Secretarieel Jaarverslag over het verenigingsjaar 2016

  

Het jaar na HET jaar . . . . . .  

 

2016 

Het jaar na HET JAAR van de viering van Oudewater 750 jaar bracht de serene rust van de gewone activiteiten terug in onze vereniging.

Serene rust? Nu het verslag bijna af is, en uw secretaris de inleiding schrijft, staat er toch ook nu weer een overzicht van een stevig programma waar velen van u actief aan hebben meegedaan. De lezingavonden zijn goed bezocht, de excursies waren binnen enkele dagen na de aankondigingen ervan voltekend, het Stadsmuseum ontving 1240 bezoekers, . . .

Ook een gewoon jaar is een bijzonder jaar.

  

Het secretarieel verslag van een gewoon jaar 

  

Stadsmuseum

Zaterdag 26 maart: In een vol Stadhuis hebben we het tweede seizoen Stadsmuseum van start laten gaan. De heer Henk Stofberg (kleinzoon van de laatste Oudewaterse scheepsbouwer) leidde de tentoonstellingen in en knipte vervolgens het traditionele lint door. Vanaf dat moment bezochten velen de twee nieuwe tentoonstellingen: "Oudewater door de eeuwen heen” en "De IJzeren Eeuw, industriële ontwikkelingen in Oudewater". En dronken er een glaasje op.

 

De twee tentoonstellingen:

=1= “Oudewater door de eeuwen heen” vertelt het verhaal van de geschiedenis van Oudewater vanaf de eerste sporen van bewoning via de middeleeuwen naar de periode van het beleg, de moord en de verwoesting en de wederopbouw tot en met Oudewater in oorlogstijd.

=2= “De ijzeren eeuw, industriële ontwikkelingen in Oudewater”: Na het slechten van de wallen aan het einde van de 19e eeuw begint in Oudewater een industriële ontwikkeling. De moderne tijd breekt aan. Er komt waterleiding, er komt een gasfabriek. Er zijn scheepswerven en wasserijen, er is de olieslagerij (de koekenfabriek), de machinefabriek, de houtzagerij, de wagenmakerij, de veevoederfabriek en de melkfabriek . . . . . . En dan was er al de industrie rond tabak en rond hennep . . .  

 

De Steungroep Stadsmuseum Oudewater hebben prachtig werk verricht met de opbouw en inrichting van deze tentoonstellingen. En dankzij de suppoosten hebben de 1240 bezoekers van dit jaar met veel genoegen kunnen genieten van het gebodene.

 

De openingstijden, steeds in de middag van 14.00 tot 17.00 uur, met de bezoekersaantallen:

26 en 28 maart

80 en 100

Paasweekeinde

2 en 3 april

42 en 38

 

7 en 8 mei

62 en 27

 

4 en 5 juni

35 en 72

 

2 en 3 juli

48 en 40

 

6 en 7 augustus

90 en 137

Zondag aansluitend aan de herdenking van De Moord van Oudewater

10 en 11 september

201 en 101

Zaterdag samen met Open Monumentendag

8 en 9 oktober

69 en 63

 

totaal

1240 bezoekers in 2016

 

 

Oude Waarden  

In 2016 verschenen 40 pagina’s Oude Waarden:

Oude Waarden 23 (mei, 20 pagina's): Architectuur in Oudewater

Oude Waarden 24 (september, 20 pagina’s): Oudewater, Het Brugge van het noorden

 

OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE VERENIGING IN 2016  

 

A) Bijeenkomsten en Excursies 

1) maandag 11 januari in het Stadhuis: De heer Jurri Jurriaanse maakte ons deelgenoot van zijn wel zeer bijzondere hobby: het ontdekken en registreren van oeroude “Rotstekeningen in Bohuslän” in het zuidwesten van Zweden. Aan de hand van talloze voorbeelden gaf hij ons een beeld van leven en werken van de bevolking in dat gebied, duizenden jaren geleden. Een goed gevuld stadhuis kon genieten van deze bijzondere plaatjes en interpretaties.

Na afloop hield het bestuur zijn traditionele nieuwjaarsreceptie. Ook daar hebben velen van genoten.

 

2) dinsdag 9 februari: Voor een volle Rank vertelde de heer Ed Janson over die bijzondere dag in 1962, over de gebeurtenis op het spoor bij de splitsing Harmelen. Tot in het kleinste detail legde hij uit wat er gebeurde en waarom het zo mis kon gaan. Onder de toehoorders bleken er te zijn die het ongeluk van wel zeer nabij hadden meegemaakt. Een bijzondere ervaring, deze avond.

 

3) woensdag 9 maart: De heer Rob Meijer nam ons mee door vele eeuwen portretkunst, in een zeer passende omgeving, de Raadszaal van het Stadhuis. En zo maakte hij de titel van zijn lezing waar: “Het Portret Imponeerde”.

Daarna hielden we onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

 

4) donderdag 14 april: De heer Ad van Liempt voerde ons in een vlot tempo door de geschiedenis van de eerste naoorlogse jaren. Loodzware jaren, zoals hij ze karakteriseerde. Van Liempt, vanuit zijn achtergrond als journalist en televisiemaker bekend met schrijven en verbeelden, bleek ook een zeer boeiend spreker. Hij wist dit toch bij tijden ernstig verhaal helder en bij tijden met gepaste humor zeer goed over het voetlicht te krijgen. En dat met uitsluitend zijn eigen stem. Wij, in de weer geheel gevulde Rank, waren onder de indruk.

 

5) Meerdaagse excursie: van 9 tot en met 13 mei Paderborn. Louter enthousiaste verhalen en commentaren zijn er na afloop gehoord.

 

6) zaterdag 4 juni: De kleine excursie naar Fort bij Vechten en het daarbinnen gelegen spiksplinternieuwe “Nieuwe Hollandse Waterliniemuseum” was zeer succesvol.

 

7) maandag 13 juni in het Zalencentrum: De heer Piet van Hees nam ons mee door het kleurrijke leven van alle rangen en standen uit de late Middeleeuwen, bezongen en uitgedragen door vaganten (middeleeuwse straatartiesten), minstrelen en dichters. "Van lust, spot en zinnelijk genot" was de titel van zijn lezing. Met behulp van talloze, soms wonderlijke plaatjes gaf hij een beeld van een stukje middeleeuwse samenleving dat velen van ons zó niet kenden. 

 

8) dinsdag 13 september: Met als titel “Macht en pracht van de boerenstand” gaf mw. Femke Jager, oud-directeur van het Nederlands Zilvermuseum te Schoonhoven, een inkijk in de plattelandstradities van het dragen van sieraden en juwelen. En na de pauze werd menig meegebracht pronkstuk beoordeeld of veroordeeld door juwelier Perry Rikkoert. Alles tot genoegen van een volle Rank. 

 

9) zaterdag 24 september: Over de grote excursie naar Delft heeft uw secretaris alleen maar mooie en positieve verhalen gehoord. En wat hadden de Delftgangers er heerlijk weer bij.

 

10) woensdag 19 oktober in het Zalencentrum: Mw. Evelyn de Roodt voert ons naar het Nederland van 1914. Toen kwamen grote aantallen vluchtelingen uit België naar ons land. Later kwamen daar ook nog deserteurs en krijgsgevangenen bij. Ook zijn er in de periode ’14-’18 uitwisselingen geweest van mensen van de strijdende partijen. Mw. de Roodt had een groot aantal foto’s bij zich ter ondersteuning van een interessant verhaal over een misschien maar weinig bekend stukje geschiedenis. De weer volle zaal hoorde aandachtig toe.

 

11) maandag 14 november Zalencentrum: Meerdaagse excursie, terugblik in beeld en geluid. Zo stond al een tijd aangekondigd. En dat werd het ook. Aan de hand van een prachtige film van Gerard en Gerrie van Roon haalden deelnemers hun herinneringen op en maakten niet-deelnemers de reis alsnog (een beetje) mee.

En toen kwam de excursiecommissie al met plan 2017 . . . .

 

12) donderdag 15 december: Een reis door het Romeinse rijk in onze eigen omgeving en een reis door de tijd, allebei aan de hand van de Peutingerkaart. Mw. Diana de Wild regelde dit allemaal, voor een goed gevulde Rank. Een boeiende en leerzame avond.

 

B) Bestuurlijke activiteiten

Het bestuur was in 2016 als volgt samengesteld:

Mevrouw P.W.E.G. van Gool -van Liessum, voorzitter

De heer G.P. de Gunst, vicevoorzitter en secretaris

De heer J. van der Laan, penningmeester

Mevrouw R. de Ridder-Bakker (tot 16 maart 2016)

Mevrouw A.C.M.M. Dionisius-Overbeek

De heer M.H.C. Croes

De heer W. van ’t Hullenaar

Mevrouw M. Kuik – Knol (vanaf 16 maart 2016)

 

Op de volgende data werden bestuursvergaderingen gehouden:

05-01; 09-02; 14-03; 03-05; 12-07; 17-08; 04-10 en 22-11.

  

C) Andere activiteiten:

Het bestuur heeft met enkele leden deelgenomen aan de volgende activiteiten:

*Open Monumentendag op zaterdag 10 september. Thema was dit jaar “Iconen en Symbolen”. In dit kader organiseerde de Stichting Geveltekens Oudewater in de kelder van het Stadhuis een tentoonstelling over het ontwerpen en maken van de nieuwe geveltekens in Oudewater.

 

Het bestuur vertegenwoordigt de Vereniging in enkele organisaties en overlegsituaties:

*Stichting Hugo Kotestein

*Klankbordgroep Oude Hollandse Waterlinie

*Werkgroep Open Monumentendag

*Werkgroep Nacht van de Geschiedenis van de Vrienden van Oudewater

*PROUD (Promotie Oudewater) ( v/h Toeristisch Cultureel Platform Oudewater)

  

D) Ledenbestand

Op 1 januari 2014 is het aantal leden 330, opgebouwd als volgt: 111 duoleden (lid en huisgenootlid), 99 individuele leden en 9 organisatieleden.

Op 1 januari 2015 is het aantal leden 352, opgebouwd als volgt: 104 gezinsleden (geteld voor twee), 132 individuele leden en 12 organisatieleden.

Op 1 januari 2016 is het aantal leden 388, opgebouwd als volgt: 115 gezinsleden (geteld voor twee), 143 individuele leden en 14 organisatieleden.

Op 1 januari 2017 is het aantal leden 384, opgebouwd als volgt: 112 gezinsleden (geteld voor twee), 145 individuele leden en 15 organisatieleden.

 

Na de grote aanwas in het jubileumjaar Oudewater 750 jaar stad stabiliseert het ledenaantal zich enigszins.

 

De volledige ledenlijst is op verzoek verkrijgbaar bij het secretariaat.

 

Oudewater, maart 2017

G.P. de Gunst, secretaris

 

EVENTUELE WIJZIGINGEN en/of AANVULLINGEN:

 

 

 

Aldus vastgesteld ter jaarvergadering over 2016 op 8 maart 2016

 

 

Voorzitter                                                     Secretaris

 

Alle jaarstukken kunnen nu gedownload worden via de rubriek download
onderaan dit hoofdstuk en onderaan het hoofdmenu
 
 

 

 

 

 

 

 

 


   Downloads:  Type:    Size: Downloads:
Jaaroverzicht SSO 2016 docx 17 Kb. 6
Statuten GVO nieuw pdf 943 Kb. 37
Beleidsplan GVO 2015-11 doc 64 Kb. 30
Resultatenrekening GVO 2016 pdf 202 Kb. 27
Begroting GVO 2017 pdf 22 Kb. 21
Balans GVO 2016 pdf 197 Kb. 17
Secretarieel Jaarverslag 2016 doc 61 Kb. 14
Kascontrole 2017 doc 49 Kb. 12
toelichting reis 2018 docx 774 Kb.

· [1] ·