Elk eerste weekend van de maand in de periode april tot november:

Stadsmuseum open van 14.00 tot 17.00 uur. 

Woensdag 6 februari: Lezingavond (Arminiuswerkgroep i.s.m. G.V.O.)

In Oudewater wordt in het najaar van 2018 en het voorjaar van 2019 de zogenoemde “Arminiuswinter” georganiseerd. De aanleiding is de herdenking van “400 jaar Synode van Dordrecht”. De Synode waarin de verschillen tussen de geloofsopvattingen van onze stadgenoot Arminius en zijn tegenstrever Gomarus uitgebreid zijn besproken. De publiciteit rond deze activiteiten wordt verzorgd door de organiserende werkgroep. De Geschiedkundige Vereniging is lid van deze werkgroep.

Lezing: “je brein de baas?” ofwel “Heeft de mens een vrije wil?” Sprekers: dr. André Aleman (o.a. auteur ‘Je brein is de baas’; hoogleraar cognitieve neuropsychiatrie Groningen) en prof. dr. Peter Hagoort (geboortig in Oudewater) (hoogleraar cognitieve wetenschap Nijmegen)

Plaats en tijd: Stadhuis Oudewater, ingang Kapellestraat, aanvang 20.00 uur.

Toegang voor iedereen gratis.