Elk eerste weekend van de maand in de periode april tot november:

Stadsmuseum open van 14.00 tot 17.00 uur. 

2018

ARMINIUSWINTER: DEBAT

Donderdag 22 november

Debatavond: Arminius: ketter of kanjer?

Zaal: Zalencentrum aan de Westsingel te Oudewater, aanvang 20.00 uur.

Jacobus Arminius (1559-1609) was theoloog in een tijd dat ons land roerige tijden doormaakte. Midden in de Tachtigjarige Oorlog kwam hij onder vuur te liggen omdat hij bepaalde denkbeelden had over God, de vrije wil, kerk en staat en de vrijheid van godsdienst en meningsuiting. Tot op de dag van vandaag zijn er geloofsgemeenschappen die zich op het gedachtegoed van Arminius beroepen. Maar er zijn er ook die zich er met hand en tand tegen verzetten. Wat is er aan de hand? En: wat staat er op het spel?

Tijdens deze debatavond brengen we drie verschillende gesprekspartners bij elkaar en laten hen met elkaar en met de zaal in debat gaan over de vraag waarom we ons vandaag nog druk zouden moeten maken over ‘de kwestie Arminius’. Wat stond (en staat) er eigenlijk op het spel? Is Arminius aan een update toe? Wie zijn vandaag de rechtmatige erfgenamen van het arminianisme? Is Arminius fervent verdediger van de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst of is hij een dwaallicht die het allemaal niet zo goed begrepen heeft?

Het debat wordt gevoerd door dr. Tjaard Barnard (Remonstrants predikant te Rotterdam en oud-rector van het Remonstrants seminarie), prof. Henk Bakker (Baptistenseminarie Vrije Universiteit Amsterdam) en prof. Arnold Huijgen (Theologische Universiteit Apeldoorn) en staat onder leiding van dr. Arie Zwiep (Vrije Universiteit).

De organisatie is in handen van de Ontmoetingskerk, Commissie Toerusting en Vorming en van de heer dr. A. Zwiep, universitair docent Theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. 

 

REUNIE MEERDAAGSE EXCURSIE

Dinsdag 27 november

Zaal: Zalencentrum aan de Westsingel te Oudewater, aanvang 20.00 uur.

Bericht van de excursiecommissie:

De commissie organiseert een extra bijeenkomst: de Reünie. Op deze avond worden mooie filmbeelden vertoond van de meerdaagse excursie naar Gent en Brugge afgelopen voorjaar.

De heer Pim Brinkman, lid van onze vereniging, komt uitleg geven over Het Gentse Altaarstuk van Van Eyck, omdat dat mooi aansluit bij de excursie van 2018. Daarnaast hoort u op deze avond over de plannen voor de excursie van 2019. Het wordt een veelzijdige avond en we hopen op een goede opkomst.