Zonder de uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater is het niet toegestaan enig materiaal van de website te verspreiden of te verveelvoudigen, inclusief beeldmerken, logo’s en fotomateriaal, anders dan voor persoonlijk (niet-commercieel) gebruik. De vermelde prijzen zijn onder voorbehoud. Aan de actualiteit en betrouwbaarheid van alle informatie op de website wordt door de Geschiedkundige Vereniging Oudewater de uiterste zorg besteed. De Geschiedkundige Vereniging Oudewater is echter niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door onjuistheden, problemen veroorzaakt door het verspreiden van informatie via het Internet of technische storingen.