GESCHIEDKUNDIGE VERENIGING OUDEWATER

   

2020

 

Alle excursie gaan niet door in verband met de Corona problematiek

 

    

Excursies die al hebben plaatsgevonden :

2019:

Zaterdag 21 september!!!

Excursie naar Den Bosch.

Thema Jeroen Bosch

We gaan ontdekken dat Den Bosch een prachtige stad is.

U gaat toch ook mee?

Leden € 65 en niet-leden € 69.

 

KLEINE EXCURSIE OP ZATERDAGMORGEN 15 JUNI 2019

NAAR

HET CASTELLUM “DE HOGE WOERD” IN DE MEERN

Ieder jaar organiseert onze vereniging in juni een kleine excursie in de omgeving van Oudewater.

Dit jaar is gekozen voor het Castellum  De Hoge Woerd in De Meern.

 

Op de plek waar ooit de Romeinen vanuit een fort de rivier bewaakten, staat nu een moderne interpretatie van het fort met wallen van zes meter hoog.

Achter de hoge muren bevinden zich een archeologisch museum, een theater, stallen, een educatief centrum voor natuur- en milieueducatie en een café- restaurant.

In 1997 werd in een uithoek van een van de eerste wijken van Leidsche Rijn op één dag de hele infrastructuur van de Romeinse grens (Limes) gevonden. De grensweg, de rivier en een schip.

 

In 2007 is besloten om de verzamelde schatten en kennis bijeen te brengen en te presenteren in een cultuurpark dat diverse functies verenigt: een stadsboerderij, een theater, een café /restaurant, een vernieuwende educatieve voorziening voor de onderwijsregio rond Utrecht en een museale trekker, nl. de voor Noordwest Europa unieke scheepsvondst van de De Meern 1.

 

Een bezoek aan dit Castellum is zeer de moeite waard.


 

2018:

Zaterdag 22 september : Grote excursie

De grote excursie staat gepland voor zaterdag 22 september en gaat naar Den Haag. 

 

Evenals voorgaande jaren hebben we ook dit jaar weer een grote excursie georganiseerd.

Op 22 september willen we, bij voldoende deelneming, afreizen naar Den Haag.

 

Vredespaleis

In het ochtendprogramma willen we het Vredespaleis bezoeken. Helaas is het pas een week of twee voor de datum definitief bekend of we er ook naar binnen kunnen. Dit is afhankelijk van de (internationale) agenda van het Vredespaleis die om veiligheidsredenen altijd pas enkele weken van tevoren wordt vrijgegeven. We gaan in ieder geval het bezoekerscentrum bezoeken.

 

Rondrit en lezing

Vervolgens krijgen we een lezing en een “vredesrondrit” onder leiding van een gids met uitstapmomenten. De “vredesrondrit” is een mooie rondrit langs o.a. het Kurhaus en de internationale zone in Den Haag. De rondrit eindigt bij het restaurant waar de lunch wordt aangeboden. Dat de 22ste september precies in de vredesweek valt is een mooie bijkomstigheid.

 

Panorama Mesdag

Na de lunch vertrekken we naar het vlakbij het Vredespaleis gelegen Panorama Mesdag.

Daar  bezoeken we, onder leiding van een gids, het Panorama en de Mesdag collectie.

 

Den Haag

U kunt daarna nog zelf even de stad verkennen voordat we weer vertrekken naar Oudewater.

De verwachting is dat u zo rond 18.30 uur weer terug bent in Oudewater.

Er kunnen nog kleine wijzigingen komen in het programma, maar het zal zeker een mooie dag worden.

U kunt zich opgeven voor deze dag bij onze secretaris, Gé de Gunst, via het e-mailadres van de vereniging: info@geschiedkundigeverenigingoudewater.nl

De kosten voor deze dag zijn € 67,50 voor de leden en € 75,00 voor niet leden.

 

Daar krijgt u voor:

·        Het vervoer uit Oudewater (vertrek 9.00 uur) naar Den Haag

·        Koffie met iets lekkers

·        Entree Vredespaleis met gids

·        Een rondrit langs interessante plekken in Den Haag onder begeleiding van een gids.

·        Een lezing op het gebied van vrede in Den Haag

·        Een heerlijke lunch

·        Entree Mesdag met gids

·        Vrije tijd in de stad

·        Vervoer  Den Haag Oudewater ( aankomst Oudewater 18.30 uur)

 

Uw betaling is de definitieve inschrijving. U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL44RABO0141098082 t.n.v. de GVO. Als de bus vol is komt u op een wachtlijst. Het is dus van belang dat u niet te lang wacht met opgeven. Wilt u a.u.b. vermelden of u in het bezit bent van een museumkaart.

 

U hoort later meer van ons. Wij hopen op een leerzame en gezellige dag en natuurlijk ook op mooi weer.

 

Hartelijk groet, De excursiecommissie,

Jaap van der Laan, Peter Gruters. Jacques Zanen en Mieke Kuik

 

 

 

Reisverslag van de Grote Excursie-dag van de

Geschiedkundige Vereniging Oudewater

Zaterdag 22 september 2018

 

Rond 09.00 uur vertrok een gezelschap van 45 personen met een bus naar Den Haag.

Bij aankomst, in het Vreedehuis nabij het Vredespaleis, werd de koffie met appelgebak geserveerd.

Dit huis is in bezit van de Antroposofische Vereniging Nederland en huisvest het Haags Studiecentrum met de bibliotheek ervan.

Hier werd de ontstaansgeschiedenis van het Vredespaleis toegelicht.

Hoe ontstaan?

Eind 19DE eeuw waren veel landen hun krijgsmachten aan het versterken, omdat er tussen landen veel oorlogsdreiging bestond. Een aantal kenmerkende vredesinitiatieven van invloedrijke personen, waaronder Nobel, vonden gehoor bij Tsaar Nicolaas II,  die een groot aantal landen uitnodigde voor een internationale conferentie over vrede en ontwapening. Dit leidde tot de Vredesconferentie van 1899. Gehouden in het wat kleine, neutrale Nederland onder Koningin Wilhelmina. Op Russisch/Amerikaans initiatief werd het Permanent Hof van Arbitrage opgericht, om zo op vreedzame wijze, geschillen tussen landen tot oplossing te brengen. Begin 20ste eeuw werd een permanente vestiging in Nederland gezocht en op een mooi, beschikbaar gesteld terrein aan de rand van Den Haag gerealiseerd. Het aldaar gebouwde Vredespaleis werd begin 20Ste eeuw mogelijk door een substantiële schenking van de Amerikaanse staalmagnaat Andrew Carnegie, die destijds 1,5 milj. dollar (3,7 milj gulden) daarvoor in een stichting onderbracht. Aanvankelijk bood het huisvesting aan het Permanent Hof van Arbitrage en de Bibliotheek voor Internationaal Recht. Tegenwoordig naast dit Hof:

Het Internationaal Gerechtshof van de VN.

De Haagsche Academie voor Internationaal Recht. (separaat gebouw op hetzelfde terrein)

De Bibliotheek. (separaat gebouw op hetzelfde terrein)

De Carnegiestichting. (als eigenaar wordt beheer en onderhoud verzorgd)

Het paleis.

Het gebouw werd in neorenaissance stijl ontworpen door de Franse architect Louis Cordonnier. De bouw vond plaats van 1907-1913 en werd in 1914, onder veel internationale belangstelling, geopend. Het oorspronkelijke plan met vier grote torens werd versoberd tot een grote en een kleine toren. Het gebouw is zowel buiten als binnen indrukwekkend. De rondleiding laat zien dat het een echt werkpaleis is, dat dagelijks werkzaamheden huisvest. De stijl is consequent doorgevoerd en opvallend zijn de door veel landen geschonken onderdelen herkenbaar. In veel van die onderdelen zijn, daar waar mogelijk, tekenen van vrede en gerechtigheid in verwerkt. De hekken rond het terrein door Duitsland, de toegangsdeuren door België, de glas in lood ramen door Nederland en de Porseleyne Fles uit Delft leverde de tegelplateau’s. Het marmer o.a. voor de vloeren door Italië. Daarnaast zijn geschenken in het interieur gedaan, zoals de 3,5 ton zware en kostbare vaas door Rusland, het Christus beeld door Argentinië en het immens grote tapijt in de bovenzaal, voor de Algemene Vergadering, door Turkije en de olifantstanden ervoor staand door Kenia.

In het toeristencentrum is,in chronologische volgorde, aangegeven en in beeld gebracht de kenmerkende feiten van de ontstaansgeschiedenis van het paleis en zijn “bewoners”.

In het voornoemde Vreedehuis werd de lunch gebruikt.

Na de lunch bezocht:

De Mesdagcollectie.

Mesdag (1831- 1915) is een telg van de rijke Groningse bankiersfamilie.

Was aanvankelijk werkzaam op het bankierskantoor, maar legde zich later geheel toe op de schilderkunst. Stond onder meer onder invloed van de schilder W. Roelofs (1822-1897) en werkte kort in Noorwegen en Brussel voordat hij zich in Den Haag vestigde. Vooral bekend door zijn vele zeegezichten, maar schilderde ook wat portretten en een paar stadsgezichten. Was voorzitter van de bekende Haagse kunstkring “Pulchri Studio”, bankier en collectioneur. Schonk in 1903 zijn verzameling aan de staat als Rijksmuseum Mesdag Den Haag, thans onderdeel van het van Gogh Museum. In een typisch 19de eeuw-se sfeer worden naast enkele grote werken van hemzelf werken tentoongesteld van de schilders van de Haagse School zoals Israéls (Jozef) (1824-1911), Mauve (1838-1888) en Mancini. Ook werken van de Franse School van Barbizon zoals Corot, Daubigny en Rousseau. Ook zijn daartussen enkele moderne stukken en kunstuitingen opgenomen en tevens beelden van de kunstenaar, die in een kleine zeilboot de Atlantische Oceaan wilde oversteken, maar dit met zijn dood moest bekopen.

Panorama Mesdag.

Bij de introductie wordt het ontstaan van de Panorama verteld (1880-1881) en de technieken daarbij toen gebruikt, zoals de cylinder projectie, de vlakken indeling en het hefplateau, gebruikt bij het verder uitwerken. Het geheel is eerst op ware grootte uitgetekend en daarna een record tijd ingekleurd door Mesdag, Breitner (1857-1923) en een tweetal panoramaschilders. Gebruik gemaakt wordt van het beïnvloeden van het gezichtsvermogen opgeroepen door de donkere gang, de splitsing van het licht uit de lichtkoepel. Het een direct op het doek en het ander indirect door het doek aangebracht boven het uitzichtbordes. Het toont rondom Scheveningen in de 19de eeuw, het strand met bomschuiten van de vissers, de cavalerie en de strandgasten. Ook werd ons een blik gegund “achter” de coulissen om zo een indruk te krijgen wat een indrukwekkend geheel het is.

 

Tot slot werd gelegenheid gegeven om rond het Binnenhof op een van de “droge” terrassen een drankje te drinken.

 

De bus bracht ons terug naar Oudewater waar om rond 18.30 uur een eind kwam aan een interessante en aantrekkelijke excursie, waarvoor de commissie dank werd gezegd.

HLN.


 

Kleine excursie 

 

 23 juni 2018, museum Paulina Bisdom van Vliet/ De Overtuin Haastrecht

Tijdens onze vakanties bezoeken we vaak de mooiste musea en bezienswaardigheden.

Maar ook vlak bij huis kunnen we verrast worden door prachtige dingen.

Zo vinden we in Haastrecht het museum Paulina Bisdom van Vliet. Bijna honderd jaar geleden is Paulina in dat woonhuis overleden en in haar testament heeft zij bepaald dat in het huis niets mag worden veranderd.

Zo kunnen we nu een kijkje nemen in het leven van een welgestelde familie van honderd jaar geleden.

U zult versteld staan van de collectie van het museum.

Een gids zal ons rondleiden.

Het is verplicht, voor het behoud van de tapijten, overschoenen te dragen in het museum. De overschoenen worden beschikbaar gesteld door het museum. Ook grote tassen zijn niet toegestaan en kunnen veilig worden opgeslagen.  Helaas is het museum niet toegankelijk voor rollators.

We verzamelen om 13.30 uur in het museum aan Hoogstraat 166, 2851 BE Haastrecht.  Om 14.00 uur start de rondleiding.

 

Nadat we het museum hebben verlaten gaan we genieten van een kopje koffie of thee met een   gebakje bij restaurant “Het Witte Hof”. Als het weer het toelaat zitten we daar heerlijk aan de Hollandse IJssel.

 

Daar worden we opgehaald door de gids die ons zal vertellen over “de Overtuin”.

In de Overtuin is een groep enthousiaste vrijwilligers hard aan het werk.

De Overtuin Bisdom van Vliet moet weer één geheel gaan vormen met het historische woonhuis (museum) van de familie Bisdom van Vliet.

Zij proberen markante elementen te herstellen en te doen terugkeren. Hierbij valt te denken aan slingerpaden, de vijvers, de bruggetjes, de grot en het theehuis.

 

Meerdaagse excursie

.

De reis staat in het historisch perspectief van de scheiding van de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden.

De excursie zal plaats vinden van dinsdag 15  t/m vrijdag 18 mei 2018

We brengen een bezoek aan West Vlaanderen, de bakermat van deze geschiedenis.

 

In vogelvlucht een indruk van het programma:

We bezoeken o.a. de plaatsen Gent en Brugge maar willen ook een dag vullend  bezoek brengen aan Ieper (Ypres) met aandacht voor WO I en we met het beluisteren van de “Last Post” de slachtoffers van de 1e WO zullen eren.

In Gent staat de binnenstad met z’n historische havengezicht en bezoek aan het stadmuseum “Het Stam” centraal en in Brugge staat o.a. een bezoek aan het  Groeningemuseum met werken van Gerard David, op het programma. Op de heenreis doen we fort Breendonk aan terwijl we op de terugreis in Zeeuws- Vlaanderen, ’t Vlasschuurke in Koewacht bezoeken. Tussen de bedrijven door hebben we gezorgd voor voldoende tijd voor u zelf en kunt u overal rustig rondkijken.

Onze uitvalsbasis is het Van der Valk hotel “Nazareth” net buiten Gent.

De reis organiseren we weer met de professionele medewerking van KRAS.


   Downloads:  Type:    Size: Downloads:
Resultatenrekening 2019 pdf 203 Kb. 9
Beleidsplan GVO 2015-11 doc 64 Kb. 76
Secretarieel jaarverslag 2019 docx 900 Kb. 7
Balans 2019 pdf 196 Kb. 7
Verslag Kascommissie 2019 docx 13 Kb. 6
ALV verslag 2018 docx 31 Kb. 19
Statuten GVO nieuw pdf 943 Kb. 102
Begroting 2020 pdf 25 Kb. 10

· [1] ·
load porn free online fetish porn stream extreme porn porn online free free online porn free stream porn