Elk eerste weekend van de maand in de periode april tot november:

Stadsmuseum open van 14.00 tot 17.00 uur. 

2018

Woensdag 20 juni: Lezingavond

De Geschiedkundige Vereniging Oudewater organiseert een bijzondere

bijeenkomst op woensdag 20 juni 2018 met als onderwerp:

 De scheepswerf Stofberg

 Lezing over het geslacht Stofberg als scheepsbouwers en in het bijzonder over de (verdwenen) scheepswerf Stofberg te Oudewater.

 

In de afgelopen eeuwen bevonden zich in de waterrijke gebieden van Nederland talloze scheepswerven, waar met name vrachtschepen gebouwd werden. Vrijwel alle vervoer ging immers over water. Sommige werven bestonden maar relatief kort, andere hielden het langer vol. Het geslacht Stofberg bouwde sinds 1785 tientallen schepen op eigen werven in Mijdrecht, Wilnis, Ouderkerk a/d Amstel, Oudewater, Woerden, Aalsmeer, Lemmer en Leimuiden. Thans bouwt de familie Stofberg nog steeds bijzondere schepen in Enkhuizen en de oorsprong van deze familietak gaat terug tot de allereerste werf in Mijdrecht. Zij is daarmee na 2¼ eeuw het oudste familiebedrijf van Nederland in de scheepsbouw en in 1993 verwierf men ook de status van hofleverancier.

Een van de werven van Stofberg bevond zich in Oudewater en het is volgend jaar precies 100 jaar geleden dat deze scheepswerf haar poorten noodgedwongen moest sluiten. Het vervoer over water werd immers rap verdrongen door transport over de weg of per spoor.

 

Op 20 juni a.s. zal de heer Henk Stofberg, kleinzoon van de laatste scheepsbouwer van Oudewater, een lezing en beeldpresentatie verzorgen over de roemrijke historie van het geslacht Stofberg als scheepsbouwers. In het bijzonder zal hij ingaan op de destijds in Oudewater gevestigde scheepswerf en op de familieleden die de werf gedurende 70 jaar lang een grote bloei bezorgden.

Het belooft een boeiende avond te worden met nog nooit eerder vertoonde beelden en nog nooit eerder vertelde verhalen.

 Gegevens:

De bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 20 juni 2018 in zaal De Rank aan de Noorder Kerkstraat te Oudewater en begint om 20.00 uur. Alle belangstellenden zijn van harte welkom. De toegang is gratis voor leden van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater.

Voor niet-leden is de bijdrage € 2,50.

 


 De kleine excursie :

Middagexcursie zaterdag 23 juni 2018, museum Paulina Bisdom van Vliet/ De Overtuin Haastrecht

Het programma van de middagexcursie is helemaal rond! Het belooft een mooie middag te worden.

 

Tijdens onze vakanties bezoeken we vaak de mooiste musea en bezienswaardigheden.

Maar ook vlak bij huis kunnen we verrast worden door prachtige dingen.

Zo vinden we in Haastrecht het museum Paulina Bisdom van Vliet. Bijna honderd jaar geleden is Paulina in dat woonhuis overleden en in haar testament heeft zij bepaald dat in het huis niets mag worden veranderd.

Zo kunnen we nu een kijkje nemen in het leven van een welgestelde familie van honderd jaar geleden.

U zult versteld staan van de collectie van het museum.

Een gids zal ons rondleiden.

Het is verplicht, voor het behoud van de tapijten, overschoenen te dragen in het museum. De overschoenen worden beschikbaar gesteld door het museum. Ook grote tassen zijn niet toegestaan en kunnen veilig worden opgeslagen.  Helaas is het museum niet toegankelijk voor rollators.

We verzamelen om 13.30 uur in het museum aan Hoogstraat 166, 2851 BE Haastrecht.  Om 14.00 uur start de rondleiding.

 

Nadat we het museum hebben verlaten gaan we genieten van een kopje koffie of thee met een   gebakje bij restaurant “Het Witte Hof”. Als het weer het toelaat zitten we daar heerlijk aan de Hollandse IJssel.

 

Daar worden we opgehaald door de gids die ons zal vertellen over “de Overtuin”.

In de Overtuin is een groep enthousiaste vrijwilligers hard aan het werk.

De Overtuin Bisdom van Vliet moet weer één geheel gaan vormen met het historische woonhuis (museum) van de familie Bisdom van Vliet.

Zij proberen markante elementen te herstellen en te doen terugkeren. Hierbij valt te denken aan slingerpaden, de vijvers, de bruggetjes, de grot en het theehuis.

 

De kosten voor de excursie bedragen € 14,00 voor leden en € 16,00 voor andere belangstellenden.

 

In de laatste ledenbrief heeft u al een aankondiging voor deze middagexcursie kunnen lezen.

Daarbij was ook een aanmeldingsformulier.

Er is een nieuw exemplaar bijgevoegd.

Wij hopen op veel aanmeldingen.

 

VOORJAARSEXCURSIE 2018: HAASTRECHT

 

Datum

 

Ondergetekende

 

Partner / gast

 

Telefoonnummer

 

Handtekening

 

 

Meldt zich hierbij aan voor de voorjaarsexcursie 2018 op zaterdag 23 juni a.s.

De kosten voor deze excursie, € 14,00 voor leden en € 16,00 voor niet-leden,

heb ik overgemaakt op bankrekening

NL44 RABO 0141 0980 82 t.n.v. Geschiedkundige Vereniging Oudewater onder vermelding van “excursie Haastrecht”   

Het moment van ontvangst van uw bijdrage geldt als moment van aanmelding.

 

 

Voor de organisatie s.v.p. aankruisen wat van toepassing is:

 

Ik zorg zelf voor mijn eigen vervoer

 

Ik zorg zelf voor vervoer, ik heb ruimte over, er kan iemand met mij meerijden

 

Ik heb geen vervoer, kan ik met iemand meerijden?

 

 

Wilt u s.v.p. dit formulier zo spoedig mogelijk doen toekomen aan de excursiecommissie:

Mieke Kuik

Oude Hekendorperweg 11

3421GE Oudewater

Peter Gruters

Muskeijnplantsoen 27

3417WL Montfoort

Jaap van der Laan

Oude Singel 56c

3421EG Oudewater

 

U kunt ook per e-mail reageren via het secretariaat:

info@geschiedkundigeverenigingoudewater.nl met vermelding van bovenstaande aanmeldingsgegevens.

 

De excursiecommissie