrealisme van Salvador Dali een realistisch beeld van deze bijzondere kunstenaar is te vinden. En hoe er een lijn loopt van Jeroen Bosch naar Salvator Dali.

 

3) Woensdag 8 maart

“Paulina Bisdom van Vliet”, lezing door de hr. Arnold van Rheenen. Ja, hoewel iedereen het Museum Paulina Bisdom van Vliet wel dacht te kennen, al was het maar minstens vanaf de buitenkant, wist de heer Arnold van Rheenen, conservator van het Museum, toch heel wat wetenswaardigs te vertellen over het Museum en over zijn naamgever. Ook onze avond van 8 maart in het Stadhuis was daarmee weer boeiend.

Na afloop van de lezing hield onze Vereniging zijn jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Er waren 43 leden aanwezig. Het verslag van de vergadering is eerder al apart verspreid.

 

4) Donderdag 13 april 

Als iedere geelbuik (of hij of zij die daar nog voor studeert) dacht dat hij of zij het verhaal van de Heksenwaag wel kende, dan had die iedere enzovoort toch buiten de waard gerekend. Een dikke

60 bezoekers waren naar de Rank gekomen om naar deze waard te luisteren, en niet tevergeefs. De heer Walther Kok schotelde op zijn heel eigen karakteristieke wijze zijn gehoor het verhaal van de, zeg maar “zijn”, Heksenwaag voor, opgeluisterd met talloze voor velen nog onbekende details.

 

5) Maandag 8 tot en met vrijdag 12 mei

Meerdaagse, buitenlandse excursie: “Historische reis door de eeuwen heen”.

De reisleider schreef: “Met 50 leden hebben wij deze prachtige, boeiende reis uitgevoerd. We zijn op bezoek geweest in o.a. de historische steden Maastricht, Lokeren, Aken, Luik en niet te vergeten in de indrukwekkende ‘Jezuïetengrot’ in Kanne met zijn prachtige muurschilderingen en beeldhouwwerken.

Moe, voldaan en vol indrukken zijn we vrijdagavond teruggekeerd in Oudewater”.

 

6) Maandag 12 juni

De lezing van Peter Versloot over “Wat weten we eigenlijk over Montfoort” was zeer druk bezocht. In het Zalencentrum van de Ontmoetingskerk ging de schuifwand tussen zaal 1 en de kerkzaal open om alle bijna 100 belangstellenden een plaats te geven. Onder hen ook de nodige Montfoorters. We zijn allemaal een stuk Montfoortwijzer naar huis gegaan.

 

7) De kleine excursie

Op zaterdag 17 juni togen ca. 30 belangstellenden op allerlei wijzen naar Woerden. Op het programma de Petruskerk, het Limesmuseum, een stadswandeling en een Romeinse boottocht. De middag in Woerden was voor de deelnemers interessant, succesvol en gezellig. En dat ondanks een onverwachte koorrepetitie tijdens de rondleiding in de Petruskerk.

 

8) De herdenking van De Moord van Oudewater

Op zondag 13 augustus hebben 25 bezoekers de uitleg van het Schilderij “De moord van Oudewater” door Nettie Stoppelenburg bijgewoond. De meesten van hen zijn daarna ook op onze zolder geweest.

 

9) Open monumentendag zaterdag 9 september

Het was een zeer regenachtige dag. Maar gelukkig waren er veel monumenten open, waaronder een flink aantal panden aan de Havenstraat. Om 10.00 uur werd het eerste exemplaar van het boek “500 jaar bewoners van de Havenstraat – Een haven aan het Oude Water” uitgereikt aan de oudste bewoners van de straat. Direct daarna startte de verkoop. De eerste oplage van 50 exemplaren was al snel uitverkocht. Er kwam een tweede oplage. En ook die is uitverkocht . .

 

10) Een zaterdag in september: de Grote Excursie, die niet doorging

Onze excursie commissie schreef: “Soms zit het mee, en soms zit het tegen. En dat laatste was nu net het geval bij de opzet van de najaarsexcursie waarop wij onze zinnen hadden gezet. Noem het maar technische problemen: toen wij dachten dat we u opnieuw een mooie reis konden aanbieden bleek op het laatste moment dat een aantal logistieke afspraken niet kon worden waargemaakt. Dat doorkruiste de hoge kwaliteitseisen die wij altijd aan de excursies stellen. 

 

11) Woensdag 18 oktober

500 jaar Luther, de reformatie in Oudewater, was het thema van de spreker, de heer Sander Wassing. In de kerkzaal van de Ontmoetingskerk nam hij ruim meer dan honderd belangstellenden mee in een bijzonder belangwekkend stukje godsdienstgeschiedenis. Geen vrolijke geschiedenis. Spreker schuwde niet te vertellen over de gruwelijkheden waarmee voor- en tegenstanders van de reformatie elkaar te lijf gingen.

Af en toe konden we als moegeluisterde aanwezigen even bijkomen met mooi en toepasselijk orgelspel van de heer Bas Vliegenthart.

De avond was georganiseerd samen met de Commissie Vorming en Toerusting van de Protestante Gemeente Oudewater / Ontmoetingskerk.

 

12) Maandag 13 november

In het Zalencentrum liep de zaal vol met belangstellenden voor bewegende en stilstaande beelden van de meerdaagse excursie van dit voorjaar. En opnieuw waren degenen die mee geweest waren, in gedachten in o p pad in die prachtige historische steden en bijzondere grotten. En voor wie niet mee geweest was, was het goed om te zien hoe interessant en leuk zo een reis is.De reiscommissie heeft de plannen voor de meerdaagse van voorjaar 2018 uit de doeken gedaan en de inschrijving daarvoor geopend.

 

13) Donderdag 14 december

Voor een aandachtig publiek vertelde de heer Anthony Tom, directeur bij MooiSticht, èn geelbuik, èn lid van onze Vereniging, nuchter en zakelijk, zolang het over de wetten en de regels ging, en gepassioneerd, zodra hij een van zijn vele plaatjes kon laten zien, over het wel en het wee van de zorg voor monumenten door de “eeuwen” heen. Die eeuwen begonnen (tot mijn verbazing), pas rond 1960 met de invoering van de eerste Wet op de Monumentenzorg.

Een boeiende en leerzame avond.

 

 

B) Stadsmuseum 

In seizoen 2017 hadden wij dezelfde twee tentoonstellingen als het jaar ervoor:

"Oudewater door de eeuwen heen” en "De IJzeren Eeuw, industriële ontwikkelingen in Oudewater". Met dank aan de inzet van de suppoostengroep onder leiding van Mw. Gerrie van Roon hebben we 1140 bezoekers de gelegenheid kunnen geven de tentoonstellingen en tevens het hele Stadhuis te bezoeken.

 

De openingstijden, steeds in de middag van 14.00 tot 17.00 uur, met de bezoekersaantallen:

1 en 2 april

91 en 35

 

15 en 17 april

24 en 105

Paasweekeinde

4 mei

20

Na de dodenherdenking

6 en 7 mei

40 en 68

 

3 en 5 juni

38 en 100

Pinksterweekeinde

1 en 2 juli

31 en 78

 

5 en 6 augustus

76 en 48

 

13 augustus

25

Aansluitend aan de herdenking van De Moord van Oudewater

9 en 10 september

175 en 74

Zaterdag samen met Open Monumentendag

7 en 8 oktober

43 en 69

 

Totaal in 2017

1140 bezoekers

 

 

 

 

Totaal in 2016

1240 bezoekers

 

Totaal in 2015 en 2014

2281 bezoekers

Van oktober 2014 tot oktober 2015, i.v.m. Oudewater 750 jaar Stad

 

 

C) Oude Waarden  

In 2017 verschenen 28 pagina’s Oude Waarden:

Oude Waarden 25 (juni): Volkshuisvesting in Oudewater

 

D) Bestuurlijke activiteiten

Het bestuur was in 2017 als volgt samengesteld:

Mevrouw P.W.E.G. van Gool -van Liessum, voorzitter

De heer G.P. de Gunst, vicevoorzitter en secretaris

De heer J. van der Laan, penningmeester

Mevrouw A.C.M.M. Dionisius-Overbeek

De heer M.H.C. Croes

De heer W. van ’t Hullenaar (tot 8 maart 2017)

Mevrouw M. Kuik – Knol

De heer P. den Hertog (vanaf 8 maart 2017)

 

Op de volgende data werden bestuursvergaderingen gehouden:

04-01; 13-02; 04-04; 23-05; 03-07; 28-09 en 23-11

 

 

E) Andere activiteiten:

Het bestuur heeft met enkele leden deelgenomen aan de volgende activiteiten:

*Open Monumentendag op zaterdag 9 september. Thema was dit jaar “Boeren, burgers en buitenlui”.

 

Het bestuur vertegenwoordigt de Vereniging in enkele organisaties en overlegsituaties:

*Stichting Hugo Kotestein

*Klankbordgroep Oude Hollandse Waterlinie

*Werkgroep Open Monumentendag

*Werkgroep Nacht van de Geschiedenis van de Vrienden van Oudewater

*PROUD (Promotie Oudewater) ( v/h Toeristisch Cultureel Platform Oudewater)

 

 

F) De collectie

Dit jaar is onze collectie uitgebreid met o.a.:

Schilderijen, aquarellen, tekeningen, foto’s, enz.

Schilderij “Bloeiende bomen” van Johan Schouten

Schilderij “De Noëlshoeve”, schilder onbekend

Schilderij “Huizen op de Donkere Gaard” van Jan Gerritse

Aquarellen van Johan Schouten en anderen

Diverse prenten en gravures van Oudewater

Luchtfoto Oudewater in de jaren ‘vijftig

Foto van een toneelgroep , ca, 1920, fotograaf A. Bos

Boeken en geschriften

Diverse boeken en geschriften over Oudewater

Diverse boeken van Herman de Man

Documenten en werktekeningen

Weekstaten der werklieden van de Machinefabriek De Hollandsche IJssel, 1883

Restauratietekeningen Gemeentetoren, 1965

Bouwtekeningen en schetsern van de Oude en Nieuwe IJsselpoort en bijgebouwen, jaartal onbekend

Bodemvondsten

De vondsten die zijn gedaan tijdens de restauratie van de St.-Franciscuskerk

Kloostermoppen en steenbrokken, mogelijk afkomstig van de middeleeuwse stadsmuur, gevonden bij graafwerk aan de Lange Burchwal / St.-Janstraat

Overige artefacten

Een kaarslantaarn van de Gereformeerde kerk aan de Rootstraat, 1925.           

Een kunstwerkje opgebouwd uit stuk hout en aantal spijkers afkomstig uit de Grote of St.-Michaelsdkerk

Een “loodje”, mogelijk een henneploodje.

De brandweerpompwagen van de voormalige Vrijwillige Brandweer te Hekendorp. Deze wagen staat opgesteld in de hal van het Stadskantoor.

 

 

G) Ledenbestand

Op 1 januari 2018 is het aantal leden 376, opgebouwd als volgt: 144 individuele lidmaatschappen (waaronder 4 ereleden), 109 gezamenlijke lidmaatschappen en 14 organisatielidmaatschappen.

 

Ledenaantal per 1 januari 20xx.

Jaar

Totaal

 

Gezamenlijk

Op één adres

Individueel

Waarvan

erelid

Organisatie

Lidmaatschap

2018

376

109

144

4

14

2017

384

112

145

5

15

2016

388

115

143

4

14

2015

352

104

132

4

12

2014

330

111

99

3

9

 

 

Onze ereleden zijn:

Hr. Th. Pollemans (vanaf < 2011)

Hr. W. de Kleine (vanaf < 2011) (overleden in oktober 2017)

Mw. N. Stoppelenburg (vanaf 26 maart 2013)

Hr. J. Zanen (vanaf 26 maart 2014)

Hr. H. Rutten (vanaf 9 maart 2016)

 

De volledige ledenlijst is op verzoek verkrijgbaar bij het secretariaat.

 

 

Oudewater, maart 2018

G.P. de Gunst, secretaris

 

EVENTUELE WIJZIGINGEN en/of AANVULLINGEN:

 

 

Aldus vastgesteld ter jaarvergadering over 2017 op 13 maart 2018

 

Voorzitter                                                     Secretaris

 

Alle jaarstukken kunnen nu gedownload worden via de rubriek download
onderaan dit hoofdstuk en onderaan het hoofdmenu
 
 

 

 

 

 

 

 

 


   Downloads:  Type:    Size: Downloads:
Statuten GVO nieuw pdf 943 Kb. 62
Beleidsplan GVO 2015-11 doc 64 Kb. 49
Kascontrole 2017 doc 49 Kb. 39
Begroting GVO 2018 pdf 202 Kb. 31
Balans GVO 2017 pdf 195 Kb. 29
Resultatenrekening GVO 2017 pdf 199 Kb. 27
toelichting reis 2018 docx 774 Kb. 26
secretarieel jaarverslag 2017 docx 37 Kb. 16

· [1] ·