Secretarieel Jaarverslag over het verenigingsjaar 2018

 

2018 

Een terugblik op 2018.

Wat was 2018 voor een jaar voor onze vereniging?

Wat waren de bijzonderheden? Wat ging er goed? Wat kan beter? Is de penningmeester tevreden? Wat vindt de voorzitter ervan?

Vragen die je je kunt stellen als je begint met het schrijven van een secretarieel jaarverslag.

Maar het verslag is af, nu ik dit schrijf. Ken ik dan nu de antwoorden?

Ja en nee. Hoezo zo?

Nou, het meeste was goed of mooi of iets daar tussenin. En als er weinig uitgesproken toppen of dalen zijn, dan klinkt dat vlak. Maar misschien is het wel een hoogvlakte. Trouwens, louter toppen is ook een vlakte, toch?

Oordeelt u zelf[1].

 

 

OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE VERENIGING IN 2018  

 

 

A) Bijeenkomsten en Excursies 

1) Maandag 8 januari

‘Kaas, vroeger en nu’ Van onder deze titel vertelde de heer Jos van Riet op zijn eigen, wat ongestructureerde wijze over zijn ervaringen in de wereld van de kaas. Zijn verhaal ging als vanzelf over in de zeer geanimeerde Nieuwjaarsreceptie van de vereniging, met voor alle aanwezigen een glas, met iets er in en met iets erbij  . . . . . een stukje kaas. Het nieuwe jaar is begonnen.

 

2) Donderdag 8 februari

Film: “Restauratie praalgraf Willem van Oranje in de nieuwe Kerk te Delft”, in aanwezigheid van de restaurateur, de hr. Jan van Ipenburg. Aldus de aankondiging. Welaan. Wat volgde was een buitengewoon indrukwekkende filmreportage. De demontage van het praalgraf, het schoonmaken en restaureren of eventueel vervangen van de onderdelen, de herbouw van het monument, alles was in beeld gebracht. En daar tussendoor was de geschiedenis en de betekenis van de persoon Willem van Oranje verbeeld. Toen rond de pauze de restaurateur over zijn ervaringen begon te vertellen . . . .

Een prachtige avond voor de ruim 70 aanwezigen

 

3) Dinsdag 13 maart

Op dinsdag 13 maart verzorgden vrijwilligers van het Streekmuseum Reeuwijk een lezing over het  

”Het ontstaan van de Reeuwijkse plassen”. Een kennelijk aansprekend onderwerp, want de Raadszaal van het Stadhuis was te klein, tot in de Trouwzaal zaten belangstellenden geboeid te luisteren en te kijken, naar een mooi verhaal over turf, van slappe bagger tot prima brandstof. Met een serie achtergelaten plassen als uitkomst.

Na de pauze waren er 46 leden in de Algemene Ledenvergadering bijeen om het wel en wee van onze vereniging in 2017 te bespreken. Het verslag van de vergadering is eerder al apart verspreid.

 

4) Dinsdag 17 april 

Op dinsdagavond 17 april hebben de ca. 80 aanwezigen van mw. Jocelyn Krusemeijer veel geleerd over Nederlandse vrouwen die voor de Duitse bezetters hebben gewerkt en naar het Nazi-Oosten zijn gegaan; over een nationaalsocialistische Nederlandsche Oost Compagnie (NOC), opgericht om het door de nazi’s veroverde oosten (Baltische staten, grote delen van Polen en de Oekraïne) te koloniseren; over vrouwen die hun liefde vonden of volgden naar het oosten en nog veel meer. De spreker belichtte eerst de meer formele kanten en daarna volgde zij enkele vrouwen in al hun wederwaardigheden tijdens de oorlogsperiode. Het was op een vreemde manier een boeiende avond.

 

5) Dinsdag 15 tot en met vrijdag 18 mei

Van 15 t/m 18 mei hebben een vijftigtal leden deelgenomen aan een reis naar België. De reiscommissie had een aantal doelen voor ogen onder het thema “De scheiding van de Zuidelijke Nederlanden”. Het thema stond in het kader van “de roerige tijden”.

Onder ideale weersomstandigheden bezochten ze de steden Gent, Ieper, Brugge en weer Gent op de laatste dag. De uitvalsbasis was het Van der Valk Hotel Nazareth ten zuiden van Gent.

“We kunnen terugzien op een leerzame en bovenal gezellige reis”, aldus een van de reisleiders.

 

6) Woensdag 20 juni

De junispreker, ons eigen lid Henk Stofberg, heeft ons op enthousiaste wijze veel, ja zeer veel, uit de doeken gedaan over zijn voorgeslacht, een echt scheepsbouwersgeslacht en dus natuurlijk ook over de scheepswerf Stofberg in Oudewater. Een volle zaal, een vlotte spreker, een lange volle avond.

 

7) De kleine excursie

Op zaterdag 23 juni togen een behoorlijk aantal deelnemers naar Haastrecht, naar het Museum Paulina Bisdom van Vliet en de daarbij horende Overtuin. Hoewel dichtbij, en vaak van buiten gezien in het langsrijden, bleek daar binnen nog heel wat op te steken over de authentieke interieurs uit de negentiende eeuw, over de wereld van Paulina Bisdom van Vliet (1840-1923), de laatste telg van een oude regentenfamilie uit het stadje Haastrecht.

 

8) Open Monumentendag zaterdag 8 september

Zaterdag 8 september begon Open Monumentendag in het Stadhuis met de overhandiging van het eerste exemplaar van het boek “Oudewater in Europa” aan een verre nazaat iemand die vanwege heksenvervolging vluchtte van Paderborn naar Oudewater. In de kelder was er een tentoonstelling over mensen die vanuit Oudewater zijn vertrokken en die zich elders in de wereld hebben gevestigd.

 

9) Zaterdag 22 september: de Grote Excursie

Met een volle bus naar Den Haag, op bezoek bij en in het Vredespaleis, bij de Collectie Mesdag en bij Panorama Mesdag. De attracties waar je best al wel geweest had kunnen zijn; maar nu met uitleg en toelichting voor en achter de schermen bijzonder de moeite waard.

 

10) Donderdag 11 oktober

Op donderdag 11 oktober hadden we de lezing “Arminius en 400 jaar Synode van Dordrecht” door de heer ds. Tjaard Barnard. De belangstelling was zo groot dat de zaal moest worden uitgebreid. De meer dan 80 aanwezigen hebben genoten van een mooie voordracht door een begenadigd spreker over een boeiend aspect uit onze vaderlandse geschiedenis: het begin van de opstand tegen het bevoegd gezag van de Spaanse Habsburgers en de godsdiensttwisten in diezelfde periode en vooral ook de onontwarbare samenhang van die twee. De scheiding van Kerk en Staat was nog in geen velden of wegen te bekennen. De spreker wist ons inhoudelijk, stilistisch en retorisch zodanig te boeien, dat we allemaal na afloop naar huis zijn gegaan met de gedachte dat we die periode uit onze geschiedenis nu beter begrijpen dan ooit tevoren.

 

11) Dinsdag 13 november

De lezing “Een kleine geschiedenis met grote gevolgen: onbekende achtergronden bij de geschiedenis van de Heksenwaag te Oudewater” is helaas moeten vervallen wegens persoonlijke omstandigheden van de spreker.

 

 

 

 

 

12) Woensdag 27 november

Een leuke avond waar herinneringen zijn opgehaald aan de hand van een mooi beeldverslag van onze leden Wil en Corry van der Heijden. Ons lid Pim Brinkman “schilderde” een prachtig beeld van het Drieluik ’t Lam Gods (en zijn schilder) in de Sint-Baafskathedraal in Gent dat tijdens de reis bezocht is.

 

13) Donderdag 14 december

Meer dan 80 belangstellenden, een volle Rank, volgden woensdag 12 december welhaast ademloos Gé Vaartjes, sprekend over Herman de Man. Hij gaf een breed en diep inzicht in het turbulente leven van “onze eigen” streekromanschrijver, in de beeldtechniek soepel en vakkundig bijgestaan door Pim Oxener. Wie er niet geweest is, heeft echt iets gemist. Dat geldt ook voor alle bewoners van de Herman de Manstraat: zij waren allemaal persoonlijk uitgenodigd.

 

 

B) Stadsmuseum 

In seizoen 2018 hadden wij een nieuwe tentoonstelling: “Oudewater in roerige tijden”. De SSO (Steungroep Stadsmuseum Oudewater) heeft daar veel tijd, zweet en tranen ingestoken om alles op tijd in orde en tentoonbaar te krijgen. Op zaterdag 7 april luidde de heer Walther Kok het klokje van het Stadhuis. De ca. 80 aanwezigen hoorden dat even blijmoedig aan als daarvoor het pleidooi van onze tentoonstellingsopener voor het levend houden van oude verhalen. Zelf stond hij symbool voor een recente roerige tijd: de troebelen in een instabiel college. En daarna gingen we naar boven, naar de nieuwe tentoonstelling. Prachtig.

Met dank aan de inzet van de suppoostengroep onder leiding van Mw. Gerrie van Roon hebben we 1232 bezoekers de gelegenheid kunnen geven de tentoonstelling en tevens het hele Stadhuis te bezoeken.

 

De openingstijden, steeds in de middag van 14.00 tot 17.00 uur, met de bezoekersaantallen:

7 en 8 april

80 en 59

 

6 mei

61

Paasweekeinde

12 en 13 mei

39 en 38

Na de dodenherdenking

19 en 21 mei

25 en 61

Pinksterweekeinde

3, 9 en 10 juni

33, 52 en 51

 

7 en 8 juli

24 en 21

 

4 en 5 augustus

n.v.t.

Wegens te hoge temperatuur gesloten

12 augustus

50

Aansluitend aan de herdenking van De Moord van Oudewater

8 en 9 september

220 en 62

Zaterdag samen met Open Monumentendag

6 en 7 oktober

112 en 66

 

20 en 21 oktober

76 en 31

Begin herfstvakantie

27 en 28 oktober

45 en 85

Eind herfstvakantie

Totaal in 2018

1232 bezoekers

 

 

 

 

Totaal in 2017

1115 bezoekers

 

Totaal in 2016

1240 bezoekers

 

Totaal in 2015 en 2014

2281 bezoekers

Van oktober 2014 tot oktober 2015, i.v.m. Oudewater 750 jaar Stad

 

Dit jaar was het Stadsmuseum voor het eerst ook open bij begin en einde van de herfstvakantie: met samen 237 bezoekers was dat een succes.

 

 

C) Oude Waarden  

In 2018 verschenen 56 pagina’s Oude Waarden:

Oude Waarden 26 (maart) Kaashandel in Oudewater en Oude Waarden 27 (augustus) De Gasfabriek Volkshuisvesting in Oudewater

 

 

 

D) Bestuurlijke activiteiten

Het bestuur was in 2018 als volgt samengesteld:

Mevrouw P.W.E.G. van Gool -van Liessum, voorzitter en tweede secretaris

De heer G.P. de Gunst, vicevoorzitter en secretaris

De heer J. van der Laan, penningmeester

Mevrouw A.C.M.M. Dionisius-Overbeek

De heer M.H.C. Croes

Mevrouw M. Kuik – Knol

Vacature

 

Het bestuur heeft in de vergadering van 31 oktober besloten de functie van ‘Adviseur van de Vereniging’ in te stellen. Daarmee wordt het mogelijk bestuurstaken te laten uitvoeren buiten het bestuur; maar wel onder eindverantwoordelijkheid van een bestuurslid.

 

Op de volgende data werden bestuursvergaderingen gehouden:

03-01; 15-02; 28-3; 09-05; 18-07; 12-09, 31-10 en 20-12-2018

 

 

E) Andere activiteiten:

Het bestuur heeft met enkele leden deelgenomen aan de volgende activiteiten:

‘Open Monumentendag’ op zaterdag 9 september. Thema was dit jaar “In Europa”.

‘Dag van de Utrechtse historische verenigingen’, georganiseerd door LEU, Landschap Erfgoed Utrecht

Studiedag over ‘hoe suppoosten we in historische musea’, georganiseerd door LEU

 

Het bestuur vertegenwoordigt de Vereniging in enkele organisaties en overlegsituaties:

*Stichting Hugo Kotestein

*Werkgroep Open Monumentendag

*TCPO (Toeristisch Cultureel Platform Oudewater)

En in de

*Werkgroep Arminiuswinter:

 

Arminiuswinter

In Oudewater wordt in het najaar van 2018 en het voorjaar van 2019 de zogenoemde “Arminiuswinter” georganiseerd. De aanleiding is de herdenking van “400 jaar Synode van Dordrecht”. De Synode waarin de verschillen tussen de geloofsopvattingen van onze stadgenoot Arminius en zijn tegenstrever Gomarus uitgebreid zijn besproken. De Geschiedkundige Vereniging is lid van deze werkgroep.

Activiteiten:

Op zaterdag 6 oktober het symposium “Opstand, Oranje, Oudewater”, over de Oranjes in de roerige tijden van de Opstand, de Tachtigjarige Oorlog. Het was wegens grote belangstelling verplaatst naar de Grote Kerk. Vanuit zeer uiteenlopende uitgangspunten belichtten vijf sprekers het thema (soms zeer ruim geïnterpreteerd) van het Symposium. Het was een interessante en leerzame middag.

De organisatie was in handen van de Vereniging van Christen-Historici, de Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau en de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen

Op donderdag 11 oktober

Onze eigen lezing “Arminius en 400 jaar Synode van Dordrecht” was opgenomen in het Arminiuswinterprogramma

Op donderdag 22 november

Debat: “Arminius, ketter of kanjer? “. Het debat werd gevoerd door dr. Tjaard Barnaard (Remonstrants Predikant Rotterdam), prof. Henk Bakker (Baptistenseminarie Vrije Universiteit Amsterdam) en prof. Arnold Huijgen (Theologische Faculteit Apeldoorn) onder leiding van dr. Arie Zwiep (docent theologie Vrije Universiteit Amsterdam). Of we er nu uit zijn, “Arminius: ketter of kanjer?”, ik weet het niet. Wel weet ik dat over dit onderwerp boeiend, op hoog academisch niveau en op humoristische wijze gedebatteerd kan worden.

 

 

 

 

 

F) De collectie

Dit jaar is onze collectie uitgebreid met o.a.:

Schilderijen, aquarellen, tekeningen, foto’s, enz.

Schilderij ‘Huis aan de Sluis’ van H van Ingen

Schilderij ‘Romeijnbrug’ van H. van Leeuwen

Aquarel ‘Grote Kerk e.o.’ van Johan Schouten

Diverse etsen van Oudewater

Boeken en geschriften

Uitgebreide collectie boeken van Herman de Man

Uitgebreide collectie uitgaven van de Herman de Manvereniging

Documenten en werktekeningen

Bouwtekeningen van de Huishoudschool aan de Noord-Linschoterkade

Bodemvondsten

Een twee-stuivermunt

Overige artefacten

Een poepdoos

Twee bij een bombardement samengesmolten kopjes

Een knijpkat

 

 

G) Ledenbestand

Op 1 januari 2019 is het aantal leden 380, opgebouwd als volgt: 140 individuele lidmaatschappen (waaronder 4 ereleden), 112 gezamenlijke lidmaatschappen en 16 organisatielidmaatschappen.

 

Ledenaantal per 1 januari 20xx.

Jaar

Totaal

 

Gezamenlijk

Op één adres

Individueel

Waarvan

Erelid

Organisatie

Lidmaatschap

2019

380

112

140

4

16

2018

373

108

143

4

14

2017

384

112

145

5

15

2016

388

115

143

4

14

2015

352

104

132

4

12

2014

330

111

99

3

9

 

Onze ereleden zijn:

Hr. Th. Pollemans         (vanaf < 2011)

Mw. N. Stoppelenburg (vanaf 26 maart 2013)

Hr. J. Zanen                 (vanaf 26 maart 2014)

Hr. H. Fr. B. Rutten       (vanaf 9 maart 2016)

 

 

 

 

Oudewater, maart 2019

G.P. de Gunst, secretaris

 

EVENTUELE WIJZIGINGEN en/of AANVULLINGEN:

 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld ter jaarvergadering over 2018 op 28 maart 2019

 

Voorzitter                                                     Secretaris[1] Deze tekst is van vorig jaar; maar past ook precies op dit jaar Toch? Kan dit onveranderd blijven? Oordeelt u zelf . . . .  

 

Alle jaarstukken kunnen nu gedownload worden via de rubriek download
onderaan dit hoofdstuk en onderaan het hoofdmenu
 
 

 

 

 

 

 

 

 


   Downloads:  Type:    Size: Downloads:
Statuten GVO nieuw pdf 943 Kb. 90
Beleidsplan GVO 2015-11 doc 64 Kb. 68
toelichting reis 2018 docx 774 Kb. 44
Resultatenrekening 2018 + Balans pdf 1.118 Kb. 28
Begroting GVO 2019 doc 119 Kb. 21
Kascontrole 2018 docx 14 Kb. 21
Secretarieel Jaarverslag 2018 docx 38 Kb. 19
ALV verslag 2018 docx 31 Kb. 12

· [1] ·