Oprichting 

21 maart 1988 was de oprichtingsvergadering van de Geschiedkundige Vereniging in de raadzaal van het stadhuis.

De aanleiding hiertoe was de opvatting dat Oudewater niet goed op zijn bezittingen zou passen. De onenigheid over het onderbrengen van een prachtig stuk huisvlijt, een model van een olieslagerij, leidde tot deze opvatting. De toenmalige wethouder heeft de kritiek ter harte genomen en er is een werkgroep geformeerd, die de oprichtingsvergadering heeft voorbereid


Het Bestuur

Voorzitter: Mevrouw P.W.E.G. van Gool – van Liessum
Secretaris / Vice-voorzitter: Dhr. G.P. de Gunst
Penningmeester: Dhr. J. van der Laan

Bankrekening: NL44 RABO 0141098082  Rabobank Oudewater

Buitengewone leden:

Dhr. M.H.C. Croes  Beheerder website

Mevrouw A. C. M. M Dionisius – Overbeek  Ledenadministratie

Mevrouw M. Kuik-Knol  Lezingen en Excursies

Vacature

Sinds het terugtreden van de heer Peter den Hertog, tijdens de Algemene Ledenvergadering van 13 maart 2018, is er een vacature in het Bestuur. Het bestuur is er pas onlangs in geslaagd een kandidaat te vinden om deze vacature in te vullen. Het is de heer A. (André) de Groot te Oudewater. Hij heeft de meest recente bestuursvergadering, van 11 december jl. al bijgewoond, om te zien of het iets voor hem is. De beroepsmatige achtergrond van André de Groot is de accountancy. Wanneer onze Algemene Ledenvergadering van 12 maart 2020 instemt met zijn kandidatuur, kan hij vanaf dat moment fungeren als volwaardig bestuurslid. Het nieuw samengestelde bestuur maakt dan ook een nieuwe interne werkverdeling. Daarin is André de Groot de beoogde opvolger van Jaap van der Laan als eerste penningmeester.

Tot maart 2020 is de status van André de Groot ‘kandidaat-bestuurslid’. 

 

U kunt de bestuursleden bereiken via de secretaris

Dhr. G.P. de Gunst 
Leeuweringerstraat 42
3421 AD Oudewater.

Tel 06-22140752

RSIN (rechtspersonen- en samenwerkingsverbandeninformatienummer) 8165.94.211

e-mail info@geschiedkundigeverenigingoudewater.nl


Het bestuur vergadert ongeveer eens per maand.


load porn free online fetish porn stream extreme porn porn online free free online porn free stream porn