Elk eerste weekend van de maand in de periode april tot november:

Stadsmuseum open van 14.00 tot 17.00 uur. 

 

 

2018

OUDEWATER IN ROERIGE TIJDEN

 Met als titel “Oudewater in roerige tijden” presenteert de Geschiedkundige Vereniging Oudewater in het Stadsmuseum Oudewater een nieuwe tentoonstelling.

 Deze tentoonstelling vertelt het verhaal van de geschiedenis van Oudewater vanuit een nieuwe invalshoek: de Roerige Tijden die Oudewater heeft gekend. 

Nieuwe, spectaculaire vondsten laten zien dat Oudewater in de middeleeuwen een rijke stad was. Een stad ook die zelfbewust koos voor de kant van de opstand tegen de Spaanse overheersing. Die opstand begon 450 jaar geleden en zou acht decennia gaan duren: de Tachtigjarige Oorlog. Van die tijden van oorlog, verwoesting, herbouw en nieuw hervonden rijkdom geeft de nieuwe tentoonstelling een intrigerend beeld.

 De godsdiensttwisten van de 16e eeuw zorgden ook voor de nodige roering. Arminius, in Oudewater geboren, speelde daarin (en dus in de tentoonstelling) een grote rol. Hij is in vol ornaat aanwezig, met zijn originele stoel. En meer: van een overzicht van de vele schuilkerken in Oudewater waar de aanhangers van het toen niet toegestane roomse geloof hun erediensten hielden tot en met de vondsten die zijn gedaan bij de restauratie van de al meer dan 125 jaar oude St.-Franciscuskerk.

 Oudewater in de Tweede Wereldoorlog, ook die roerige periode komt aan de orde.

 Om tot rust te komen kan de bezoeker plaats nemen op de bank waarop eeuwen geleden de schepenen bij grote rechtszaken plaatsnamen, en genieten van films die de lang vervlogen tijden laten herleven.

Ook de schilderijenwand helpt bij de ont-roering. Daar hangen kunstwerken van niet-Oudewaterse schilders, die de schoonheid van Oudewater ieder op hun eigen manier hebben vastgelegd.

 

ROERIGE TIJDEN IN OUDEWATER

 

Op zaterdag 7 april wordt de tentoonstelling en daarmee het alweer vierde seizoen van ons Stadsmuseum Oudewater geopend.

De opening zal worden verricht door iemand die een heel recente roerige tijd in Oudewater representeert.

  

Gegevens:

Het Stadsmuseum Oudewater is gevestigd in het Stadhuis van Oudewater, voornamelijk op de zolder.

Tijdens openingstijden van het Stadsmuseum is het gehele Stadhuis toegankelijk ter bezichtiging, ook het Schilderij “De Moord van Oudewater”

 

De Geschiedkundige Vereniging Oudewater nodigt iedereen van harte uit om de opening bij te wonen en het Museum te bezoeken.

 

De opening vindt plaats op zaterdag 7 april 2018 in het Stadhuis aan de Visbrug te Oudewater en begint om 16.00 uur. Alle belangstellenden zijn van harte welkom. De toegang is voor iedereen gratis.

 

De Geschiedkundige Vereniging Oudewater organiseert een bijzondere

bijeenkomst op dinsdag 17 april 2018 met als onderwerp:

 

“Grensoverschrijdingen, Nederlandse vrouwen in het Nazi-oosten”

Lezing door mw. Jocelyn Krusemeijer

 

Dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog Nederlandse mannen dienst hebben genomen bij de SS en onder andere naar het Oostfront zijn vertrokken, is algemeen bekend. Veel minder bekend is, dat ook Nederlandse vrouwen voor de Duitse bezetters hebben gewerkt en naar het Nazi-Oosten zijn gegaan. Wat voor vrouwen waren dat en wat gingen ze daar doen? Volgden zij hun echtgenoten zoals wel eens is gesuggereerd? Of hadden ze andere beweegredenen? Wat waren hun verwachtingen en wat werd er van hen verwacht? Wat troffen zij aan toen ze de grens overtrokken naar de oostelijke - door de Duitsers bezette - gebieden?

 

Op 17 april 2018 gaat historica Jocelyn Krusemeijer op deze vragen in. Ze schreef haar afstudeerscriptie over Nederlandse vrouwen die zich vrijwillig aanmeldden bij de nationaal-socialistische Nederlandsche Oost Compagnie (NOC). Momenteel doet zij onderzoekt naar Nederlandse vrouwen die zich onder andere aangemeld hebben bij het Duitsche Roode Kruis, de Nederlandsche Ambulance en de Luftwaffe. Niet alleen wat ze ontdekt heeft over deze vrouwen en hun omstandigheden komt aan de orde, maar ook de zoektocht zelf met de bijbehorende problemen en - niet te vergeten - het plezier van onverwachte vondsten.

 

 

Gegevens:

De bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 17 april 2018 in zaal De Rank aan de Noorder Kerkstraat te Oudewater en begint om 20.00 uur. Alle belangstellenden zijn van harte welkom. De toegang is gratis voor leden van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater.

Voor niet-leden is de bijdrage € 2,50.

 

Woensdag 25 april

Suppoostenavond

Zaal: Stadhuis, ingang Kapellestraat te Oudewater, aanvang 19.30 uur

De supposten krijgen hiervoor een aparte uitnodiging.

 

 

Dinsdag 15 tot en met vrijdag 18 mei

DE meerdaagse excursie

 

Een zaterdag in mei of juni:

De kleine excursie

 

Woensdag 20 juni: Lezingavond

Lezing: “Rondom de scheepswerf Stofberg, twee eeuwen historie en nog springlevend” door de hr. Henk Stofberg

Plaats en tijd: Zaal de Rank, Noorder Kerksstraat te Oudewater. Aanvang: 20.00 uur

Toegang: voor leden gratis, voor niet-leden € 2,50.